Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām.

Iestādes nosaukums PII “Vinnijs Pūks”,  Rēzekne, Tiņanova 31 a, LV 4603
Kontaktinformācija Tel. 6-4605385
Kontaktpersona Vadītāja Inta Ozolniece
Vakantais amats Mūzikas skolotājs, Profesijas kods 2342 02, 0,63 likmes, Darba samaksa  EUR 425,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017. gada 1. decembra
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine:  Irīna Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 23.oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 20.10.2017.

 

Iestādes nosaukums PII  “Rotaļa”, V.Seiles  iela  17, Rēzekne
Kontaktinformācija e-pasts:  rotala@rezekne.lv, tālr.26496617
Kontaktpersona Vadītājs A. Bilinskis
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs, profesijas kods 5312 01, amatalga EUR 380
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 1.novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentam nepieciešama vismaz vidējā izglītība, komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem, teicamas valsts valodas zināšanas, vēlama darba pieredze. Darbs prasa fizisku piepūli. CV, motivācijas vēstuli un citus dokumentus  iesniegt vadītājam personīgi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”
Kontaktinformācija zvanins@rezekne.lv, 64623189, 29426590
Kontaktpersona Iestādes vadītāja Irēna Macanova
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupa  ar latviešu mācību valodu

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Virtuves strādniece – 0,75 likmes;
Apkopēja – 0,25 likmes
Kopā-  1likme
Amatalga 380,00 EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darbs prasa fizisku piepūli.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzekne, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona J.Poplavskis, t.26493049
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (profesijas kods 2330 01) fizikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2016.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Informācija pretendentiem Uz pilnu slodzi