Bērnu tiesību aizsardzība

Informācija vecākiem

Kā saņemt asistenta pakalpojumu izglītības iestādē?
Ministru kabineta noteikumi Nr.695 – “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”
Kārtība, kā vecāku aprūpē esošu bērnu var nodot citas personas aprūpē Latvijā Kas jāzina vecākiem, kuri dodas darbā uz ārvalstīm un atstāj bērnus Latvijā
Tu aizbrauc – bērns paliek
Rēzeknes skolēnu aptaujas projekta „NARKOSKOLA – Vislatvijas kampaņa pret narkotiku tirdzniecību skolās” ietvaros rezultāti

Sabiedriskā kārtība

Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
(Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta 1. daļas 4. punktu)
Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā… Skatīt pielikumu.