Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Kontaktinformācija 26493049; janis.poplavskis@rv1g.lv
Kontaktpersona J. Poplavskis
Vakantais amats Fizikas un matemātikas skolotājs – 1.3 likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 09.01.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rv1g@rezekne.lv vai  personīgi Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, pēc adreses  Dzirnavu iela 3a , Rēzeknē. Prasības: matemātikas, fizikas skolotāja kvalifikācija, teicamas komunikācijas prasmes ar izglītojamajiem, datorprasmes, izpratne, zināšanas jaunā izglītības satura pieejas mācīšanā un profesionālā pieredze; augsta atbildības sajūta, precizitāte; prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja -30 st. nedēļā,  darba samaksa 970,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 11.01.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201. Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Mūzikas skolotājs, 1010,00 EUR par vienu slodzi
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 02.01.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības-augstākā pedagoģiskā izglītība.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Apkopēja, pilna slodze, valstī noteiktā minimālā alga par slodzi
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Laborants, 0,5 tehniskā darbinieka likmes, alga – Valstī noteiktā minimālā alga par slodzi
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, 0,9 pedagoģiskās likmes, 1072,00 EUR/ algas likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā. Pamatprasības: Sākumskolas skolotāja kvalifikācija, papildus priekšrocība –  tautas deju pedagogs; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā, izpratne, zināšanas jaunā izglītības satura pieejas mācīšanā (Skola2030).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola
Kontaktinformācija e-pasts: 4vsk@rezekne.lv, t. 64621830
Kontaktpersona Jānis Gailis
Vakantais amats Sociālais pedagogs ( 0.5 likme), atalgojums 400,00 – 450,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2022.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu 4vsk@rezekne.lv, sīkāka informācija zvanot pa tālruni 64621830. Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība ar atbilstošu kvalifikāciju, iepriekšēja darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. Pienākumi:  plānot un īstenot sociālpedagoģiskās darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā, diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē, pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 29205271, e-pasts – pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ilona Pabērza
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, (profesijas kods 234203) 0,75 likmes
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs no 2022. gada 1. oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Kontaktinformācija 29272193; janis.poplavskis@rv1g.lv
Kontaktpersona J. Poplavskis
Vakantais amats Izglītības psihologs -1 likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Izglītība atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; augsta atbildības sajūta, precizitāte; prast plānot un organizēt savu darbu. Darbs uz pilnu slodzi. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rv1g@rezekne.lv vai  personīgi Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, pēc adreses  Dzirnavu iela 3a , Rēzeknē

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Izglītības iestādes veselības speciālists, alga – 670,00 EUR (brutto)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 08.10.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem 1. Vidējā profesionālā izglītība veselības aprūpes (ārstniecības, medicīnisko pakalpojumu, māszinības, farmācijas, zobārstniecības vai sabiedrības veselības) jomā.
2. Valsts valodas C līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā.
3. Datorprasmes (Windows, MS Office (Word, Excel).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397;29357339, CV Sūtīt uz e-pasta adresi, papildus informācija pa tālruni
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotājs, Profesijas kods  2342 01, Uz 0,9 likmes (vai  0,45 likmes), Darba samaksa  EUR 873.00
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 05.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendentam:  Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija; Augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (72 stundas); Maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku vai apgūst pirmsskolas skolotāja profesiju.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Garderobiste (1 vakance), alga – 500 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 29.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā 124.kab vai 125.kab. līdz 22.08.2022. Darba pienākumi – uzturēt tīrībā un kārtībā garderobes telpas. Nodrošināt skolēnu drēbju un mantu  uzraudzību  mācību procesa un skolas pasākuma laikā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680, e-pasts: poluvsk@rezekne.lv
Kontaktpersona O. Burova
Vakantais amats Sētnieks, 500,00 EUR (brutto), 40 darba stundas nedēļā
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 05.08.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Vidējā izglītība, Atbildība, prasme strādāt komandā. Uzturēt kārtībā skolas teritoriju un tai piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju. CV obligāti.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 29355774
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Matemātikas skolotājs, 10 kontaktstundas (5.klase), alga – valstī noteiktā amata algas likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem).
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 22.08.2021. Pamatprasības pretendentiem – matemātikas skolotāja kvalifikācija, teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā, izpratne, zināšanas jaunā izglītības satura pieejas mācīšanā (Skola2030) un profesionālā pieredze.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680, e-pasts: poluvsk@rezekne.lv
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Informātikas laborants, 500,00 EUR (brutto), 40 darba stundas nedēļā
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība inženierzinātnēs. Atbildība, prasme strādāt komandā, precizitāte. Labas zināšanas informācijas tehnoloģijās. Latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī. CV iesniegt obligāti.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I. Jurča
Vakantais amats Pavāra palīgs,  (1 vakance), pusslodze, darba alga 250 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā 124.kab vai 125.kab. līdz 29.07.2022. Darba pienākumi – Kalkulācijas veikšana, atskaišu sagatavošana, pavadzīmju ievadīšana sistēmā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O. Burova
Vakantais amats Izglītības iestādes veselības speciālists, alga – 670,00 EUR (brutto)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (uz dekrēta laiku)
Informācija pretendentiem
  1. Vidējā profesionālā izglītība veselības aprūpes (ārstniecības, medicīnisko pakalpojumu, māszinības, farmācijas, zobārstniecības vai sabiedrības veselības) jomā.
  2. Valsts valodas C līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā.
  3. Datorprasmes (Windows, MS Office (Word, Excel).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 15.07.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem  Prasības:

1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē.
3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu.
