Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, atalgojums 654.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 0,75 likme  (30 stundas nedēļā)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba grafiks: darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 13.00
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.
Prasības : Augstākā izglītība pedagoģijā, pedagoga kvalifikācija vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Latviešu valodas prasmes sākot no A1pakāpes.
Pienākumi:  rīta rosmes, sporta rotaļnodarbību, sporta svētku organizēšana, plānošana un vadīšana, ņemot vērā katra bērna individualitāti,  izglītojamo attīstības dinamikas analīze, sava pedagoģiskā darba plānošana, pirmsskolas dokumentācijas pildīšana, bērnu  drošības nodrošināšana.
Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 15.07.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem  Prasības:

1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē.
3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu.
4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca, Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne
Kontaktinformācija e-mail: dienesta.viesnica@rezekne.lv +371 29285055 Ilga Kolosova
Kontaktpersona Ilga Kolosova
Vakantais amats APKOPĒJS, darba alga EUR 500, 1 likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.jūnija
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar 3 mēnešu pārbaudes laiku)
Informācija pretendentiem Prasības pretendentam:

 1. Vidēja vai pamata izglītība;
 2. Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē;
 3. Prasme patstāvīgi plānot, organizēt savu darbu, spēja aktīvi strādāt;
 4. Iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.Darba pienākumi:
  1. Uzkopt dienesta viesnīcas telpas, veikt dezinfekciju, virsmu un logu mazgāšanu utml.;
  2. Sagatavot veļas maiņu dienesta viesnīcas īrniekiem, nodrošināt veļas noliktavas kārtošanu;
  3. Zināt un pielietot darba izpildes racionālus paņēmienus;
  4. Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafikus;
  5. Ievērot higiēnas un sanitārās normas.

  Savu CV lūdzam sūtīt elektroniski uz dienesta.viesnica@rezekne

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Kontaktinformācija 26495086; janiskeiss@inbox.lv
Kontaktpersona Jānis Keišs
Vakantais amats Pavārs, profesijas kods – 5120 02, algas likme – EUR 506,00
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem 1 likme – 40 stundas nedēļā.
Nepieciešamā  izglītība: Pamata vai vidējās profesionālā izglītība ar profesionālo kvalifikāciju- pavārs. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei. Vēlama darba pieredze. Pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība.
Darba pienākumi – īstenot izglītojamo racionāla un pilnvērtīga uztura pamatprincipus; ievērot ēdienu kvalitātes prasības; pārzināt pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pamatnosacījumus (ēdienu gatavošanas tehnoloģijas prasības, izejvielu un gatavās produkcijas realizācijas un glabāšanas noteikumus, darba telpu, ierīču, inventāra lietošanas un kopšanas noteikumus, ēdienkartes sastādīšanas prasības, drošības tehnikas, sanitārās un darba higiēnas normas).
C-19 sadarbspējīgs sertifikāts.
Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e pastu: rv1g@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, atalgojums 654.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas (0.75 likme)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 15.08.2022.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības :  Plānot un vadīt mūzikas nodarbības, organizēt svētkus, pasākumus, atbildēt par svētku saturu un norisi, nodrošināt mūzikas pavadījumu rīta rosmēs un sporta nodarbībās. Sadarboties ar pirmsskolas izgl. skolotājām. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.
Darba laiks no plkst. 8.00-14.30 vai pēc vienošanās ar darba dēvēju.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija Tālr. 64623228; 29606201, rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Aija Vindeče
Vakantais amats Izglītības iestādes vadītāja vietnieks – saimniecības pārzinis, profesijas kods 5151 11, 1likme –  40 stundas nedēļā,  amata mēneša darba algas likme EUR 500,00.
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Nepieciešamā  izglītība:

 • Vidējā profesionālā, augstākā ( tiks uzskatīta par prioritāti)   izglītība finanšu jomā;
 • Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1.pakāpei
 • Labas prasmes darbā ar datoru un citu tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas zināšanas;
 • Augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana.
 • C-19 sadarbspējīgs sertifikāts;

Darba pienākumi:

 • Organizēt iestādes saimniecisko darbu, iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi;
 • Atbildēt par iestādes tehniskā personāla darba organizāciju;
 • Nodrošināt ugunsdrošības un darba drošības ievērošanu PII;
 • Sekot iestādes teritorijas, telpu un iekārtu stāvoklim, nodrošināt to savlaicīgu remontu;
 • Sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvada un sanitāro mezglu darbībai.
 • Atbildēt par izglītības iestādes iepirkumu organizēšanu;
 • Kārtot noteikti finansiāli saimniecisko dokumentāciju;

