PII Pasaka

Adrese: Kosmonautu iela 9, Rēzekne, LV 4604.
Tālrunis/fakss 646-32734.
E-pasta adrese – pasaka@rezekne.lv
Vadītāja: Linda Gevaļa
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem.
Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 17.30.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” prezentācija.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pašvērtējuma ziņojums.

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”.

Informācijai:
Nodibināta 1964. gadā.
Mācību valodas – latviešu, krievu.
2011./2012. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 127 bērni, darbojās 6 grupas: 4 ar latviešu un 2 ar krievu mācību valodu. Strādā 11 skolotājas.
Tiek īstenotas 2 izglītības programmas – mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma un pirmsskolas izglītības programma.
Pedagogu galvenais mērķis darbā ar bērniem ir palīdzēt viņiem izaugt brīviem, veseliem, ar izveidotu savu personību, attīstīt katra bērna spējas, izmantojot efektīvas audzināšanas un apmācības metodes.
Mūsu darba rezultāts – apmierināti un veseli bērni, kuri prot un cenšas apgūt dažādas jaunas zināšanas, ir sabiedriski un komunikabli, ir apguvuši kvalitatīvu un daudzveidīgu sagatavotību skolai un sabiedriskai dzīvei.

Tradīcijas un svētki.
Gadskārtu svētki, ikgadējās Teātra dienas, bērnu un vecāku kopējie rokdarbu izstrādājumi ražas svētku izstādēm, sporta svētki, labdarības koncerti, bērnu dzimšanas dienas svinēšana (šī diena jubilāram sākas kā pasaka – ar skaisti uzklātu galdu, dziesmām, rotaļām, kas veltītas tieši viņam).