Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pavāre, mēneša darba algas likme – EUR 442,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 15. oktobra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā, Valsts valodas prasme B līmeņa 1. pakāpe.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Virtuves darbinieks, atalgojums  ir 430.00 EUR  mēnesī līdz nodokļu nomaksai
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 29.09.2020.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas darbus, dezinficēt darba virsmas, grīdu, strādāt pavāra vadībā, mizot, mazgāt, griezt dārzeņus, augļus. Ievērot higiēnas noteikumus.  Latviešu valodas prasmes B1 līmenis. Darba laiks no 6.00 līdz 14.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, adrese – Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Veļas pārzinis, atalgojums 430.00 EUR  ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 21.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības:  Nodrošināt veļas atbilstību sanitārajām prasībām. Šūt nepieciešamo inventāru no saņemtā auduma. Spēja organizēt savu darbu un uzņemties atbildību, spēja strādāt komandā. Valsts valodas zināšanas A līmeņa 1.pakāpe

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja -0,75 likmes, 30 st.nedēļā,  darba samaksa 592,50 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 07.09.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (darbinieka ilgstoša prombūtne)
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, praktiskā darba pieredze, prasme strādāt komandā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors Igors Sergejevs, 646 07980
Vakantais amats Vispārējās pamatizglītības (sākumskolas 1.-4.kl.) skolotājs,  (pilna likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 28.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā vai sūtīt uz skolas e-pastu: rez2vsk@rezekne.lv līdz 25.09.2020. Prasības: Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Rotaļa”
Kontaktinformācija epasts – rotala@rezekne.lv, t. 26496617
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, atalgojums  592.50 EUR  mēnesī (0.75 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 16.11.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz  noteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība, sertifikāts un cits apliecinošs dokuments  par metodikas apgūšanu sporta nodarbību organizēšanā PII.Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības skolotājs (zēniem), EUR 290,00 (slodze 11 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), atalgojums 430.00 EUR  ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošās slimības laiku)
Informācija pretendentiem Prasības: latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus, palīdzēt skolotājai rotaļnodarbību laikā. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Virtuves darbinieks, atalgojums 430.00 EUR  mēnesī līdz nodokļu nomaksai
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.  Prasības: Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas darbus, dezinficēt darba virsmas, grīdu, strādāt pavāra vadībā, mizot, mazgāt, griezt dārzeņus, augļus. Ievērot higiēnas noteikumus.  Latviešu valodas prasmes B1 līmenis. Darba laiks no 6.00 līdz 14.30.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), atalgojums 430.00 EUR  mēnesī līdz nodokļu nomaksai
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem  Pretendentiem savu CV nest personīgi  uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr. Valdemāra 18, Rēzeknē. Prasības : latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus, palīdzēt skolotājai rotaļnodarbību laikā. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi. Darba laiks no 8.00 līdz 16.30.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolas māsa, 588,00 EUR (brutto), nepilna slodze- 34 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 17.08.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība. Precizitāte, komunikabilitāte, atbildība, līdzjūtība, prasme strādāt komandā, 3 reizes nedēļā būt baseinā ar 2. un 6. klases skolēniem, sastādīt ēdienkarti – izskaitīt kalorijas. Latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī.

 

Iestādes nosaukums PII “Vinnijs Pūks”,  Rēzekne, Tiņanova 31 A, LV 4603
Kontaktinformācija Tel. 6-4605385
Kontaktpersona Vadītāja Inta Ozolniece
Vakantais amats Pavārs (profesijas kods 5120 02), darba alga 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1. septembra.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas. CV amatam iesniegt personīgi iestādē.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sociālais pedagogs, 0,6 pedagoģiskās likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 17.08.2020. Pamatprasības pretendentiem – Augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija, spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā, teicamas komunikācijas prasmes, labas datorprasmes, pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62A
Kontaktinformācija bitite@rezekne.lv, tālr.26333960
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Sētnieks, 1 likme, Darba samaksa EURO 430 .00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 17.08.2020.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu bitite@rezekne.lv vai zvanīt pa tālr.26333960

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja (profesijas kods 234201), darba alga 790 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošās slimības laiku)
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, labas pirmsskolas metodikas zināšanas, radošums, atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Rēzeknes 6.vidusskola, Kosmonautu iela 6, 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Lietvede Aija Gailuma, 26391430
Vakantais amats mājturības un tehnoloģiju skolotāju (zēniem), slodze 16 mācību stundas, darba alga par slodzi 760,00 eiro
Datums no kura darbinieks vajadzīgs  No 2020. gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš  Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pieteikties Rēzeknes 6.vidusskolā, Kosmonautu ielā 6, darba dienās no 9.00-14.00, iepriekš pieteikties pa t.646 33660,  sūtīt CV uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pavārs (profesijas kods 5120 02), darba alga 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 24.augusta.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, Rēzekne, tālrunis: 64624397; 29357339
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības mūzikas  skolotājs, profesijas kods : 2342 02, darba samaksa  EUR 562,50 (0,75 likmes)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 10.08. 2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija, (var būt students). Augstākā līmeņa 1.pakāpe- C 1. CV sūtīt uz e-pastu namins@rezekne.lv vai  iesniegt personīgi.

