Piekļūstamības paziņojums

Rēzeknes valstspilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības pārvaldes oficiālo mājaslapu https://rezeknesip.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības pārvaldes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Nav HTML kodā korekti noformatēti otrā un zemāko līmeņu virsraksti (H2, H3, H4 utt.). Pirmā līmeņa visraksti H1 ir korekti
  • Alt tekstu pievienošana pakāpeniski uzsākta 2021. gadā, tāpēc dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar nevar piekļūt šo attēlu informācijai, izmantojot ekrānlasītāju;

Šī tīmekļvietne pirmo reizi tika izvērtēta 15.05.2023. Izvērtēšanu veica Rēzeknes reģionālā datorcentra speciālists-metodiķis, Mairis Drelings.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties Rēzeknes reģionālo datorcentru, rakstot e-pastu uz reg.datorcentrs@6vsk.lv un norādot

  • saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam.

Rēzeknes reģionālā datorcentrs atbildīgie speciālisti nepārtraukti uzlabo šīs vietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz reg.datorcentrs@6vsk.lv.

Ja Rēzeknes reģionālā datorcentra speciālisti nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2022. gada 16. maijā.

Šo paziņojumu apstiprināja Rēzeknes reģionālā datorcentra vadītājs, Andris Meiers.