MA vadītāju saraksts

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu/jomu metodisko apvienību (MA) vadītāju kontaktinformācija 2015./2016.m.g.

N.p.k. Mācību priekšmeta metodiskā apvienība MA vadītāja
vārds, uzvārds
Izglītības iestāde/ institūcija E-pasts
1. Direktoru vietnieku audzināšanas darbā MA Astra Prīdāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija astra.pridane@inbox.lv
2.  Skolu bibliotekāru MA  Vita Mežore  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde  met_centrs@rezekne.lv
3.  Sociālo zinību un vēstures; ekonomikas; mājturības un tehnoloģiju un tehniskās grafikas; vizuālās mākslas; kulturoloģijas un filozofijas MA  Janīna Staudža  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija   janina.staudza@rezekne.lv
4.  Angļu valodas MA  Olga Supe  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  olgasupe44@inbox.lv
5.  Matemātikas MA  Jeļena Pikuma  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  jelena.pikuma@inbox.lv
6.  Dabaszinību (5. – 9.kl.) MA  Rita Kļaviņa  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  klavinarita@inbox.lv
7.  Latviešu valodas un literatūras MA  Irēna Prikule  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  ireprik@inbox.lv
8.  Krievu valodas un literatūras (svešvaloda) MA  Janīna Miņina  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija   j-minina@inbox.lv
9.  Krievu valodas un literatūras (dzimtā) MA Janīna Miņina  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija   j-minina@inbox.lv
10.  Vācu valodas MA  Marija Višķere  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  marijaviskere@inbox.lv
11.  Fizikas MA  Anna Bule  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  annabule@inbox.lv
12.  Ķīmijas MA  Irīna Matule  Rēzeknes 6.vidusskola  irina_matule@inbox.lv
13.  Bioloģijas MA  Vita Ulbicāne  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  vitaulbicane@inbox.lv
14.  Sporta MA  Vita Seņkāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  vitasenkane@inbox.lv
15.  Mūzikas MA  Svetlana Bilinska  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  sancta@inbox.lv
16.  Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) MA  Inese Repele  Rēzeknes 6.vidusskola  inese_repele@inbox.lv
17.  Informātikas MA Vēsma Poplavska Rēzeknes  Valsts 1.ģimnāzija  vesmass@inbox.lv
18.  Ģeogrāfijas MA  Anita Vaivode  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija  anita_vaivode@inbox.lv
19.  Sākumskolas MA  Ingūna Zeiļa  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija  ingunazeila@inbox.lv
20. Tautas deju kolektīvu vadītāju MA Inese Indriksone  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija inese_indriks@inbox.lv