Bitīte PII

Rēzeknes PII “Bitīte”  dibināta 1976.g.

 • Adrese: Dārzu ielā 62-a, Rēzeknē
 • e-pasts: bitite@rezekne.lv
 • Vadības komanda – iestādes vadītāja Vilma Kaļiņina, izglītības metodiķe Anna Krukovska, Aļona Galaja
 • Iestādes darba laiks: 7.00-18.00
 • Mācību valoda – krievu valoda
 • Kopējais grupu skaits – 10 grupas, tai skaitā 4  grupas 5-6 gadīgo bērnu
 • Kopējais izglītojamo skaits – 184
 • Pedagoģiskie darbinieki – 22
 • Tehniskie darbinieki -26

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” prezentācija

PII “Bitīte” ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde pilsētā.
Iestādē ir   ēdamzāle,  2 zāles: sporta un mūzikas nodarbībām, latviešu valodas kabinets, angļu valodas kabinets. Pedagoģiskais kolektīvs strādā pie latviešu valodas apguves veicināšanas ikdienā (dažādos dienas režīmos), mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas un mazākumtautību 5-6 gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvei. Piedalās pilsētas organizētajos konkursos.

Darbojas papildus pulciņi:

 • angļu valodas pulciņš,
 • latviešu valodas
 • vingrošanas pulciņi.

Iestādes tradīcijas:
Ziemassvētki bērniem ar īpašām vajadzībām, sporta svētki: “Sporta bites dārziņā, gaida visus startiņā” – starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu vecākiem, sporta dienas, “Jautrā  karote” – viss par ēdienreizēm, koncerti pansionātā un poliklīnikā.

MĒS SVINAM KOPĀ:

 • Muzikālās pēcpusdienas;
 • Ziemassvētku, Meteņu, Lieldienu svinēšana;
 • Pēcpusdienas veltītas 8. martam, Māmiņu dienai,  “Es un tētis” “Pidžamu diena”;
 • Dzejoļu konkurss;
 • Krievu tautības kultūras un tradīciju saglabāšanai veltīti pasākumi
 • Teātru  nedēļa.

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,
bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” gaida jūs!