UZSĀKTS PROJEKTS “JAUNIEŠU DIENAS RĒZEKNĒ” Nr.VP2021/3-5. TIEK AICINĀTI PIEDALĪTIES RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU JAUNIEŠI

kulturas centrs

Aicinām jauniešus piedalīties aizraujošā projektā “Jauniešu dienas Rēzeknē”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13–25 gadiem. aktivitāte: Digitālās pratības aktivitāte “ATRODI MANI!” Laiks: 10.10.2021.-11.03.2022. Konkursa mērķis: jauniešu grupām apsekot nesakoptās Rēzeknes pilsētvides vietas. Ar šo aktivitāti jaunieši aizdomāsies
Lasīt tālāk…

Valsts svētku simbolu medības kopā ar ģimeni

novembris_tuduu

Aicinām bērnus pastaigu laikā iesaistīt dažādu ar valsts svētkiem saistītu simbolu meklēšanā un atpazīšanā, izmantojot īpaši Lāčplēša dienai un 18. novembrim radītās darba lapas. Svētku nedēļā īpašās darba lapas lejuplādei būs pieejamas bez maksas tuduu.lv mājaslapā kā dāvana visām ģimenēm Latvijas valsts svētkos. Novembrī vienmēr aktuāli ir valsts un nacionālās identitātes jautājumi, par kuriem ģimenē
Lasīt tālāk…

Trīs Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes īstenos projektu “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes tehnikumā” identifikācijas Nr. VP2021/4-32.

Jaunatne

Projekta mērķa grupas: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija -10.-12.klašu izglītojamie; Rēzeknes 3.vidusskola – 7.-8.klašu izglītojamie; Rēzeknes tehnikums – 1.,2.kursu audzēkņi. Lai sniegtu atbalstu jauniešiem, un lai novērstu Covid – 19 pandēmijas sekas: mazinātu ietekmi uz jauniešu garīgo un fizisko veselību un labklājību, projekta aktivitāšu realizēšanai tiks piesaistīti dažāda veida speciālisti ar mērķi uzlabot psihisko stāvokli, motivējot mācībām,
Lasīt tālāk…

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās vairāk nekā 1800 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu ar mērķi iepazīties ar IKT nozari.

VIAA_Karjeras_nedela_Relizes_vizualis_karte_1920x1080px

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās vairāk nekā 1800 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu ar mērķi iepazīties ar IKT nozari. Karjeras nedēļā tiešsaistē notika vairāki Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēti pasākumi. 7. – 9. klašu skolēni un jebkurš cits interesents mācībstundā varēja izmēģināt radošo programmēšanu, apgūstot
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumus sniedz attālināti

Personas, visu dokumentus, kas adresēti Pārvaldei, var iesniegt sekojoši: iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601; iesniedzot personīgi, ievietojot Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 1.stāva pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne; parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv Apmeklētāji klātienē tiek pieņemti tikai izņēmuma gadījumā
Lasīt tālāk…

Karjeras nedēļā jauniešus aicinās izzināt IKT nozari

IKT karjerai

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas pedagogi karjeras konsultanti turpina savu darbu ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

esf-logo-ansamblis-ar-viaa

Lai nodrošinātu pedagogiem karjeras konsultantiem (tekstā – PKK) darba nepārtrauktību projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (tekstā – VIAA) parakstīja ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi sadarbības līguma grozījumus, lai turpinātu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem. Savu darbu projektā turpinās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes
Lasīt tālāk…

Atbalsts Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem

Tika parakstīta vienošanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu  par supervīziju organizēšanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem Covid – 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Pedagogu supervīzijas tiek īstenotas Psihoemocionāla atbalsta programmas – supervīzija pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai – ietvaros, pamatojoties uz Ministru kabineta  2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.350 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
Lasīt tālāk…