Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām.

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv vai zvanīt pa tālr.26333960
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Virtuves vadītājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.08.2017.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem 1  likme, EURO 392.00.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietnieks;  Vasilijs Rutkovskis
Vakantais amats Ēkas uzraugs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 5.jūnija līdz 8.septembrim
Paredzamais līguma termiņš uz ēkas uzraugu atvaļinājuma laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv vai zvanīt pa tālr.26333960
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 07.08.2017.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem 1 likme. Nepieciešams medicīnas māsas diploms (jābūt reģistrētam Medicīnas darbinieku reģistrā)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 10.08.2017.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Profesionālā medicīniskā izglītība, iegūtā kvalifikācija- medicīnas māsa, ārstniecības personu reģistra  SERTIFIKĀTS, latviešu valodas prasmes C1 līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397; 29186981
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Medicīnas māsa, Profesijas kods 3231 15, 1 likme, darba samaksa  EUR 451,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.07.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Medicīnas māsas diploms (jābūt medicīnas darbinieka reģistrā).

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397; 29186981
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Mūzikas skolotājs, Profesijas kods 2342 02,
0,75 likmes, Darba samaksa  EUR 465,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.07.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.05.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Atbilstoša izglītība, valsts valodas zināšanas, praktiskā darba pieredze.

 

Iestādes nosaukums PII “Vinnijs Pūks”,  Rēzekne, Tiņanova 31 a, LV 4603
Kontaktinformācija Tel.6-4605385
Kontaktpersona I.Ozolniece
Vakantais amats Tehniskais strādnieks – 0,5 likmes( 190,00 EUR)
Amatalga 380,00 EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.04.2017.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Darbs prasa fizisku piepūli. Vēlama vidējā profesionālā izglītība. Pieredze galdniecības un santehnisko darbu veikšanā. Jāprot strādāt ar vienkāršiem mehanizētiem darba rīkiem, darba aprīkojumu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā – 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-mail: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece:  Irīna Jurča
Vakantais amats Ēkas uzraugs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 1.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka atvaļinājuma laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā – 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-mail: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece: Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Lietvedības pārzine
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 3.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka slimības laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā – 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-mail: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece:  Irīna Jurča, mob.22031894
Vakantais amats Apkopēja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 20.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka slimības laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktores vietnieks Pēteris Binduks
Vakantais amats Sētnieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3a, tālrunis: 64624397
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Virtuves strādniece – 0,75 likmes;
Apkopēja – 0,25 likmes
Kopā-  1likme
Amatalga 380,00 EUR
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darbs prasa fizisku piepūli.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats pavāre
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 20.03.2017.
Paredzamais līguma termiņš uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Pavāra kvalifikācija Latviešu valodas prasmes B līmenis. Darbs ar fizisku piepūli: smagumu pārnēsāšana (katli), bieža staigāšana, roku darbs. Atbildēt par ēdienu gatavošanos tehnoloģiju. Ēdienu normu izsniegšanu, produktu realizācijas termiņiem, savlaicīgu savu pienākumu izpildi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija 646-33399,  e-pasts :laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 15.03.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku.
Informācija pretendentiem  Atbilstoša izglītība, derīga personas medicīniskā grāmatiņa.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzekne, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona J.Poplavskis, t.26493049
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (profesijas kods 2330 01) fizikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2016.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Informācija pretendentiem Nepilna likme, algas likme EURO 700.00, atbilstoši pedagoģisko darbinieku tarifikācijai.