Pieteikuma vēstuli un dzīves gaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e pastu: rukitis@rezekne.lv vai personīgi pirmsskolas iestādē.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija Tālr. 64623228; 29606201, rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Aija Vindeče
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, profesijas kods 9333 08, 1 likme- 40 stundas nedēļā,  amata mēneša darba algas likme EUR 500,00
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Nepieciešamā  izglītība:

 • Vidējā izglītība. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei.
 • Vēlama darba pieredze. prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība un saskarsmes prasmes ar kolektīvu, prasme rīkoties ar dažādiem darba instrumentiem;
 • Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos.
 • C-19 sadarbspējīgs sertifikāts

Darba pienākumi:

 • Veikt iestādes telpās nepieciešamos nelielos remontdarbus, inventāra remontu;
 • Sekot apkures sistēmas, ūdens vada un siltummezglu darbībai un veikt remontdarbus;
 • Veikt instrumentu un palīgierīču sagatavošanu darbam;
  Pieteikuma vēstuli un dzīves gaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e pastu: rukitis@rezekne.lv vai personīgi pirmsskolas iestādē.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija Tālr. 64623228; 29606201, rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Aija Vindeče
Vakantais amats Sētnieks, profesijas kods 9613 01, 1 likme- 40 stundas nedēļā, darba alga 500 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Nepieciešamā  izglītība:

 • Vidējā izglītība. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei. Vēlama darba pieredze. prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība.
 • C-19 sadarbspējīgs sertifikāts

Darba pienākumi:

 • Veikt izglītības iestādes ārējos sanitārās un administratīvi saimnieciskās aprūpes darbus un ārējo labiekārtojumu kopšanu;
 • Uzkopt izglītības iestādei piegulošās teritorijas ( apstādījumus, puķu dobes, bērnu rotaļu laukumus u.c.)
 • Prast rīkoties ar dārza tehniku (trimmeri, pļaujmašīnu, krūmgriezi u.c.)

Pieteikuma vēstuli un dzīves gaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e pastu: rukitis@rezekne.lv vai personīgi pirmsskolas iestādē.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja vispārizglītojošajā grupā -1 likme, 40 st. nedēļā,  darba samaksa 872,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.05.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.pamatskola (Kosmonautu iela 6, Rēzekne)
Kontaktinformācija 6vsk@rezekne.lv, tālr. 64607070, 64633660
Kontaktpersona Skolas direktore Raisa Meiere
Vakantais amats Dizaina un tehnoloģiju skolotājs  (slodze 0,5 likmes)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV un motivācijas vēstuli amatam sūtīt uz norādīto e-pastu. Pamatprasības pretendentiem – atbilstoša izglītība, darba pieredze, prasme strādāt ar bērniem un ģimenēm. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.pamatskola (Kosmonautu iela 6, Rēzekne)
Kontaktinformācija 6vsk@rezekne.lv, tālr. 64607070, 64633660
Kontaktpersona Skolas direktore Raisa Meiere
Vakantais amats Matemātikas skolotājs  (slodze 1 likme)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV un motivācijas vēstuli amatam sūtīt uz norādīto e-pastu. Pamatprasības pretendentiem – atbilstoša izglītība, darba pieredze, prasme strādāt ar bērniem un ģimenēm. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts – pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 234201) 0,9 likmes
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 28.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, labas pirmsskolas metodikas zināšanas, radošums, atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, 64622654,  e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Apkopēja, alga EUR 500,00
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 21.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā, pieteikumu iesniegt līdz 14.aprīlim

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pavārs (profesijas kods 5120 02)darba alga 500 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 02.maija.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, 0,8 – 1 pedagoģiskā likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 15.03.2022. Prasības: Augstākā pedagoģiskā sākumskolas skolotāja kvalifikācija; priekšrocība – skolotājs ar kvalifikāciju mācīt matemātiku pamatizglītības klasēs; prakse un izpratne jaunā mācību satura un pieejas Skola2030 īstenošanā; likumisko normu, lojalitātes un ētisko principu ievērošana darbā ar izglītojamajiem, vecākiem, kolektīvu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”, Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē.
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), atalgojums 542 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme, darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 21.02.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku (dekrēta laikā)
Informācija pretendentiem Pretendentiem personīgas tikšanās sarunāt  zvanot pa tālruni  28302925 vai savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv. Prasības: Pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus. Atbildēt par grupas telpu un nojumes sanitāro stāvokli, rūpēties par inventāra tīrību un kārtību. Ievērot vēdināšanas režīmu, dienas režīmu, ēdienu izsniegšanas grafiku. Palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai rotaļnodarbībās, noformēšanas darbos. Latviešu valodas prasmes augstākā pakāpe, Obligāts Covid-19 potēšanas sertifikāts .

