Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Kooperatīva šķērsiela Nr.4 Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Irina Tukiša
Vakantais amats Pirmsskolas   skolotājs, Pamatalga par likmi-EUR 710 
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019
Paredzamais līguma termiņš Uz 0,75 likmes- uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka bērna kopšanas atvaļinājuma lai­ku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā + 72.st.kursi spec. pedagoģijā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Pasaka”, Kosmonautu iela 9, Rēzekne
Kontaktinformācija Sūtīt pieteikumu un CV uz e-pasts: pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Zinaīda Bastrikina, t. 64632734
Vakantais amats Veļas pārzinis  – 1 likme (40 st. nedēļā), algas likme 430,00 EUR mēnesī
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.08.2019.
Paredzamais līguma termiņš Līgums uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku 3 mēneši)
Informācija pretendentiem Mazgāt, gludināt, labot, marķēt (izšūt) mīksto inventāru. Šūt nepieciešamo inventāru no saņemtā auduma.  Jāprot strādāt ar šujmašīnu. Labas valsts valodas zināšanas.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Informātikas laborants, darba alga EUR 107,50 (0,25 slodzes)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 20.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pamatskolas skolotājs (1.-4.klase), mēneša darba algas likme EUR 745,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, Rēzekne, tālrunis: 64624397; 29357339, CV iesniegt personīgi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotājs, Profesijas kods  2342 01.  0,9 likmes. Darba samaksa  EUR 680 – 1 likme
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72 st., latviešu valodas prasmes augstākajā  līmenī (augstākā līmeņa 1.pakāpe C 1)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks, 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Sekot apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veikt sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veikt ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veikt citus darbus. Darbs saistīts ar fizisku piepūli. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Tehniskais strādnieks (ar elektriķa iemaņām), 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Vēlamas santehniķa, elektriķa, namdara prasmes darbu veikšanā. Sekot apkures sistēmas, ūdensvada, santehnikas un sanitāro mezglu darbībai, veikt sīko mēbeļu un inventāra remontu, kā arī nepieciešamības gadījumā kosmētiskos remontus atsevišķās skolas telpās. Veikt ēkas durvju, slēdzeņu remontu un kvalitatīvi veikt citus darbus. Darbs saistīts ar fizisku piepūli. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa), e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Virtuves darbinieks (2 vakances), 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 15.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – Stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, ievērot sanitārā apģērba lietošanu,  atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību, tīrīt dārzeņus un veikt citus darbus. Palīdzēt novākt atkritumus  no traukiem, sakārtot tīros traukus un ēdampiederumus. CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Varavīksne”, Raiņa iela 17, Rēzekne
Kontaktinformācija Tālr. 64622831, mob.t. 28302959, e-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Nataļja Maksimova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, profesijas kods 2342 01, atalgojums  ir 532,50 EUR  mēnesī (0,75 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2019. gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Likme 0,75, atalgojums 532,50 EUR mēnesī Izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam, Latviešu valodas līmenis C1

 

Iestādes nosaukums PII  “Rotaļa”, V.Seiles  iela  17, Rēzekne
Kontaktinformācija CV sūtīt e-pasts: rotala@rezekne.lv ,tālr.26496617, vēlams pieteikties personīgi
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis, tālrunis 26496617
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības  skolotājs, profesijas kods 2342 01, algas likme EUR 710
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 2.septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija ,vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija  un B programma pirmsskolas saturā un didaktikā  vismaz 72 stundu apjomā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa) e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Apkopēja (virtuvē)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – stingri ievērot sanitāri higiēniskās normas virtuvē, ievērot sanitārā apģērba lietošanu,  atbildēt par trauku un visa inventāra tīrību. Apkopēja atbildīga par galdu sagatavošanu 1.- 6.klašu skolēnu kompleksām  pusdienām. Regulāri un kvalitatīvi kopt skolas ēdnīcas ēdamzāles telpas, mazgāt sienas, grīdas, logus, rūpēties par puķēm skolas ēdnīcā. Palīdzēt novākt atkritumus  no traukiem, tīros traukus un ēdam piederumus sakārto atbilstošos traukos.
CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās).
Darba alga – 430 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 17
Kontaktinformācija Mob. 22031894 (saimniecības daļa) e-pasts: rez2vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktora vietniece – saimniecības pārzine I.Jurča
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.augusta
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Darba pienākumi – piedalīties ēdienkartes sastādīšanā, atbildēt par produktu pareizu higiēnisku apstrādi, gatavošanu, izlietošanu. Zināt un ievērot ēdiena pagatavošanas normas, produktu glabāšanas noteikumus. Pareizi uzglabāt, sagatavot un izmantot dažādus produktus. Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ēdienu gatavošanu, atbilstoši normām, ievērojot realizācijas termiņus. Atbilstoši ēdienkartei noliktavā saņemt produktus. Strādāt pie ēdienu sadales un izsniegšanas.
CV amatam iesniegt personīgi lietvedības pārzinei līdz 15.07.2019. N.Rancāna ielā 51a. (Rēzeknes Pareizticīgo kultūras un izglītības centra telpās).
Darba alga – 442 EUR ( pirms nodokļu nomaksas)

