Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Varavīksne”,  Raiņa iela 17, Rēzekne
Kontaktinformācija mob.t. 28383192, e-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītājas p.i. Inga Krūmiņa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, profesijas kods 2342 01, Likme 0,775, atalgojums 612,25 EUR mēnesī
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2021. gada 14.jūnija
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (pedagoga ilgstoša prombūtne)
Informācija pretendentiem Izglītība: Augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā, vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Latviešu valodas līmenis C 1

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), atalgojums 542.00 EUR  (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada jūlija
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (uz darbinieka ilgstošās slimības laiku)
Informācija pretendentiem Prasības: latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus, palīdzēt skolotājai rotaļnodarbību laikā. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja. 0.75 likme, atalgojums 592.50 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2021
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba laiks no plkst. 8.00-14.30. Prasības :  Plānot un vadīt mūzikas nodarbības, organizēt svētkus, pasākumus, atbildēt par svētku saturu un norisi, nodrošināt mūzikas pavadījumu rīta rosmēs un sporta nodarbībās. Sadarboties ar pirmsskolas izgl. skolotājām. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai personīgi  nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja -1 likme, 40 st. nedēļā,  darba samaksa 790,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.08.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397; 29357339
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa. Profesijas kods: 2221 34, darba samaksa  EUR  650,25.  0,75 likmes, (30 h nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.07.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Medicīnas māsas diploms (jābūt medicīnas darbinieka reģistrā). Latviešu valodas līmenis C 1.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680; e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja -1 likme, 40 st. nedēļā,  darba samaksa 790,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2021.-31.08.2021
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (aizvietošanai atvaļinājuma laikā)
Informācija pretendentiem Prasības: Aicinājums strādāt ar bērniem. Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O. Burova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 500,00 EUR (bruto), pilna slodze- 40 darba stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: 1.Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 2.Valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē. 3.Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un labas saskarsmes spējas ar kolektīvu. 4.Vēlama praktiskā pieredze galdniecībā, sanitārtehnisko sistēmu apkopē vai līdzīga rakstura darbos. Pēc vajadzības pašam jāveic līdzīga rakstura darbi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, EUR 650,25 (darba likme 0,75, 30 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 15. marta
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt skolas direktorei.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja (sīlīšu grupā), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 718.90 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 0,91 likme.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.03.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, nodrošināt bērnu drošību, veikt sava pedagoģiska darba plānošanu, izglītojamo attīstības dinamikas analīzi. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Darba grafiks: divas dienas strādā no plkst. 7.20 līdz plkst. 18.00 , trešā diena brīva.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja  palīgs, sīlīšu grupā ( auklīte), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 542.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.02.2021
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku, nodrošināt bērnu drošību, palīdzēt p.i. skolotājai mācību procesā. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.  Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A,  Rēzekne, tālrunis: 64624397;29357339; e-pasts namins@rezekne.lv. CV Sūtīt uz e-pasta adresi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Sporta skolotājs, Profesijas kods  2342 03.  0,75 likmes. Darba samaksa  EUR 592,50
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.01.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks , mēneša darba algas likme – EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 2. novembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Iemaņas atslēdznieka, galdnieka, santehniķa darbā, CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības skolotājs (zēniem), EUR 290,00 (slodze 11 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sociālais pedagogs, 0,6 pedagoģiskās likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 17.08.2020. Pamatprasības pretendentiem – Augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija, spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā, teicamas komunikācijas prasmes, labas datorprasmes, pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50