PII Bitīte

Rēzeknes PII “Bitīte”  dibināta 1976.g.

 • Adrese: Dārzu ielā 62-A, Rēzeknē
 • e-pasts: bitite@rezekne.lv
 • Vadības komanda – iestādes vadītāja Vilma Līpenīte, izglītības metodiķes Aija Ruhmane un Līga Krukovska, vadītājas vietnieks – saimniecības pārzinis Anna Krukovska, iestādes veselības speciālists Guntis Līpenīts.
 • Iestādes darba laiks: 7.00-18.00
 • Mācību valoda – latviešu
 • Kopējais grupu skaits – 10 grupas, tai skaitā četras 5-6 gadīgo bērnu grupas
 • Kopējais izglītojamo skaits – 190
 • Pedagoģiskie darbinieki – 20
 • Tehniskie darbinieki -23

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” prezentācija.

Iekšējās kārtības noteikumi.

PII “Bitīte” ir viena no lielākajām pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā.
Iestādē ir   ēdamzāle,  2 zāles: sporta un mūzikas nodarbībām, latviešu valodas kabinets, angļu valodas kabinets, logopēda kabinets, ārā klase.

Pedagogu profesionālā darbība:

 • Pedagoģiskais kolektīvs īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
 • Piedalās valsts un pilsētas organizētajos konkursos.
 • Pilnveido profesionālo darbību kursos un semināros.
 • Darbojas programmā multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem  STOP 4-7 .
 • Ņemam dalību Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas mākslas fakultātes «Vienotā bērnu agrīnās attīstības skrīninga metodisko instrumentu kompleksa izstrāde» ( L-21433-ZF-N-040) un bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta komplekta (BAASIK) bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem standartizācijā un validācijā.

Tiek realizēts veselības projekts: “Veselībā, priekā tīts,
                                                             Lai aust ik dienas rīts!

Interešu izglītība: angļu valodas pulciņš,  latviešu valodas pulciņš un latviešu tautas deju pulciņš.

 • Iestādes tradīcijas:
  Zinību dienas pasākums āra vidē, Putras diena, Princešu diena, Iestādes Lāčplēši, kopīga Adventes svecīšu iedegšana, Ziemassvētki kopā ar bērniem no RIAC centra, sporta svētki: “Sporta bites dārziņā, gaida visus startiņā” – starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu vecākiem, sporta dienas, “Zaļā  karote” – viss par veselīgām ēdienreizēm, Miķeļdienas gadatirgus, labdarības akcija “Atver savu sirdi”, 100 dienas bērnu dārzā, Balto zvanu svētki, “Pidžamu diena”, Darbnīcas kopā ar vecākiem, Draudzības diena.

MĒS SVINAM KOPĀ:

 • Muzikālās pēcpusdienas;
 • Ziemassvētkus, Meteņus, Mārtiņdienu, Lieldienas, Līgo svētkus;
 • Latvijas valsts dzimšanas dienu; Balto galdautu svētkus.
 • Pēcpusdienas veltītas sieviešu dienai, Māmiņu dienai,  “Es un tētis”, vecvecāku pēcpusdienas,
 • Dzejoļu svētkus “Dzejas kamolīts”;
 • Teātra dienas;

Bišu saimē prieks ir salds!

Laipni lūgts ir mazs un liels!

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” gaida jūs!