Bitīte PII

Rēzeknes PII “Bitīte”  dibināta 1976.g.

 • Adrese: Dārzu ielā 62-A, Rēzeknē
 • e-pasts: bitite@rezekne.lv
 • Vadības komanda – iestādes vadītāja Vilma Kaļiņina, izglītības metodiķe Anna Krukovska, Aļona Galaja
 • Iestādes darba laiks: 7.00-18.00
 • Mācību valoda – krievu, latviešu
 • Kopējais grupu skaits – 10 grupas, tai skaitā četras 5-6 gadīgo bērnu grupas
 • Kopējais izglītojamo skaits – 184
 • Pedagoģiskie darbinieki – 21
 • Tehniskie darbinieki -26

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” prezentācija.

PII “Bitīte” ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde pilsētā.
Iestādē ir   ēdamzāle,  2 zāles: sporta un mūzikas nodarbībām, latviešu valodas kabinets, angļu valodas kabinets, logopēda kabinets.

Pedagoģiskais kolektīvs strādā gan pēc latviešu valodas programmas, gan pēc mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Piedalās valsts un pilsētas organizētajos konkursos.

Darbojas papildus pulciņi:

 • angļu valodas,
 • latviešu valodas,
 • vingrošanas.

Iestādes tradīcijas:
Ziemassvētki bērniem ar īpašām vajadzībām, sporta svētki: “Sporta bites dārziņā, gaida visus startiņā” – starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu vecākiem, sporta dienas, “Jautrā  karote” – viss par ēdienreizēm.

MĒS SVINAM KOPĀ:

 • Muzikālās pēcpusdienas;
 • Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas;
 • Mēs esam talantīgi!
 • Pēcpusdienas veltītas 8. martam, Māmiņu dienai,  “Es un tētis”, “Pidžamu diena”;
 • Dzejoļu svētkus;
 • Krievu tautības kultūras un tradīciju saglabāšanai veltīti pasākumi;
 • Teātra nedēļu;
 • Darbnīca kopā ar vecākiem.

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,
bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” gaida jūs!