Karjeras izglītība

2017.gada 15. martā Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījušas sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta … Lasīt vairāk

Ielogojies nākotnē!

Jau septīto gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un tās finansētais ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” organizē Karjeras nedēļu,  kuras sauklis ir: “Ielogojies nākotnē!”. Šogad Karjeras nedēļa visā Latvijā, kā arī Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs … Lasīt vairāk

Rēzeknes pilsētas sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Maltas un Preiļu izglītības iestādēs

24.10.2017. Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 40 sākumskolas  skolotājas devās pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot Maltas vidusskolu un Preiļu privātskolu „Brīvā skola”. Ir sajūta, ka pabijām divās dažādās pasaulēs, no katras kaut ko paņēmām līdzi turpmākajam darbam.

Viesojoties  Maltas vidusskolā priecājāmies par … Lasīt vairāk

Aizraujošā spēlē aicina jauniešus iepazīt profesiju daudzveidību

Karjeras nedēļai tuvojoties, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv ir izveidojusi interaktīvu un aizraujošu spēli “Atver profesiju durvis”. Sākot ar 14. septembri, tā jauniešus iepazīstina ar profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai … Lasīt vairāk

Jauniešiem trūkst iespēju praktiski iepazīt profesijas un darba tirgu

Sarunas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, prakse vai vasaras darbs pēc jauniešu domām ir labākie veidi, kā iepazīt nākotnes nodarbošanos, tomēr realitātē jauniešiem joprojām trūkst praktisku iespēju vai pašiniciatīvas šīs iespējas izmantot, secināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veiktajā aptaujā. 

Jaunieši … Lasīt vairāk

Esi aktīvs!

No šī gada 7.-13. septembrim Latvijas tautas asociācija organizēja pirmo Eiropas nedēļu Latvijā un aicināja visus iesaistīties šajā pasākumā. Pasākuma mērķis bija iedvesmot eiropiešus regulāri būt aktīviem un sniegt tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

Eiropas … Lasīt vairāk

Aizraujošā spēlē aicina jauniešus iepazīt profesiju daudzveidību

Karjeras nedēļai tuvojoties, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv ir izveidojusi interaktīvu un aizraujošu spēli “Atver profesiju durvis”. Sākot ar 14. septembri, tā jauniešus iepazīstina ar profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai … Lasīt vairāk