Izglītības pārvalde

Kontaktinformācija

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde
Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, Latvija
Telefons: 64622203
Fakss: 64622203
e-pasts: izglitiba@rezekne.lv

Amats Vārds Uzvārds Telefons E-pasts
Pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings 64622123; 29425003 arnolds@rezekne.lv
Pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa 66912345; 26414666 linda.gevala@rezekne.lv
Galvenais skolu speciālists Aigars Krauklis 64607214; 26351519 krauklis@rezekne.lv
Pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne 64607218; 26514477 natalija.ancupane@rezekne.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule 64607218; 29373633 skaidrite.ciule@rezekne.lv
Galvenā speciāliste metodiķe Vita Mežore 64605856; 26449575 met_centrs@rezekne.lv
Metodiķe Alise Ārgule 64605856 alise.argule@rezekne.lv
Metodiķe Inese Jermakova 64605856 inese.jermakova@rezekne.lv
Vecākais speciālists saimniecības jautājumos Jānis Kopeika 64607221; 29194113 janis.kopeika@rezekne.lv
Personāla inspektore Dace Mikažāne 64622203; 26556765 dace.mikazane@rezekne.lv
Darba aizsardzības speciāliste – juriste Ligita Dukaļska 64605857; 28679222 ligita.dukalska@rezekne.lv

Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā speciāliste – grāmatvede Elga Švarce 64607215; 26348181 elgas@rezekne.lv
Galvenais speciālists – ekonomists Jānis Stepiņš 64607220; 22014146 janis.stepins@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede  Ilze Čakāne 64605853 ilze.cakane@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Irina Laganovska 64607217 irina.laganovska@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Tatjana Petkeviča 64605854; 29242576 tatjana.petkevica@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Guna Teilāne 64607216 guna.teilane@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Vija Novokšanova 64607219 vija.novoksanova@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Ingrīda Grabuste 64605858; 22016163 ingrida.grabuste@rezekne.lv
Vecākā grāmatvede Laila Lotane 64605855 laila.lotane@rezekne.lv
Galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos Rita Deksne 64607156; 29355002 rita.deksne@rezekne.lv