Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām.

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Varavīksne”
Kontaktinformācija Tālr. 64622831, e-mail: varaviksne@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Nataļja Maksimova
Vakantais amats Skolotājs logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018. gada 08. janvāra
Paredzamais līguma termiņš Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes periodu 3 mēneši
Informācija pretendentiem Slodze 0,25 (7,5 stundas nedēļā) Izglītība: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija; Darbs plūsmā ar krievu mācību valodu un plūsmā ar latviešu mācību valodu; Valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe.  Alga: 170 EUR

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, 18.novembra 27, Rēzeknē
Kontaktinformācija Tālr.:64622948, e-pasts: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona PII vadītāja  Anita Suraka
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 01.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas  skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 5.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 18.12.2017. Atbilstoša augstākā izglītība un kvalifikācija; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā. 1 pedagoģiskā likme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Apkopēja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 07.11.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Mūzikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 1. novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 30.10.2017. Pieredze mūzikas mācīšanā; zināšanas un kompetences izglītības satura jautājumos;  labas iemaņas darbā ar datoru. Slodze – 8 kontaktstundas. Alga – No 800 EUR /algas likme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine:  Irīna Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 23.oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 20.10.2017.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”
Kontaktinformācija zvanins@rezekne.lv, 64623189, 29426590
Kontaktpersona Iestādes vadītāja Irēna Macanova
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupa  ar latviešu mācību valodu

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzekne, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona J.Poplavskis, t.26493049
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (profesijas kods 2330 01) fizikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2016.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Informācija pretendentiem Uz pilnu slodzi