Zvaniņš SPII

Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
Adrese: Atbrīvošanas aleja 52a, Rēzekne, LV 4600.
Tālrunis/fakss 646-23189.
E-pasta adrese zvanins@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Irēna Macanova, izglītības metodiķe Ilona Pabērza.

Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš prezentācija