Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”
Kontaktinformācija Tālr. 64622831,  mob.t. 28302959, e-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Nataļja Maksimova
Vakantais amats Virtuves darbinieks, profesijas kods 9412 02
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2019. gada 1.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš uz darbinieka slimības laiku (2 nedēļas- 2 mēneši)
Informācija pretendentiem Slodze 1, darba samaksa 430,00 EUR, normālais darba laiks 7.00 – 16.00, pusdienu pārtraukums 10.30-11.30, valsts valodas prasmes – pamata līmeņa 1.pakāpe (A1)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, apmācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”, praktiskā darba pieredze. Bruto alga -EUR 430.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola
Kontaktinformācija 4vsk@rezekne.lv, tālr. 64621830
Kontaktpersona Direktors Jānis Gailis
Vakantais amats Izglītības psihologs (slodze 0,5 likmes)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 18.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, darba pieredze, prasme strādāt ar bērniem un ģimenēm. CV un motivācijas vēstuli iesniegt personīgi skolā.

 

Iestādes nosaukums PII  “Rotaļa”, V.Seiles  iela  17, Rēzekne
Kontaktinformācija CV sūtīt e-pasts:  rotala@rezekne.lv, tālr.26496617
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis, izglītības metodiķis Vija Andžāne
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, profesijas kods 2342 01, mēnešalga  EUR 710
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pedagoģiskā  izglītība , pirmsskolas  izglītības sporta skolotāja kvalifikācija.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Irina Tukiša
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka slimības laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība logopēdijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.