Mācību jomu koordinatoru saraksts

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mācību jomu koordinatoru kontaktinformācija 2020./2021.m.g.

N.p.k. Mācību joma
Vārds, uzvārds Izglītības iestāde
E-pasts
1. Pirmsskolas Linda Gevaļa Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” pasaka@rezekne.lv
2. Sākumskolas Sandra Juste Rēzeknes sākumskola sandra.juste@inbox.lv
3. Sociālā un pilsoniskā Ilona Lagzdiņa Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ilonalagzdina@inbox.lv
4. Valodu Irēna Prikule

Olga Supe

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

ireprik@inbox.lv

olgasupe44@inbox.lv

5. Tehnoloģiju Vēsma Poplavska

Velta Dzervinika

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

vesmass@inbox.lv

velta.dzervinika@rta.lv

6. Veselības un fiziskās aktivitātes Lolita Malinovska Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija lolita.malinovska@inbox.lv
7. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Svetlana Bilinska

Anita Deksne

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

sancta@inbox.lv

anita.deksne@inbox.lv

8. Matemātikas Jeļena Pikuma Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija jelena2001@inbox.lv
9. Dabaszinātņu Vita Ulbicāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija vitaulbicane@inbox.lv
10. Plašāka skolēna izglītības pieredze Sarmīte Arbidāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija arbidane.sarmite@inbox.lv
11. Iekļaujošā izglītība  Ilona Saule Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs riac.metodika@inbox.lv
12. Izglītības tehnoloģiju mentors  Andris Meiers  Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs reg.datorcentrs@6vsk.lv
13. TDK koordinatore Inese Indriksone Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija inese_indriks@inbox.lv