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklītis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, atalgojums  ir 532.50 EUR  mēnesī (0.75 likme)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.09.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz  nenoteiktu  laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam, latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Augsta atbildības sajuta par  izdarīto darbu, sava darba kvalitāti, savlaicīgu  pienākumu izpildi, radošums

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 22.maijam uz
e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Lietvedības pārzinis, profesijas kods 3343 11 mēnešalgas grupa- 7 ,
mēnešalga EURO 600,00, 40 stundas nedēļā
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.06.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

 1. dokumentu pārvaldība; dokumentu izstrādāšana un noformēšana;
 2. personāla lietvedība;
 3. praktiskā stilistika un rediģēšana;
 4. valsts valoda;
 5. viena svešvaloda saziņas līmenī;
 6. darba un personīgā higiēna;
 7. ergonomika;
 8. lietišķā etiķete;
 9. saskarsmes pamati;
 10. informācijas tehnoloģijas;
 11. biroja tehnika;
 12. darba tiesiskās attiecības;
 13. darba aizsardzība;
  14. ugunsdrošība un rīcība ārkārtas situācijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A, Rēzekne, tālrunis: 64624397; 29357339, CV iesniegt personīgi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, profesijas kods 2342 01, 0,9 likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 20.08.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, vai B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72 st., latviešu valodas prasmes augstākajā  līmenī (augstākā līmeņa 1.pakāpe C 1), darba samaksa  EUR 680 – 1likme

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pamatskolas skolotājs (1.-4.klase)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 23.aprīļa
Paredzamais līguma termiņš Uz darbinieka prombūtnes laiku (darba nespēja)
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā. Amata mēneša darba algas likme – EUR 745,00

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija e-pasts :laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 29.04.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Derīga personas medicīniskā grāmatiņa,  atbilstoši likumdošanai valsts valodas prasme. Darba pieredze pavāra amatā.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa”
Kontaktinformācija e-pasts :laimina@rezekne.lv
Kontaktpersona vadītāja Ruta Ruskule
Vakantais amats Virtuves darbinieks
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 29.04.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku.
Informācija pretendentiem Derīga personas medicīniskā grāmatiņa, atbilstoši likumdošanai valsts valodas prasme.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Kontaktinformācija 64636680
Kontaktpersona V.Šidlovska
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 12.04.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Darba pieredze pavāra amatā, pavāra izglītība, pieredze darbā ar bērniem, labas komunikācijas spējas, teicamas latviešu valodas zināšanas. Apliecība darbam ar elektroniskajiem kases aparātiem. Ar pārbaudes laiku 3 mēneši. Darba alga –  EUR 442.00.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”
Kontaktinformācija 29355680, e-pasts: marina@rezekne.lv
Kontaktpersona Anna Lāce
Vakantais amats Pirmsskolas skolotāja palīgs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 01.03.2019.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, apmācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”, praktiskā darba pieredze. Bruto alga -EUR 430.

 

Iestādes nosaukums PII  “Rotaļa”, V.Seiles  iela  17, Rēzekne
Kontaktinformācija CV sūtīt e-pasts:  rotala@rezekne.lv, tālr.26496617
Kontaktpersona Vadītājs Anatolijs Bilinskis, izglītības metodiķis Vija Andžāne
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, profesijas kods 2342 01, mēnešalga  EUR 710
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pedagoģiskā  izglītība , pirmsskolas  izglītības sporta skolotāja kvalifikācija.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas  speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem
Kontaktinformācija Tālr.64623228, e-adrese: rukitis@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Irina Tukiša
Vakantais amats Logopēds
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 03.09.2018.
Paredzamais līguma termiņš Uz past­āvī­gā dar­bi­nie­ka slimības laiku
Informācija pretendentiem Prasības pretendenta izglītībai: augstākā izglītība logopēdijā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 6.vidusskola
Kontaktinformācija Tālr.:646 33660, e-pasts: : 6vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Aija Gailuma
Vakantais amats Pavārs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs no 2018.gada 11.janvāra
Paredzamais līguma termiņš uz dekrēta atvaļinājuma laiku (apmēram 1,5 gads).
Informācija pretendentiem Darba laiks no 6.00 līdz 14.30, ar pārtraukumu 30min., pilna slodze. Vēlams pavārs ar pieredzi darbā sabiedriskajā ēdināšanā, ar vēlmi strādāt. CV sūtīt uz e-pastu: 6vsk@rezekne.lv, zvanīt darba dienās no 8.00-16.00, t. 646 33660.