Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397; E-pasts: namins@ rezekne.lv (sūtīt CV uz e pastu)
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs. Profesijas kods  2342 01. Uz 0,9 likmes. Darba samaksa  EUR 710.00  – 1likme
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 13.04.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku , (perspektīvā pastāv iespēja uz nenoteiktu laiku).
Informācija pretendentiem Augstākā izglītība (bakalaura grāds). Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika, B programma, 72 stundas. Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397; E-pasts: namins@ rezekne.lv (sūtīt CV uz e pastu)
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs – 1 likme; Profesijas kods  5312 01. Amatalga EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 10.02.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Komunikācijas prasmes, darbs prasa  nelielu fizisku piepūli. Augstākā līmeņa 1 .pakāpe (C1)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Sporta skolotājs. Alga EUR 775,00.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 18.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (dzemdību atvaļinājums)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā  17, Reģ. apliecības Nr.3113900062 Nodokļu maksātāja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes reģ.Nr. 90000025446
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Dežurants.  Alga 430 EUR.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 28.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 25.01.2019. Pienākumi – seko kārtībai skolā, rūpējas par izglītojamo drošību, seko lai ēkā neienāk nepiederošas personas, kontrolē uzstādītos ugunsdzēsības, videonovērošanas un citu sistēmu kontrolpaneļus, novēro skolas ēkai piegulošo teritoriju.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotāja -0,25 likmes,10 st.nedēļā.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 14.01.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, praktiskā darba pieredze, prasme strādāt komandā. Bruto alga 177,50 EUR

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 28.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 22.01.2019. Vēlamas prasmes santehnikas un elektriķa, namdara darbu veikšanā. Seko apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veic sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veic ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veic citus darbus. Darbs saistīts ar fizisku piepūli.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Tehniskais darbinieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.02.2019.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darbs ar fizisku piepūli: roku darbs, smagumu pārnēsāšana, jāprot lietot zāles pļaujamo  mašīnu, labot bērnu mēbeles, strādāt ar celtniecības darbarīkiem ( ēvele, urbjmašīna, skrūvgriezis u.t.), krāsot. Atbildēt par  izdarīto darbu, darba kvalitāti, savlaicīgu savu pienākumu izpildi. Darba laiks ir no plkst. 6.00 līdz plkst. 14.30.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde
Kontaktinformācija e-pasts katolu_pii@rezekne.lv, t. 64622948
Kontaktpersona Vadītāja Anita Suraka
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.01.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka dekrēta atvaļinājuma laiku un bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku. Pārbaudes laiks-3 mēneši.
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājas kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām mācīt pirmsskolas izglītības programmu, B programma-72 stundas. Darba likme 0,917, darba alga 651,07 EUR.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija 29355997,  e-pasts :laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.12.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Latviešu valodas pakāpe- augstākais līmenis, derīga personas medicīniskā grāmatiņa, prasme sadarboties ar bērniem.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija 29355997,  e-pasts :laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.12.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, derīga personas medicīniskā grāmatiņa.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija Tālr.29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.12.2018
Paredzamais līguma termiņš Uz pavāra darba nespējas lai­ku
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, valsts valodas zināšanas -B līmeņa 1.pakāpe, praktiskā darba pieredze, prasme strādāt komandā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 4.vidusskola
Kontaktinformācija 4vsk@rezekne.lv, tālr. 64621830
Kontaktpersona Direktors Jānis Gailis
Vakantais amats Izglītības psihologs (slodze 0,5 likmes)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 5.novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, darba pieredze, prasme strādāt ar bērniem un ģimenēm. CV un motivācijas vēstuli iesniegt personīgi skolā.

