Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām.

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”
Kontaktinformācija zvanins@rezekne.lv, 64623189, 29426590
Kontaktpersona Iestādes vadītāja Irēna Macanova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018. gada 16.jūlija
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas  ar latviešu un krievu mācību valodu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes  PII ”Rotaļa”
Kontaktinformācija e-pasts: rotala@rezekne.lv, tālr.26496617
Kontaktpersona Vadītājs  Anatolijs Bilinskis
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs,  profesijas kods 2342 01, mēnešalga  EUR 680
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku : no 2018.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.maijam
Informācija pretendentiem Atbilstoša augstākā izglītība ,pirmsskolas izglītības skolotāja  kvalifikācija, teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā. Valsts valodas prasme- augstākais līmenis. Vēlama sākumskolas  skolotāja  kvalifikācija.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes  PII ”Rotaļa”
Kontaktinformācija e-pasts: rotala@rezekne.lv, tālr.26496617
Kontaktpersona Vadītājs  Anatolijs Bilinskis
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs,  profesijas kods 2342 01, mēnešalga  EUR 680
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem Atbilstoša augstākā izglītība ,pirmsskolas izglītības skolotāja  kvalifikācija, teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā. Valsts valodas prasme- augstākais līmenis. Vēlama sākumskolas  skolotāja  kvalifikācija.

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62A
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Virtuves strādnieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2018.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem 1 likme, Darba laiks no 8.00-16.30

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62A
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Pirmsskolas skolotājas palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2018.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem 1 likme, Darba laiks no 8.00-16.30

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs (auklīte)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.04.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības :  Atbildēt par katra bērna dzīvību un veselību, kvalitatīvi pildīt darbus saskaņā ar tīrīšanas, mazgāšanas  un dezinfekcijas grafiku. Latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.04.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājas kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām mācīt pirmsskolas izglītības programmu 72 stundas, latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš” Kr.Valdemāra 3A, Rēzeknē
Kontaktinformācija Tālr.:64624397, e-pasts: namins@rezekne.lv
Kontaktpersona PII vadītāja  Ilga Karpova
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 1.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi,  Amatalga – EUR 501.00

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Aukle
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 09.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija 646-33399,  e-pasts: laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Saimniecības vadītājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 05.03.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Vidējā vai augstākā izglītība, derīga personas medicīniskā grāmatiņa, datorprasmes, ieteicams apgūti ugunsdrošības un darba aizsardzības programmas kursi, pārzināt pārtikas tehnoloģijas procesu.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sekotājas palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 26.02.2018.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Pildīt darba pienākumus saskaņā ar tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas grafiku, atbildēt par bērnu dzīvību un veselību, palīdzēt grupas skolotājai rotaļnodarbībās un svētkos. Latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Irina Tukiša
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.02.2018
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka dekrēta atvaļinājuma laiku un bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku. Pārbaudes laiks-3 mēneši.
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: Nepabeigta augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā vai vidējā izglītība. Valsts valodas prasmes līmenis- C.līmeņa 1 pakāpe.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietnieks;  Vasilijs Rutkovskis
Vakantais amats Pavāre
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 26.februāra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (dzemdību atvaļinājums)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā. Atbilstoša izglītība, valsts valodas prasme B līmeņa 1.pakāpe

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Pirmsskolas mūzikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.02.2018.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz noteiktu laiku, atvaļinājuma un dekrēta atvaļinājuma laikā.
Informācija pretendentiem 1 likme, Darba laiks no 8.00-16.30

 

Iestādes nosaukums PII “BITĪTE”,  Rēzekne, Dārzu 62a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – bitite@rezekne.lv vai zvanīt pa tālr.26333960
Kontaktpersona V.Kaļiņina
Vakantais amats Pirmsskolas skolotājas palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.02.2018.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem 1 likme, Darba laiks no 8.00-16.30

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680; 29149589
Kontaktpersona V.Šidlovska
Vakantais amats Sētnieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.01.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Ar pārbaudes laiku 3 mēneši. Darba alga 430.00 EUR.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.01.2018.
Paredzamais līguma termiņš uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājas kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām mācīt pirmsskolas izglītības programmu, B programma-72 stundas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, 18.novembra 27, Rēzeknē
Kontaktinformācija Tālr.:64622948, e-pasts: katolu_pii@rezekne.lv
Kontaktpersona PII vadītāja  Anita Suraka
Vakantais amats Medicīnas māsa
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 01.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sākumskolas  skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2018.gada 5.janvāra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 18.12.2017. Atbilstoša augstākā izglītība un kvalifikācija; teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, datorprasmes, vēlme attīstīties un pieredze izglītības jomā. 1 pedagoģiskā likme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs
Kontaktinformācija 64622658
Kontaktpersona Direktora vietnieks saimniecības pārzinis Pēteris Binduks
Vakantais amats Apkopēja
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 07.11.2017.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Mūzikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 1. novembra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem)
Informācija pretendentiem CV iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 30.10.2017. Pieredze mūzikas mācīšanā; zināšanas un kompetences izglītības satura jautājumos;  labas iemaņas darbā ar datoru. Slodze – 8 kontaktstundas. Alga – No 800 EUR /algas likme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Tālr.:64622643, e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine:  Irīna Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (elektriķis)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2017.gada 23.oktobra
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā līdz 20.10.2017.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzekne, Dzirnavu iela 3a
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e pastu – rv1g@rezekne.lv
Kontaktpersona J.Poplavskis, t.26493049
Vakantais amats Vispārējās vidējās izglītības skolotājs (profesijas kods 2330 01) fizikas skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.10.2016.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Informācija pretendentiem Uz pilnu slodzi