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija (Dzirnavu iela 3a, Rēzekne)
Kontaktinformācija Tālr.:26495086, 64607372 e-mail: rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona Skolas direktors Jānis Poplavskis
Vakantais amats Pavārs, darba alga 506,00 EUR, (1 likme)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 11.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prasības pretendentiem: Vidējā profesionālā izglītība. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei. Darba pieredze ne mazāk kā viens gads. Pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība. Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e pastu: rv1g@rezekne.lv līdz 2022.gada 7.februārim

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Tālr.:26495086, 64607372 e-mail: rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors Jānis Poplavskis
Vakantais amats Apkopēja , mēneša darba algas likme – EUR 500,00
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 7.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4. Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku. CV personīgi iesniegt skolas direktoram līdz 2022.gada 1.februārim.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Izglītības iestādes veselības speciālists, mēneša darba alga 670,00 EUR (brutto)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 18.02.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem 1. Vidējā profesionālā izglītība veselības aprūpes (ārstniecības, medicīnisko pakalpojumu, māszinības, farmācijas, zobārstniecības vai sabiedrības veselības) jomā. 2. Valsts valodas C līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā. 3. Datorprasmes (Windows, MS Office (Word, Excel).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja ( 0.91 likme), atalgojums 793.52 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas. Maiņu darbs.
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2022.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā izglītība pedagoģijā, sākumskolas vai pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā, derīgs Covid-19 potēšanas sertifikāts. Pienākumi:  Rotaļnodarbību plānošana un vadīšana, ņemot vērā katra bērna individualitāti,  izglītojamo attīstības dinamikas analīze, sava pedagoģiskā darba plānošana, pirmsskolas dokumentācijas pildīšana, bērnu  drošības nodrošināšana.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai nest personīgi  uz Rēzeknes PII “Auseklītis”  pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē vai zvanīt pa tālruni 28302925