 

Iestādes nosaukums PII  “Rotaļa”, V.Seiles  iela  17, Rēzekne
Kontaktinformācija CV sūtīt e-pasts: rotala@rezekne.lv, tālr.64625447,no15.11.2018. arī mob.26496617
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis , izglītības metodiķis Vija Andžāne
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, profesijas kods 2342 01, mēnešalga  EUR 710
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 20.novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu  laiku (ar perspektīvu – uz nenoteiktu laiku)  un ar pārbaudes laiku trīs mēneši
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā  izglītība ,sporta  skolotāja  kvalifikācija, teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, vēlam pieredze  darbā ar bērniem,  datorprasmes. Valsts valodas prasme- augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā  17, Reģ. apliecības Nr.3113900062 Nodokļu maksātāja, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes reģ.Nr. 90000025446
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis), 430 EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 22.oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka darbnespējas laiku.
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 19.10.2018. Vēlamas prasmes santehnikas un elektriķa, namdara darbu veikšanā. Seko apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veic sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veic ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veic citus darbus.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Kooperatīva šķērsiela Nr.4, Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Irina Tukiša
Vakantais amats Sporta  skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.11.2018
Paredzamais līguma termiņš Uz 0,25 likmes -pastāvīgais darbs 0,75 likmes- uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā un sporta skolotāja kvalifikācija. Pamatalga par likmi-EUR 710

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde
Kontaktinformācija Tālr.64622948, e-adrese: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Anita Suraka
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz 0,2 likmēm past­āvī­gā dar­bi­nie­ka bērna kopšanas laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība logopēdijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018. gada 17.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks audzināšanas jomā Aivars Augustovs
Vakantais amats Vispārējās pamatizglītības skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Auklis, Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Bērnu aprūpētāja, Ārsts
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku
Informācija pretendentiem

 

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622654, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Skolas direktore: Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pirmskolas iestāžu un skolu māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 3.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz pirmskolas iestāžu un skolu māsas darba nespējas laiku (ne mazāk kā 6 mēneši)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Tālr.: 64607980, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktors Igors Sergejevs
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (fizikas skolotājs) 10.-12.klasei 15 mācību stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 3.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka slimības laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 30.08.2018.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Irina Tukiša
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka slimības laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība logopēdijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622654, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Skolas direktore: Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622654, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Skolas direktore: Kristīne Ustinova
Vakantais amats Sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622654, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Skolas direktore: Kristīne Ustinova
Vakantais amats Matemātikas skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs p.i.
Kontaktinformācija 64623189, 64622658, 29426590
Kontaktpersona Direktore Rita Zommere. Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Macanova.
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018. gada 3.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs (auklīte)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības :  Atbildēt par katra bērna dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt darbus saskaņā ar tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas grafiku. Latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs (auklīte)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.04.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības :  Atbildēt par katra bērna dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt darbus saskaņā ar tīrīšanas, mazgāšanas  un dezinfekcijas grafiku. Latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.04.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājas kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām mācīt pirmsskolas izglītības programmu 72 stundas, latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Aukle
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija 646-33399,  e-pasts: laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Saimniecības vadītājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 05.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Vidējā vai augstākā izglītība, derīga personas medicīniskā grāmatiņa, datorprasmes, ieteicams apgūti ugunsdrošības un darba aizsardzības programmas kursi, pārzināt pārtikas tehnoloģijas procesu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sekotājas palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 26.02.2018.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Pildīt darba pienākumus saskaņā ar tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas grafiku, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, palīdzēt grupas skolotājai rotaļnodarbībās un svētkos. Latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Irina Tukiša
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.02.2018
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka dekrēta atvaļinājuma laiku un bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku. Pārbaudes laiks-3 mēneši.
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: Nepabeigta augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā vai vidējā izglītība. Valsts valodas prasmes līmenis- C.līmeņa 1 pakāpe.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietnieks;  Vasilijs Rutkovskis
Vakantais amats Pavāre
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 26.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (dzemdību atvaļinājums)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā. Atbilstoša izglītība, valsts valodas prasme B līmeņa 1.pakāpe

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.01.2018.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājas kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām mācīt pirmsskolas izglītības programmu, B programma-72 stundas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, 18.novembra 27, Rēzeknē
Kontaktinformācija Tālr.:64622948, e-pasts: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona PII vadītāja  Anita Suraka
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 01.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas  skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 5.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 18.12.2017. Atbilstoša augstākā izglītība un kvalifikācija; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā. 1 pedagoģiskā likme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Apkopēja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 07.11.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine:  Irīna Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 23.oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 20.10.2017.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzekne, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona J.Poplavskis, t.26493049
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (profesijas kods 2330 01) fizikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2016.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Informācija pretendentiem Uz pilnu slodzi