Kontakti

Kontakti

Amats Vārds Uzvārds Telefons E-pasts
Pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings 64622123 arnolds@rezekne.lv
Skolu galvenais speciālists Aigars Krauklis 64607214 krauklis@rezekne.lv
Pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne 64607218 natalija.ancupane@rezekne.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule 64607218 skaidrite.ciule@rezekne.lv
Galvenā speciāliste metodiķe Vita Mežore 64605856 met_centrs@rezekne.lv
Metodiķe Tatjana Tokareva 64605856 tatjana.tokareva@rezekne.lv
Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā speciāliste – grāmatvede Elga Švarce 64607215 elgas@rezekne.lv
Galvenā speciāliste – ekonomiste Rita Ivenkova 64607215 ritap@rezekne.lv
Galvenā grāmatvede Janīna Batare 64607220 janina.batare@rezekne.lv
Saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Kopeika 64607221 janis.kopeika@rezekne.lv
Saimniecības pārzinis – vecākais speciālists Pēteris Verpakovskis 64605859 peteris.verpakovskis@rezekne.lv
Darba aizsardzības speciāliste – juriste Ligita Dukaļska 64605857 ligita.dukalska@rezekne.lv
Galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos Rita Deksne 64607156 rita.deksne@rezekne.lv