Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Vispārējās pamatizglītības skolotājs, nepilna pedagoga likme, alga no 700.- līdz 1300.-
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2024.gada 2.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt e-pasts  ilona.stramkale@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas izglītības skolotājs, nepilna pedagoga likme, alga no 1068.- līdz 1300.-
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2024.gada 2.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt e-pasts  ilona.stramkale@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Skolotājs logopēds ( profesijas kods 235201) – 1 likme, 30 st. nedēļā,  darba samaksa EUR 1145,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2024.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201. Prasības: Atbilstoša speciālā izglītība, prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem vispārizglītojošajās vai speciālajās programmās. Vēlama darba pieredze.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja -1 likme, 40 st. nedēļā,  darba samaksa EUR 1240,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 20.08.2024.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201. Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība,  prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem. Vēlama pieredze darbā pirmsskolā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”
Kontaktinformācija 25975749, e-pasts: rotala@rezekne.lv
Kontaktpersona Vija Andžāne
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs – 0,917 likme, 36,66 st. nedēļā, darba samaksa 1560,00 par likmi (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.05.2024.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija vai nepabeigta augstākā izglītība. Spēja plānot, organizēt, vadīt mācību un audzināšanas procesu atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā, bērnu spējām un interesēm. Vēlme radoši darboties ar bērniem, vēlme strādāt organizētā un strukturētā vidē, vēlme attīstīt digitālās prasmes un citas profesionālās kompetences. Rūpēties par bērnu drošību. CV un motivācijas vēstuli iesniegt iestādes vadītājai Vijai Andžānei, sūtot uz e-pastu: rotala@rezekne.lv

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”, Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē.
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), Atalgojums 700 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 25.03.2024.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku  
Informācija pretendentiem Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30. Pretendentiem personīgas tikšanās sarunāt  zvanot pa tālruni  28302925 vai savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv.  Prasības: Pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus. Atbildēt par grupas telpu un nojumes sanitāro stāvokli, rūpēties par inventāra tīrību un kārtību. Ievērot vēdināšanas režīmu, dienas režīmu, ēdienu izsniegšanas grafiku. Palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai rotaļnodarbībās, noformēšanas darbos. Latviešu valodas prasmes augstākā pakāpe. 

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja, ( 0.91 likme), atalgojums 1128,40 eiro mēnesī par 0.91 likmi, līdz nodokļu izmaksāšanas. Maiņu darbs
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 22.01.2024.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv, iepriekš    zvanot pa tālruni 28302925. Prasības : Augstākā izglītība pedagoģijā, sākumskolas vai pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Pienākumi:  Rotaļnodarbību plānošana un vadīšana, ņemot vērā katra bērna individualitāti,  izglītojamo attīstības dinamikas analīze, sava pedagoģiskā darba plānošana, pirmsskolas dokumentācijas pildīšana, bērnu  drošības nodrošināšana. 

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Apkopēja, 1 tehniskā darbinieka likme, alga – valstī noteiktā minimālā alga par slodzi
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2024.gada 2. janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17,  Reģ.apliecības Nr.3113900062, Nodokļu maksātāja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes reģ. Nr. 90000025446
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors
Vakantais amats Vispārējās pamatizglītības(sākumskolas) skolotājs, 1 likme, atalgojums – 1400- 1500 EUR 
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2024.gada 1.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 22.12.2023.  Prasības: Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākā līmenī. 

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne. CV Sūtīt uz e pasta  adresi pasaka@rezekne.lv Papildus  informācija pa tālruni  6432734; 29205271
Kontaktpersona Vadītāja Ilona Pabērza
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, 0,825 pedagoģiskās likmes, 1023 EUR,  Profesijas kods  2342 01
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 03.11.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendentam:  Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas vai  sākumizglītības skolotāja kvalifikācija vai apgūst pirmsskolas skolotāja profesiju. Vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot  kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja – uz 10 st. nedēļā ( 0,250 likmes),  darba samaksa EUR 310,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 24.10.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta.

Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Saimniecības daļas vadītāja, 834.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme.
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 04.01.2024.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu  laiku (dekrēta laikā)
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  sarunāt tikšanās sazvanoties pa tālruni 28302925. Darba grafiks: no plkst.8.00 līdz plkst. 16.30. Prasības: Pieredze uzņēmuma saimniecības vadīšanā, darbu organizēšanā un uzraudzībā. Saimnieciskā personāla darba organizēšana, nodrošināšana un uzraudzība. Preču, pārtikas produktu savlaicīga  iegāde, pieņemšana, izsniegšana, norakstīšana un dokumentu noformēšana, tehniskās specifikācijas gatavošana. Materiālo vērtību uzskaite, atskaite, inventarizācijas veikšana. Izglītības iestādes teritorijas un ēku, telpu ikdienas apsekošana. Tekošo un kapitālo  remontu plānošana, organizēšana,  veikšana un uzraudzība. Ugunsdrošības noteikumu nodrošināšana, civilās aizsardzības un darba drošības režīma izpilde iestādē un teritorijā, ventilācijas un apkures sistēmas darbības regulēšana, energotaupības režīma nodrošināšana.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”, Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē.
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (auklīte), Atalgojums 650.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 1 likme, Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 18.10.2023.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu laiku  
Informācija pretendentiem Pretendentiem personīgas tikšanās sarunāt  zvanot pa tālruni  28302925 vai savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv. Prasības: Pildīt tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas darbus. Atbildēt par grupas telpu un nojumes sanitāro stāvokli, rūpēties par inventāra tīrību un kārtību. Ievērot vēdināšanas režīmu, dienas režīmu, ēdienu izsniegšanas grafiku. Palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai rotaļnodarbībās, noformēšanas darbos. Latviešu valodas prasmes augstākā pakāpe  

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona Olga Burova
Vakantais amats Pavārs, amata alga – 620,00 eiro
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 05.10.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pieredze pavāra amatā, pieredze darbā ar bērniem, labas komunikācijas spējas, teicamas latviešu valodas zināšanas. Apliecība darbam ar elektroniskajiem kases aparātiem. Ar pārbaudes laiku 3 mēneši.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors 646 07980
Vakantais amats Vispārējās pamatizglītības (sākumskolas) skolotājs, 1 likme,  atalgojums – saskaņā ar tarifikāciju
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada 15. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Brīvo darba vietu skaits – 1. CV amatam iesniegt personīgi skolā. Prasības kandidātiem – Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors 646 07980
Vakantais amats Pagarinātās dienas grupas skolotājs, 0,5 likmes,  atalgojums – saskaņā ar tarifikāciju
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada 15. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Brīvo darba vietu skaits – 2. CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 15.09.2023. Prasības kandidātiem – Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors 646 07980
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs, (Sports)  1 likme,  atalgojums – saskaņā ar tarifikāciju
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada 15. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 15.09.2023. Prasības kandidātiem – Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.pamatskola, 18.novembra iela 33, Reģ. apliecības Nr.3112903518, Nodokļu maksātāja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes reģ. Nr. 90000025446
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Garderobiste,  alga – EUR 620. -(pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023. gada 1.septembra (pieteikumu iesniegt līdz 2023.gada 29.augustam)
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar 3 mēnešu pārbaudes laiku)
Informācija pretendentiem CV iesniegt personīgi skolā, Prasības pretendentam – Valsts valodas prasme vismaz A līmeņa l. pakāpē. Prasme patstāvīgi plānot, organizēt savu darbu. Nodrošināt skolēnu drēbju un mantu uzraudzību mācību procesa un skolas pasākumu laikā. Komunikācijas un sadarbības prasmes, 

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja ( 0.91 likme), Atalgojums 973.70 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas. Maiņu darbs.
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2023.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv, iepriekš zvanot pa tālruni 28302925. Prasības : Augstākā izglītība pedagoģijā, sākumskolas vai pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Pienākumi:  Rotaļnodarbību plānošana un vadīšana, ņemot vērā katra bērna individualitāti,  izglītojamo attīstības dinamikas analīze, sava pedagoģiskā darba plānošana, pirmsskolas dokumentācijas pildīšana, bērnu  drošības nodrošināšana.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona O.Burova
Vakantais amats Dizains un tehnoloģijas pamatskolā, 1224,00 EUR par slodzi
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku, uz nepilnu slodzi (16 kontaktstundas nedēļā)
Informācija pretendentiem Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība, vēlama darba pieredze, teicamas latviešu valodas zināšanas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17, Reģ. apliecības Nr.3113900062, Nodokļu maksātāja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes reģ. Nr. 90000025446
Kontaktinformācija Mob.29416176, e-pasts rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors 646 07980
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs, Vispārējās pamatizglītības skolotājs, (Fizika, inženierzinības) 0,5 likmes
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs No 2023.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 01.06.2023. Prasības pretendentam: Izglītība atbilstoši MK noteikumiem, valsts valodas prasmes augstākajā līmenī

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Kontaktinformācija 29606201; e-pasts: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Vindeče
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja -30 st. nedēļā,  darba samaksa 970,00 (pirms nodokļu nomaksas)
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs 11.01.2023.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu rukitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Rūķītis”, pēc adreses  Kooperatīva šķ.4 , Rēzeknē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29606201. Prasības: Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlme strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, vēlama pieredze darbā pirmsskolā. Prasme plānot un organizēt savu darbu, nodrošinot   kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  labas komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem. Augsta atbildības sajūta.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 29205271, e-pasts – pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ilona Pabērza
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, (profesijas kods 234203) 0,75 likmes
Datums, no kura darbinieks vajadzīgs no 2022. gada 1. oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50