4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, 0,8 – 1 pedagoģiskā likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2022.gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 15.03.2022. Prasības: Augstākā pedagoģiskā sākumskolas skolotāja kvalifikācija; priekšrocība – skolotājs ar kvalifikāciju mācīt matemātiku pamatizglītības klasēs; prakse un izpratne jaunā mācību satura un pieejas Skola2030 īstenošanā; likumisko normu, lojalitātes un ētisko principu ievērošana darbā ar izglītojamajiem, vecākiem, kolektīvu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Izglītības iestādes veselības speciālists, mēneša darba alga 670,00 EUR (brutto)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 18.02.2022.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem 1. Vidējā profesionālā izglītība veselības aprūpes (ārstniecības, medicīnisko pakalpojumu, māszinības, farmācijas, zobārstniecības vai sabiedrības veselības) jomā. 2. Valsts valodas C līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā. 3. Datorprasmes (Windows, MS Office (Word, Excel).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Angļu valodas skolotājs, algas likme 1037 EUR, slodze 0,5
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 3.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem Prasības: Angļu valodas skolotāja kvalifikācija, papildus priekšrocība – sākumskolas skolotāja kvalifikācija; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā, izpratne, zināšanas jaunā izglītības satura pieejas mācīšanā (Skola2030). CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 21.12.2021.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.pamatskola (Kosmonautu iela 6, Rēzekne)
Kontaktinformācija 6vsk@rezekne.lv, tālr. 64607070, 64633660
Kontaktpersona Skolas direktore Raisa Meiere
Vakantais amats Pavārs, darba alga 506,00 EUR, (1 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 27.decembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prasības pretendentiem: Vidējā profesionālā izglītība. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei. Darba pieredze ne mazāk kā viens gads. Pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība. Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397, 29357339. CV sūtīt uz e-pastu namins@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas sporta  skolotājs, Profesijas kods  2342 03,  0,75 likmes, darba samaksa  EUR  654.00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 11.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā  izglītība (bakalaura grāds). Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika, B programma, 72 stundas Var būt students. Latviešu valodas līmenis C 1. Ir nepieciešams  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397, 29357339. CV sūtīt uz e-pastu namins@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotājs, Profesijas kods  2342 01, 0,9 likmes, darba samaksa  EUR 784.00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā  izglītība (bakalaura grāds) Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika, B programma, 72 stundas ,var būt students, Latviešu valodas līmenis C 1. Ir nepieciešams  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 29416176, e-pasts – rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors, tel. 64607980
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, klases audzinātājs (ar tiesībām pasniegt latviešu valodu), 25 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2022. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 21.10.2021.  Prasības – izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 11.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680, e-pasts: poluvsk@rezekne.lv
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Fizikas un ķīmijas laborants, 250,00 EUR (brutto), 20 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.11.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Atbildība, prasme strādāt komandā, precizitāte. Labas zināšanas bioloģijā, ķīmijā. Latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī. CV iesniegt obligāti.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Apkopēja, alga 500,00 EUR (brutto)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1. Laba fiziska forma. 2. Prot strādāt komandā. 3. Teicamas latviešu valodas zināšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, 18.novembra iela 27, Rēzekne
Kontaktinformācija Tālr.:64622948, e-pasts: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Anita Suraka
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, EUR 650,25 (30 stundas nedēļā, darba likme 0,75)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 06. septembra
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt vadītājai.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola, Viļānu iela 2
Kontaktinformācija e-mail: 4vsk@rezekne.lv, +37164621830
Kontaktpersona  Rēzeknes 4.vidusskolas administrācija
Vakantais amats Pavārs, profesijas kods 5120 02, pilnas slodzes darbs, bruto atalgojums 506,00 EUR mēnesī, summētais darba laiks, saskaņā ar darba grafiku
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: 4vsk@rezekne.lvPienākumi: īstenot izglītojamo racionāla un pilnvērtīga uztura pamatprincipus; ievērot ēdienu kvalitātes prasības; pārzināt skolas vecuma bērnu ēdināšanas pamatnosacījumus (ēdienu gatavošanas tehnoloģijas prasības, izejvielu un gatavās produkcijas realizācijas un glabāšanas noteikumus, darba telpu, ierīču, inventāra lietošanas un kopšanas noteikumus, ēdienkartes sastādīšanas prasības, drošības tehnikas, sanitārās un darba higiēnas normas). Prasības pretendentiem: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība ar profesionālo kvalifikāciju – pavārs, vismaz 2 gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu jomā; pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; atbilstība valsts valodas zināšanām un prasmēm normatīvajos aktos noteiktajās prasībās; prasme strādāt komandā, patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte, atbildība. Piedāvājam: pilnas slodzes darbu, bruto atalgojumu 506,00 EUR mēnesī; sociālās garantijas; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Virtuves darbinieks (1 vakance), darba alga – 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 23.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā 124.kab vai 125.kab. līdz 20.08.2021. Darba pienākumi – stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību, tīrīt dārzeņus un veikt citus darbus. Palīdzēt novākt traukus, atkritumus  no traukiem, sakārtot tīros traukus un ēdampiederumus.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, tālrunis: 64624397; 29357339
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas skolotājs, profesijas kods  2342 01. Darba samaksa  EUR 711.00 (0,9 likmes).
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 01.10.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku ar perspektīvu uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt studente. CV Sūtīt uz e-pasta adresi – namins@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Matemātikas skolotājs vidusskolas posmā, pilna slodze, likme no 850, 00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības-augstākā pedagoģiskā izglītība, vēlama darba pieredze.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O. Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A,  Rēzekne, tālrunis: 64624397;29357339; e-pasts namins@rezekne.lv. CV Sūtīt uz e-pasta adresi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Sporta skolotājs, Profesijas kods  2342 03.  0,75 likmes. Darba samaksa  EUR 592,50
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.01.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50