Novembris – nozīmīgu pasākumu mēnesis!

DSC023691

Novembris mūsu valstī ievada dažādu nozīmīgu sabiedrisku pasākumu norisi —skan  koncerti, tiek organizētas tikšanās, notiek filmu un dokumentālo stāstu noskatīšanās, tiek rīkoti  tematiski pasākumi, Valsts robežsardzes simtās gadadienas svinības, militārās parādes, lāpu gājiens, mūs priecē ielu izgaismošana, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumi –  notikumu kopums, lai atzīmētu  valsts svētkus – Latvijas Republikas 101. proklamēšanas gadadienu. Vienlaikus tiek dota iespēja iepazīt Latviju, tās kultūrtelpu un
Lasīt tālāk…

Seminārs ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

IMG_2965

Š.g. 31.oktobrī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra) 19 latviešu valodas un literatūras skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas metodiskajā seminārā ,,Mūsdienīga mācību stunda” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. Mācību priekšmetu apguve ģimnāzijā organizēta pēc bloku un moduļu principa, un mācību darbs
Lasīt tālāk…

Datorcentrs piedāvā jaunu tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā”

dims

Datorcentrs piedāvā jaunu  tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību satura apgūšanā” (6 programmstundas). Skolotāji pilnveidos digitālo kompetenci, pilnveidos prasmi izmantot jēgpilnus digitālos risinājumus mācību procesā. Kursu dalībnieki pārzinās un spēs IKT rīkus efektīvi lietot mācību satura apguvē skolēnu zināšanu aktualizācijai, nostiprināšanai un novērtēšanai. Skolotāji pratīs izveidot uzdevumus mācību stundai ar tiešsaistes sadarbības rīkiem AnswerGarden, Pollcode,
Lasīt tālāk…

Atbalsts izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 2019./2020. mācību gada 1.semestrī

SKC proj logo

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 2019./2020. mācību gadā Rēzeknes pilsētas 8 vispārizglītojošās skolās turpinās projekta   Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  jeb PuMPuRS aktivitātes. Atbalsta pasākumi (individuālās konsultācijas mācību priekšmetos,  ēdināšanas izdevumu un starpnovadu transporta izdevumu kompensācija, individuālo lietošanas priekšmetu iegāde)  tiek nodrošināti 115  5.-12.klašu izglītojamiem. Lai skolēni jau septembrī varētu saņemt  nepieciešamo atbalstu
Lasīt tālāk…

Karjeras nedēļā Rēzeknes pilsētas, jaunieši diskutēja par nākotnes profesijām

karjeras

Šogad vairāk nekā 2012 jauniešu Rēzeknē piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. Mūsu laikos, kad apkārt strauji attīstās tehnoloģijas,  jauniešiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir prast novērtēt savas zināšanas,
Lasīt tālāk…

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana bērniem un jauniešiem!

Skolas_soma_LV100-krasains

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.  Tā  ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi. Līdzekļus
Lasīt tālāk…

Deviņas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās skolas turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

2019.gada 1.jūnijā sākās otrais projekta plānošanas periods, kas ilgs līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzīgi kā pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs) pašvaldība sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm izvērtēja faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas pieejas nodrošināšanu skolēniem. Pamatojoties uz pirmajā  periodā gūto pieredzi, kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, sasniegto rezultātu analīzi, skolas izstrādāja katra
Lasīt tālāk…

VIENLĪDZĪBA, SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA

5logo1

Jau no jūnijā Rēzeknes IP, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas pedagogi darbojas projektā skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”). Šī gada 30. septembrī Tatjana Tokareva (Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe), Marina Smirnova ( Rēzeknes 2. vidusskolas direktora vietniece) un Olga Supe (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja un Svešvalodu jomas vadītāja)
Lasīt tālāk…