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Apkopēja, 1 likme, 500.00 EUR/ algas likme,
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 10.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 10.01.2022. Prasības: spēja pildīt uzdotos darba pienākumus ātri un kvalitatīvi; teicamas latviešu valodas sarunvalodas prasmes; C-19 sadarbspējīgs sertifikāts; veikt tīrības, kārtības, sanitāro normu uzturēšanu norādītajos objektos.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, 64622654,  e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, amata mēneša darba algas likme EUR 500,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 1.februāra (pieteikumu iesniegt līdz 21.janvārim)
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Iemaņas atslēdznieka, galdnieka, santehniķa darbā. CV amatam iesniegt personīgi skolā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 234201), 0,9 likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 17. janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, labas pirmsskolas metodikas zināšanas, radošums, atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Angļu valodas skolotājs, algas likme 1037 EUR, slodze 0,5
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 3.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem Prasības: Angļu valodas skolotāja kvalifikācija, papildus priekšrocība – sākumskolas skolotāja kvalifikācija; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā, izpratne, zināšanas jaunā izglītības satura pieejas mācīšanā (Skola2030). CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 21.12.2021.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja -1 likme, 35 st. nedēļā,  darba samaksa 872,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.12.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.pamatskola (Kosmonautu iela 6, Rēzekne)
Kontaktinformācija 6vsk@rezekne.lv, tālr. 64607070, 64633660
Kontaktpersona Skolas direktore Raisa Meiere
Vakantais amats Pavārs, darba alga 506,00 EUR, (1 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 27.decembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prasības pretendentiem: Vidējā profesionālā izglītība. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei. Darba pieredze ne mazāk kā viens gads. Pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība. Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Veļas pārzine, atalgojums 500.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 15.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Mazgāt, gludināt gultas veļu, ievērot veļas marķējumu,  precīzi pildīt gultas veļas maiņas grafiku, tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku. Nepieciešamas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar šujmašīnu, veļas un bērnu kostīmu labošanai. Latviešu valodas prasmes sākot no A1pakāpes. No 2021.gada 15.novembra obligāts Covid-19 potēšanas sertifikāts. Darba grafiks: no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.00. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca, Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne
Kontaktinformācija e-mail: dienesta.viesnica@rezekne.lv, +371- 66 92 00 00
Kontaktpersona Ilga Kolosova
Vakantais amats Apkopējs, alga EUR 500. Summētais darba laiks, maiņu grafiks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 20. oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Savu CV lūdzam sūtīt elektroniski uz dienesta.viesnica@rezekne.lv. Ir nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prasības pretendentam: Vidēja vai pamata izglītība; Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē; Prasme patstāvīgi plānot, organizēt savu darbu, spēja aktīvi strādāt; Iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. Darba pienākumi: Uzkopt dienesta viesnīcas telpas, veikt dezinfekciju, virsmu un logu mazgāšanu utml.; Sagatavot veļas maiņu dienesta viesnīcas īrniekiem, nodrošināt veļas noliktavas kārtošanu; Zināt un pielietot darba izpildes racionālus paņēmienus; Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafikus; Ievērot higiēnas un sanitārās normas. Mēs sagaidām: Labas saskarsmes spējas, godīgumu un augsto atbildības sajūtu pret pienākumiem. Mēs piedāvājam: Darba apstākļus moderni renovētajā ēkā, stabilu atalgojumu, sociālas garantijas draudzīgu kolektīvu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, 0.75 likme, atalgojums 654.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 15.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības:  Plānot un vadīt mūzikas nodarbības, organizēt svētkus, pasākumus, atbildēt par svētku saturu un norisi, nodrošināt mūzikas pavadījumu rīta rosmēs un sporta nodarbībās. Sadarboties ar pirmsskolas izgl. skolotājām. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Cita informācija: Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397, 29357339. CV sūtīt uz e-pastu namins@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas sporta  skolotājs, Profesijas kods  2342 03,  0,75 likmes, darba samaksa  EUR  654.00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 11.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā  izglītība (bakalaura grāds). Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika, B programma, 72 stundas Var būt students. Latviešu valodas līmenis C 1. Ir nepieciešams  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397, 29357339. CV sūtīt uz e-pastu namins@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotājs, Profesijas kods  2342 01, 0,9 likmes, darba samaksa  EUR 784.00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā  izglītība (bakalaura grāds) Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika, B programma, 72 stundas ,var būt students, Latviešu valodas līmenis C 1. Ir nepieciešams  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs, atalgojums 542.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 25.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku, nodrošināt bērnu drošību, palīdzēt p.i. skolotājai mācību procesā. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.  No 2021.gada 15.novembra obligāts Covid-19 potēšanas sertifikāts. Cita informācija: Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 29416176, e-pasts – rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors, tel. 64607980
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, klases audzinātājs (ar tiesībām pasniegt latviešu valodu), 25 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 21.10.2021.  Prasības – izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 11.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680, e-pasts: poluvsk@rezekne.lv
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Fizikas un ķīmijas laborants, 250,00 EUR (brutto), 20 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Atbildība, prasme strādāt komandā, precizitāte. Labas zināšanas bioloģijā, ķīmijā. Latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī. CV iesniegt obligāti.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Kontaktinformācija 29272193; janis.poplavskis@rv1g.lv
Kontaktpersona J. Poplavskis
Vakantais amats matemātikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 18.10.2021
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem darbs uz pilnu slodzi

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Apkopēja, alga 500,00 EUR (brutto)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1. Laba fiziska forma. 2. Prot strādāt komandā. 3. Teicamas latviešu valodas zināšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, 18.novembra iela 27, Rēzekne
Kontaktinformācija Tālr.:64622948, e-pasts: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Anita Suraka
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, EUR 650,25 (30 stundas nedēļā, darba likme 0,75)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 06. septembra
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt vadītājai.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola, Viļānu iela 2
Kontaktinformācija e-mail: 4vsk@rezekne.lv, +37164621830
Kontaktpersona  Rēzeknes 4.vidusskolas administrācija
Vakantais amats Pavārs, profesijas kods 5120 02, pilnas slodzes darbs, bruto atalgojums 506,00 EUR mēnesī, summētais darba laiks, saskaņā ar darba grafiku
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: 4vsk@rezekne.lvPienākumi: īstenot izglītojamo racionāla un pilnvērtīga uztura pamatprincipus; ievērot ēdienu kvalitātes prasības; pārzināt skolas vecuma bērnu ēdināšanas pamatnosacījumus (ēdienu gatavošanas tehnoloģijas prasības, izejvielu un gatavās produkcijas realizācijas un glabāšanas noteikumus, darba telpu, ierīču, inventāra lietošanas un kopšanas noteikumus, ēdienkartes sastādīšanas prasības, drošības tehnikas, sanitārās un darba higiēnas normas). Prasības pretendentiem: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība ar profesionālo kvalifikāciju – pavārs, vismaz 2 gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu jomā; pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; atbilstība valsts valodas zināšanām un prasmēm normatīvajos aktos noteiktajās prasībās; prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība. Piedāvājam: pilnas slodzes darbu, bruto atalgojumu 506,00 EUR mēnesī; sociālās garantijas; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne
Kontaktinformācija e-mail: dienesta.viesnica@rezekne.lv, +371- 66 92 00 00
Kontaktpersona Ilga Kolosova
Vakantais amats Apkopēja, alga EUR 500. Summētais darba laiks, maiņu grafiks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Savu CV personīgi iesniegt dienesta viesnīcā vai sūtīt elektroniski uz dienesta.viesnica@rezekne.lv līdz 2021.gada 29.augustam. Prasības – Vidēja vai pamata izglītība. Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. Prasme patstāvīgi plānot, organizēt savu darbu, spēja aktīvi strādāt. Iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. Pienākumi – Uzkopt dienesta viesnīcas telpas, sanitāros mezglus, virsmu un logu mazgāšanu utml.; Sagatavot veļas maiņu dienesta viesnīcas īrniekiem, nodrošināt veļas noliktavas kārtošanu; Zināt un pielietot darba izpildes racionālus paņēmienus; Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafikus; Ievērot higiēnas un sanitārās normas. Mēs sagaidām – labas saskarsmes spējas, godīgumu un augsto atbildības sajūtu pret pienākumiem. Mēs piedāvājam – darba apstākļus moderni renovētajā ēkā, stabilu atalgojumu, sociālas garantijas, draudzīgu kolektīvu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622654, 64622656, e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Logopēds, amata mēneša alga – EUR 237,00 (10 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība, latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt skolas direktorei..