 

Iestādes nosaukums PII “Vinnijs Pūks”,  Rēzekne, Tiņanova 31 A, LV 4603
Kontaktinformācija Tel. 6-4605385
Kontaktpersona Vadītāja Inta Ozolniece
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs,1 likme, alga EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1. augusta.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus, atbildēt par bērnu dzīvību un drošību,  atbildība, precizitāte. Atbilstoši likumdošanai latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.CV amatam iesniegt personīgi iestādē.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Sporta skolotājs, mēneša darba alga 790,00 EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība, vēlama darba pieredze, teicamas latviešu valodas zināšanas, liela bērnu mīlestība.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, Rēzekne, tālrunis:64624397,CV iesniegt personīgi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotāja, alga 675.00EUR  mēnesī (0.9 likmes) līdz nodokļu nomaksai
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 10.08.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar tuvāko perspektīvu uz nenoteiktu laiku)
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, labas pirmsskolas metodikas zināšanas, radošums, atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolas māsa, 588,00 EUR (brutto), nepilna slodze- 34 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.08.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība. Precizitāte, komunikabilitāte, atbildība, līdzjūtība, prasme strādāt komandā, 3 reizes nedēļā būt baseinā ar 2. un 6. klases skolēniem, sastādīt ēdienkarti – izskaitīt kalorijas. Latviešu valodas zināšanas augstākā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija (Viļānu iela 2, Rēzekne)
Kontaktinformācija rv1g@rezekne.lv, tālr. 64607372, 26493049
Kontaktpersona Skolas direktors Jānis Poplavskis
Vakantais amats Ģeogrāfijas skolotājs (pilna slodze)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā vai uz elektronisko pastu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija (Viļānu iela 2, Rēzekne)
Kontaktinformācija rv1g@rezekne.lv, tālr. 64607372, 26493049
Kontaktpersona Skolas direktors Jānis Poplavskis
Vakantais amats Virtuves vadītājs, darba alga 523 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 17.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā vai uz elektronisko pastu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola (Viļānu iela 2, Rēzekne)
Kontaktinformācija 4vsk@rezekne.lv, tālr. 64621830
Kontaktpersona Skolas direktors Jānis Gailis
Vakantais amats Administrators, (1 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 7.jūlija
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā. Obligātās zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 17.08.2020.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu laiku (dekrēta laikā)
Informācija pretendentiem Prasības: Veikt izglītojamo runas traucējumu diagnostiku, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi.  Darba laiks no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00, divas dienas nedēļā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine Irīna Jurča
Vakantais amats Izglītojamo drošības administrators (0,5 slodze), 221 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1.jūnija
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – nodrošināt izglītojamo drošību, kārtību, pildīt arī dežuranta pienākumus u.c. CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 29.05.2020.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Apkopēja, 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 9.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 13.03.2020. Rūpēties par tīrības nodrošināšanu izglītības iestādē – uzkopt izglītības iestādes telpas, koridorus, trepes un sanitāros mezglus un telpu koplietošanas priekšmetus, saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un veikt citus norādījumus. Telpu uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās  normas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 02.03.2020.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Smagumu pārnēsāšana, vieglo celtniecības darbu veikšana, prasme strādāt ar celtniecības darba rīkiem(ēvele, urbjmašīna…), bērnu mēbeļu remontēšana, krāsošana. Darba laiks no plkst. 6.00 līdz 14.30

