PII Auseklītis

Adrese: K. Valdemāra iela 18, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss 646-24396.
E-pasta adrese auseklitis@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilona Zaharkeviča, izglītības metodiķe Alla Ratnika.

Mājas lapa: auseklitis.rezeknesip.lv