Atbalsta pasākumi izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai

SKC proj logo

2021./2022. mācību gadā  ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 8 Rēzeknes vispārējās izglītības iestādēs tika sagatavoti un īstenoti 356 individuālā atbalsta plāni (turpmāk- IAP): 1.semestrī- 158, 2.semestrī- 162, vasaras brīvlaikā pagarinātā mācību gada ietvaros- 36. 2021./2022.gada 1.semestrī projekts administrēja arī…

Projekts “Dzīvot zaļi?!”

Screenshot_17

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada 4. janvāra līdz 31. martam īsteno projektu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas jauniešiem sadarbībā ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lai kopā kliedētu mītus par zaļo dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību, popularizētu to jauniešu vidū. 4. janvāris plkst. 13.00 – 15.30 notiek projekta
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas pedagogi karjeras konsultanti turpina savu darbu ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

esf-logo-ansamblis-ar-viaa

Lai nodrošinātu pedagogiem karjeras konsultantiem (tekstā – PKK) darba nepārtrauktību projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (tekstā – VIAA) parakstīja ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi sadarbības līguma grozījumus, lai turpinātu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem. Savu darbu projektā turpinās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes
Lasīt tālāk…

Deviņas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes turpinās īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

2021./2022. mācību gadā  deviņas Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpinās līdzdalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) (turpmāk tekstā Projekts). Šajā Projekta posmā tiks īstenoti pasākumi, kurus izglītības iestādes ir atzinušas par efektīviem, kā arī tie pasākumi, kurus nepiedāvā paralēli īstenotie projekti izglītības resorā. Finansējums tiks novirzīts tikai pedagogu atalgojumam, respektīvi, turpmāk, Projektā nebūs iespējams
Lasīt tālāk…

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem

Turpinot 2020./2021. mācību gadā realizēt ESF  projektu  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) 8 Rēzeknes vispārējās izglītības iestādēs divos semestros tika sagatavoti un īstenoti 226 individuālā atbalsta plāni. Kopumā atbalstu saņēma 140 skolēni, no tiem 86-iem atbalsta pasākumi, lai mazinātu vai pilnībā novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk- PMP) riskus, tika nodrošināti visu mācību gadu. 2020./2021.m.g.
Lasīt tālāk…

“Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?”

Saruna vecākiem

29.aprīlī plkst.18:00  tiešsaistē tiks organizēts pasākums.: Saruna ar 7.-12.klašu vecākiem “Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?” Pasākumu organizēja Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi. Pasākuma mērķis palīdzēt vecākiem pasargāt bērnu no riskiem, kādiem pakļauti viņi interneta vidē Lekcijas laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas: īsumā, kas ir
Lasīt tālāk…

Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa

Publicitates grafika

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļā jaunieši plānos karjeru

VIAA_Karjeras_nedela_2020_A5_preview_page-0001

Rēzeknē no 26. līdz 30.oktobrim norisināsies Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei
Lasīt tālāk…

Atbalsta pasākumi izglītojamiem

SKC proj logo

2017.gada 20.septembrī Rēzeknes pilsētas dome parakstīja līgumu par sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā. Izglītības iestāžu iesaistīšanās projektā ir notikusi pakāpeniski: 2017./2018.m.g iesaistījās Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes sākumskola, 2018./2019.m.g. pievienojās Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 2019./2020. mācību gadā dalību
Lasīt tālāk…

Projekta “Darīt kopā” kārtējā aktivitāte

5logo1

22.janvārī Rēzeknes 2.vidusskolā projekta “Darīt kopā”(“Building Trust through Collaboration”) ietvaros notika kārtējā aktivitāte. Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas 7.klašu audzēkņu grupa piedalījās angļu valodas stundā “Healthy lifestyle”, kuru, kopīgi sadarbojoties, sagatavoja abu skolu angļu valodas skolotāji. Vadīja stundu Rēzeknes 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja Ināra Petuhova. Skolēni aktīvi iesaistījās stundā un pildīja dažādus ar veselīgo
Lasīt tālāk…