Mācību jomu koordinatoru saraksts

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mācību jomu koordinatoru kontaktinformācija 2019./2020.m.g.

N.p.k. Mācību joma
Vārds, uzvārds Izglītības iestāde
E-pasts
1. Pirmsskolas Natālija Ančupāne Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde natalija.ancupane@rezekne.lv
2. Sākumskolas Sandra Juste Rēzeknes sākumskola sandra.juste@inbox.lv
3. Sociālā un pilsoniskā Ilona Lagzdiņa Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ilonalagzdina@inbox.lv
4. Valodu Irēna Prikule

Olga Supe

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

ireprik@inbox.lv

olgasupe44@inbox.lv

5. Tehnoloģiju Vēsma Poplavska

Janīna Staudža

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

vesmass@inbox.lv

janina.staudza@rezekne.lv

6. Veselības un fiziskās aktivitātes Vita Seņkāne

Rita Kļaviņa

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

vitasenkane@inbox.lv

klavinarita@inbox.lv

7. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Svetlana Bilinska

Anita Deksne

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

sancta@inbox.lv

anita.deksne@inbox.lv

8. Matemātikas Jeļena Pikuma Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija jelena2001@inbox.lv
9. Dabaszinātņu Vita Ulbicāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija vitaulbicane@inbox.lv
10. Direktora vietnieku audzināšanas jomā Astra Prīdāne Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija astra.pridane@inbox.lv
11. TDK koordinatore Inese Indriksone Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija inese_indriks@inbox.lv