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I. Jurča
Vakantais amats Pavārs, darba alga 442 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 20.janvāra.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 17.01.2020. Dārzu ielā 17, Rēzeknē (1.stāvā). Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. Prasme novērtēt produktu kvalitātes organoleptiskās īpašības. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Sporta skolotājs, darba alga 507 EUR (slodze 19 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 20.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (ilgstoša darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 16.decembra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (ilgstoša darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Virtuves darbinieks, darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 02.12.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu laiku, darbinieka ilgstošās slimības laikā
Informācija pretendentiem Prasības : Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus, strādāt pavāra vadībā, mīzot, mazgāt, griezt dārzeņus  Latviešu valodas prasmes B1 līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa) , e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Apkopēja , darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 25.novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Rūpēties par tīrības nodrošināšanu izglītības iestādē – uzkopt izglītības iestādes telpas, koridorus, trepes un sanitāros mezglus un telpu koplietošanas priekšmetus, saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un veikt citus norādījumus. Telpu uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās  normas. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei. Līdz 22.11.2019. N.Rancāna ielā 51a, (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 02.12.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus, atbildēt par bērnu dzīvību un drošību,  atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.: mob.22031894, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Sētnieks, darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 19.novembra.
Paredzamais līguma termiņš Uz pastāvīgā darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem Uztur kārtībā skolas piegulošo teritoriju. CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 15.11.2019. N.Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.: mob.22031894, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Ēkas uzraugs, darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 19.novembra.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Dežurē saskaņā ar grafiku. Uzrauga skolas telpas, skolas ēku  un skolas teritoriju. CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 15.11.2019. N. Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs(auklīte), darba alga 430EUR, (1 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 11.11.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus, atbildēt par bērnu dzīvību un drošību,  atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.: mob.22031894, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Garderobiste, darba alga 430EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 4.novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pamata ( A līmeņa) valsts valodas prasmes. CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 01.11.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās). Darba pienākumi – uzturēt tīrībā un kārtībā garderobes telpas. Saņemt un izsniegt  skolēniem virsdrēbes, nodrošināt skolēnu drēbju un mantu  saglabāšanu mācību procesa un skolas pasākuma laikā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotāja, alga 682.50 EUR  mēnesī (0.91 likme) līdz nodokļu nomaksai
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.11.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  dekrēta  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, labas pirmsskolas metodikas zināšanas, radošums, atbildība, precizitāte. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Logoritmikas skolotājs, alga EUR 120,96 ( slodze – 3 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 9.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz projekta laiku (2019./2020.mācību gads)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona V.Šidlovska
Vakantais amats Fizikas un matemātikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem 1) Augstākā pedagoģiskā izglītība 2) Labas komunikācijas prasmes ar bērniem 3) Dažas no rakstura īpašībām: prasīgums, atbildība, precizitāte. Ar pārbaudes laiku 3 mēneši. Darba alga 760,00 EUR (brutto)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), alga EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus, palīdzēt skolotājai rotaļnodarbību laikā. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pavāre, alga EUR 442,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 23.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka ilgstošu prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 5. vidusskola
Kontaktinformācija 64633413
Kontaktpersona Vija Poikāne
Vakantais amats Informātikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (līdz 31.05.2020.)
Informācija pretendentiem Atbilstoša profesionālā izglītība

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623758
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas skolotājs, mēnešalga no EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 12.08.2019.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Kooperatīva šķērsiela Nr.4 Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Irina Tukiša
Vakantais amats Pirmsskolas   skolotājs, Pamatalga par likmi-EUR 710 
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019
Paredzamais līguma termiņš Uz 0,75 likmes- uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā + 72.st.kursi spec. pedagoģijā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Informātikas laborants, darba alga EUR 107,50 (0,25 slodzes)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 20.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pamatskolas skolotājs (1.-4.klase), mēneša darba algas likme EUR 745,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Sekot apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veikt sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veikt ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veikt citus darbus. Darbs saistīts ar fizisku piepūli. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (ar elektriķa iemaņām), 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Vēlamas santehniķa, elektriķa, namdara prasmes darbu veikšanā. Sekot apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veikt sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veikt ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veikt citus darbus. Darbs saistīts ar fizisku piepūli. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Virtuves darbinieks (2 vakances), 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – Stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, ievērot sanitārā apģērba lietošanu,  atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību, tīrīt dārzeņus un veikt citus darbus. Palīdzēt novākt atkritumus  no traukiem, sakārtot tīros traukus un ēdampiederumus. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa) e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Apkopēja (virtuvē)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, ievērot sanitārā apģērba lietošanu,  atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību. Apkopēja atbildīga par galdu sagatavošanu 1.- 6.klašu skolēnu kompleksām  pusdienām. Regulāri un kvalitatīvi kopt skolas ēdnīcas ēdamzāles telpas, mazgāt sienas, grīdas, logus, rūpēties par puķēm skolas ēdnīcā. Palīdzēt novākt atkritumus  no traukiem, tīros traukus un ēdam piederumus sakārto atbilstošos traukos.
CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās).
Darba alga – 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa) e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu higiēnisku apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām, ievērojot realizācijas termiņus. Atbilstoši ēdienkartei noliktavā saņemt produktus. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas.
CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās).
Darba alga – 442 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, atalgojums  ir 532.50 EUR  mēnesī (0.75 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam, latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi, radošums

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pamatskolas skolotājs (1.-4.klase)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 23.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā. Amata mēneša darba algas likme – EUR 745,00

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona V.Šidlovska
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 12.04.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pieredze pavāra amatā, pavāra izglītība, pieredze darbā ar bērniem, labas komunikācijas spējas, teicamas latviešu valodas zināšanas. Apliecība darbam ar elektroniskajiem kases aparātiem. Ar pārbaudes laiku 3 mēneši. Darba alga –  EUR 442.00.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Irina Tukiša
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka slimības laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība logopēdijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.