Pārskats par Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu zinātniski pētniecisko darbību Latgales novada un valsts līmenī 2019./2020. m.g.

Pārskats par Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu zinātniski pētniecisko darbību Latgales novada un valsts līmenī 2019./2020. m.g.