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Tālr.:26495086, 64607372 e-mail: rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors Jānis Poplavskis
Vakantais amats Apkopēja , mēneša darba algas likme – EUR 500,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 25.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4. Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku. CV personīgi iesniegt skolas direktoram līdz 2021.gada 20.augustam.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Virtuves darbinieks (1 vakance), darba alga – 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 23.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā 124.kab vai 125.kab. līdz 20.08.2021. Darba pienākumi – stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību, tīrīt dārzeņus un veikt citus darbus. Palīdzēt novākt traukus, atkritumus  no traukiem, sakārtot tīros traukus un ēdampiederumus.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja -35 st. nedēļā,  darba samaksa 691,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Izglītības psihologs -0,7 likme, 25 st. nedēļā,  darba samaksa 553,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Izglītība atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; augsta atbildības sajūta, precizitāte; prast plānot un organizēt savu darbu.

Darba pienākumi: Sniegt psiholoģisko atbalstu bērniem speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā; veicināt bērnu garīgo, sociālo un fizisko spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos, sagatavot atzinumus par psiholoģisko izpēti, vadīt atbalstošus un izglītojošus seminārus sadarboties ar citiem skolotājiem, bērnu vecākiem.

Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397; 29357339
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas skolotājs, profesijas kods  2342 01. Darba samaksa  EUR 711.00 (0,9 likmes).
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 01.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku ar perspektīvu uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt studente. CV Sūtīt uz e-pasta adresi – namins@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Matemātikas skolotājs vidusskolas posmā, pilna slodze, likme no 850, 00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības-augstākā pedagoģiskā izglītība, vēlama darba pieredze.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja. 0.75 likme, atalgojums 592.50 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba laiks no plkst. 8.00-14.30. Prasības :  Plānot un vadīt mūzikas nodarbības, organizēt svētkus, pasākumus, atbildēt par svētku saturu un norisi, nodrošināt mūzikas pavadījumu rīta rosmēs un sporta nodarbībās. Sadarboties ar pirmsskolas izgl. skolotājām. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja -1 likme, 40 st. nedēļā,  darba samaksa 790,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.08.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O. Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, EUR 650,25 (darba likme 0,75, 30 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 15. marta
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt skolas direktorei.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja (sīlīšu grupā), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 718.90 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 0,91 likme.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.03.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, nodrošināt bērnu drošību, veikt sava pedagoģiska darba plānošanu, izglītojamo attīstības dinamikas analīzi. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Darba grafiks: divas dienas strādā no plkst. 7.20 līdz plkst. 18.00 , trešā diena brīva.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja  palīgs, sīlīšu grupā ( auklīte), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 542.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.02.2021
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku, nodrošināt bērnu drošību, palīdzēt p.i. skolotājai mācību procesā. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.  Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A,  Rēzekne, tālrunis: 64624397;29357339; e-pasts namins@rezekne.lv. CV Sūtīt uz e-pasta adresi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Sporta skolotājs, Profesijas kods  2342 03.  0,75 likmes. Darba samaksa  EUR 592,50
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.01.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks , mēneša darba algas likme – EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 2. novembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Iemaņas atslēdznieka, galdnieka, santehniķa darbā, CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības skolotājs (zēniem), EUR 290,00 (slodze 11 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50