PII Bitīte

Rēzeknes PII “Bitīte”  dibināta 1976.g.

 • Adrese: Dārzu ielā 62-A, Rēzeknē
 • e-pasts: bitite@rezekne.lv
 • Vadības komanda – iestādes vadītāja Vilma Kaļiņina, izglītības metodiķes  Aija Ruhmane un  Violeta Lustika
 • Iestādes darba laiks: 7.00-18.00
 • Mācību valoda – krievu, latviešu
 • Kopējais grupu skaits – 10 grupas, tai skaitā četras 5-6 gadīgo bērnu grupas
 • Kopējais izglītojamo skaits – 190
 • Pedagoģiskie darbinieki – 21
 • Tehniskie darbinieki -23

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” prezentācija.

Iekšējās kārtības noteikumi.

PII “Bitīte” ir viena no lielākajām pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā.
Iestādē ir   ēdamzāle,  2 zāles: sporta un mūzikas nodarbībām, latviešu valodas kabinets, angļu valodas kabinets, logopēda kabinets.

Pedagoģiskais kolektīvs strādā gan pēc latviešu valodas programmas, gan pēc mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Piedalās valsts un pilsētas organizētajos konkursos.

Tiek realizēts veselības projekts: “Veselībā, priekā tīts,
                                                             Lai aust ik dienas rīts!

Interešu izglītība: angļu valodas pulciņš,  latviešu valodas pulciņš un latviešu tautas deju pulciņš.

Iestādes tradīcijas:
Ziemassvētki bērniem ar īpašām vajadzībām, sporta svētki: “Sporta bites dārziņā, gaida visus startiņā” – starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu vecākiem, sporta dienas, “Jautrā  karote” – viss par ēdienreizēm.

MĒS SVINAM KOPĀ:

 • Muzikālās pēcpusdienas;
 • Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas;
 • Pēcpusdienas veltītas sieviešu dienai, Māmiņu dienai,  “Es un tētis”, “Pidžamu diena”;
 • Dzejoļu svētkus;
 • Krievu tautības kultūras un tradīciju saglabāšanai veltītos pasākumus;
 • Teātra nedēļu;
 • Darbnīcas kopā ar vecākiem.

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,
bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” gaida jūs!