Vakances

Paziņojumi par brīvajām darba vietām

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-pasts: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, EUR 650,25 (darba likme 0,75, 30 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021. gada 15. marta
Paredzamais līguma termiņš Patstāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī. CV personīgi iesniegt skolas direktorei.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja (sīlīšu grupā), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 718.90 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas, 0,91 likme.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 08.03.2021.
Paredzamais līguma termiņš uz  noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, nodrošināt bērnu drošību, veikt sava pedagoģiska darba plānošanu, izglītojamo attīstības dinamikas analīzi. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Darba grafiks: divas dienas strādā no plkst. 7.20 līdz plkst. 18.00 , trešā diena brīva.
Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes PII “Auseklītis”
Kontaktinformācija e-pasts auseklitis@rezekne.lv, t. 28302925
Kontaktpersona Ilona Zaharkeviča
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotāja  palīgs, sīlīšu grupā ( auklīte), bērnu vecums no 1.5-2 gadiem. Atalgojums 542.00 eiro līdz nodokļu izmaksāšanas.
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 19.02.2021
Paredzamais līguma termiņš uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Kvalitatīvi pildīt tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku, nodrošināt bērnu drošību, palīdzēt p.i. skolotājai mācību procesā. Latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.  Darba grafiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30. Pretendentiem savu CV sūtīt uz e-pastu auseklitis@rezekne.lv vai  personīgi nest uz Rēzeknes PII “Auseklītis”, pēc adreses  Kr.Valdemāra 18, Rēzeknē, iepriekš sazvanoties pa tālruni 28302925.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
Kontaktinformācija Kosmonautu iela 9, Rēzekne, tālrunis 64632734, e-pasts pasaka@rezekne.lv
Kontaktpersona Vadītāja Linda Gevaļa
Vakantais amats Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, profesijas kods 222134, likme 0,75, atalgojums 650.25EUR  (pirms nodokļu nomaksas)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2021.gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības: Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā; obligātas valsts valodas zināšanas; precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta. Pienākumi: Organizēt bērnu veselības nostiprināšanas, traumatisma un saindēšanās profilakses pasākumus. Sekot bērnu veselībai ikdienā. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Sastādīt ikdienas ēdienkarti – pieprasījumu. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Sekot pirmsskolas izglītības iestādes telpu un teritorijas sanitārajam stāvoklim,  sanitāri pret epidemioloģiskā režīma ievērošanai, plānot nepieciešamos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”
Kontaktinformācija Kr. Valdemāra 3A,  Rēzekne, tālrunis: 64624397;29357339; e-pasts namins@rezekne.lv. CV Sūtīt uz e-pasta adresi
Kontaktpersona Vadītāja Ilga Karpova
Vakantais amats Sporta skolotājs, Profesijas kods  2342 03.  0,75 likmes. Darba samaksa  EUR 592,50
Datums no kura darbinieks vajadzīgs 04.01.2021.
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Prasības : Augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un tālmācības izglītība. Skolotājam jābūt  latviešu valodas prasmei augstākajā līmenī, prasmei strādāt komandā. Metodiku sporta nodarbību organizēšanā var apgūt savienojot darbu ar tālmācību.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Tehniskais strādnieks , mēneša darba algas likme – EUR 430,00
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 2. novembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem Iemaņas atslēdznieka, galdnieka, santehniķa darbā, CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes 3.vidusskola, 18.novembra iela 33
Kontaktinformācija Tālr.:64622656, e-mail: 3vsk@rezekne.lv
Kontaktpersona Direktore Kristīne Ustinova
Vakantais amats Mājturības skolotājs (zēniem), EUR 290,00 (slodze 11 stundas nedēļā)
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020. gada 1.septembra
Paredzamais līguma termiņš Pastāvīgā darbā
Informācija pretendentiem CV amatam iesniegt personīgi skolā

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes sākumskola
Kontaktinformācija 64623750
Kontaktpersona Ilona Stramkale
Vakantais amats Sociālais pedagogs, 0,6 pedagoģiskās likmes
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2020.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku (ar pārbaudes laiku – uz 3 mēnešiem), uz darbinieka prombūtnes laiku
Informācija pretendentiem CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, sūtot uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv līdz 17.08.2020. Pamatprasības pretendentiem – Augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija, spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā, teicamas komunikācijas prasmes, labas datorprasmes, pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas izglītības skolotājs, mēnešalga – EUR 750,00 par 1 likmi
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019.gada 1. septembra
Paredzamais līguma termiņš Uz noteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas speciālās izglītības bērnu vecuma grupas

 

Iestādes nosaukums Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs pirmsskolas grupas
Kontaktinformācija 64623189, 29426590
Kontaktpersona Direktora vietnieks pirmsskolas audzināšanā Irēna Zdanovska
Vakantais amats Pirmsskolas sporta skolotājs
Datums no kura darbinieks vajadzīgs No 2019. gada 1.marta
Paredzamais līguma termiņš Uz nenoteiktu laiku
Informācija pretendentiem Pirmsskolas izglītības bērnu vecuma grupas. Amatalga – EUR 532.50