12.01.2016. Rēzeknē notiks Latvijas informātikas olimpiādes II posms – Novadu olimpiāde.

Olimpiādes adresāts: olimpiāde notiek divās vecuma grupās: jaunākajā (8. – 10. klašu izglītojamie) un vecākajā (11.-12. klašu izglītojamie). Jaunākajā klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par astoto klasi. Olimpiādes norise: saskaņā ar MK noteikumu 2. punktu olimpiāde notiek trīs posmos: izglītības iestādes olimpiādi organizē saskaņā ar MK noteikumu 6. punktu; novada olimpiāde: olimpiādei piesaka
Lasīt tālāk…

Jauna mācību programma digitālo prasmju apguvei

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs  (VISC) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) veido jaunu mācību programmu digitālo prasmju apguvei.  No 2015. gada 1.septembra paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu, kas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas
Lasīt tālāk…