Mācību jomu koordinatoru saraksts

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mācību jomu koordinatoru kontaktinformācija 2022./2023.m.g.

N.p.k. Mācību joma
Vārds, uzvārds Izglītības iestāde
E-pasts
1. Pirmsskolas Vija Andžāne Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa” rotala@rezekne.lv
2. Sākumskolas Sandra Juste Rēzeknes sākumskola sandra.juste@inbox.lv
3. Sociālā un pilsoniskā Ilona Lagzdiņa Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ilonalagzdina@inbox.lv
4. Valodu Irēna Prikule

Olga Supe

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

ireprik@inbox.lv

olgasupe44@inbox.lv

5. Tehnoloģiju Vēsma Poplavska

Velta Dzervinika

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

vesma.poplavska@rv1g.lv

velta.dzervinika@rta.lv

6. Veselības un fiziskās aktivitātes Lolita Malinovska Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija lolita.malinovska@inbox.lv
7. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Svetlana Bilinska
Svetlana Patmalniece
Anita Deksne
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
sancta@inbox.lv
76sveta@inbox.lv
anita.deksne@inbox.lv
8. Matemātikas Sandra Drelinga Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija sandra.drelinga@rv1g.lv
9. Dabaszinātņu Vita Ulbicāne
Ilze Maksimova
Līga Andžāne
Maruta Ladusāne
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
vitaulbicane@inbox.lv
ilze.maksimova@inbox.lv
liga.andzane@rv1g.lv
lamaruta@inbox.lv
10. Plašāka skolēna izglītības pieredze Sarmīte Arbidāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija arbidane.sarmite@inbox.lv
11. Iekļaujošā izglītība  Ilona Saule Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs riac.metodika@inbox.lv
12. Izglītības tehnoloģiju mentori  Andris Meiers  Rēzeknes reģionālais datorcentrs reg.datorcentrs@6vsk.lv
13. Karjeras jomas koordinators Kristīne Rimša Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, karjeras izglītības konsultante kristine-rimsa@inbox.lv