Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62A
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu bitite@rezekne.lv vai zvanīt pa tālr.26333960
Kontaktpersona V. Kaļiņina
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja, 1  likme, Darba samaksa EURO 790 .00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 21.12.2020.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība; pirmsskolas izglītības saturs un didaktika B programma, 72 stundas; valsts valodas prasmes Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”
Kontaktinformācija e – pasts: rotala@rezekne.lv, mob.tālrunis 26496617
Kontaktpersona Izglītības iestādes vadītājs A. Bilinskis, mob. tālrunis 26496617
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs ,darba laiks no plkst.8.00 – 16.30. Atalgojums – 500  EUR.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada decembra mēneša
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV sūtīt uz norādīto e-pastu: rotala@rezekne.lv  un uzrādīt sava tālruņa numuru. Apzināties ,ka amats ir ļoti nozīmīgs pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā.  Skolotāja palīgs atbild  bērnu grupiņā par bērnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu, telpu uzkopšanu, trauku mazgāšanu ,higiēnas un darba drošības  noteikumu ievērošanu , palīdz skolotājai  uzraudzīt bērnus telpās un ārpus tām. Sadarbojas ar skolotāju rotaļnodarbību organizēšanā un piedalās dažādu  pasākumu norisē. Atbild par bērnu veselību un dzīvību. Valsts valodas pārzināšana augstākajā līmenī ,vēlama pieredze darbā ar dažāda vecuma bērniem un vismaz vidējā izglītība.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks , mēneša darba algas likme – EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 2. novembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Iemaņas atslēdznieka, galdnieka, santehniķa darbā, CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Rotaļa”
Kontaktinformācija epasts – rotala@rezekne.lv, t. 26496617
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, atalgojums  592.50 EUR  mēnesī (0.75 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 16.11.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz  noteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība, sertifikāts un cits apliecinošs dokuments  par metodikas apgūšanu sporta nodarbību organizēšanā PII.Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības skolotājs (zēniem), EUR 290,00 (slodze 11 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sociālais pedagogs, 0,6 pedagoģiskās likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 17.08.2020. Pamatprasības pretendentiem – Augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija, spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā, teicamas komunikācijas prasmes, labas datorprasmes, pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50