Noderīgas saites

Valsts policijas portāls skolēniem http://www.sargi-sevi.lv/
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts http://www.eps.gov.lv/
Latvijas Interneta Asociācija http://www.lia.lv/
Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/
Valsts policija www.vp.gov.lv
Bērnu un ģimenes lietu ministrija www.bm.gov.lv
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija www.bti.gov.lv
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs www.bernutiesibas.lv
Centrs „Dardedze” www.centrsdardedze.lv
Insafe tīkls http://www.saferinternet.org/
Inhope tīkls www.inhope.org
eTwinning programma http://www.etwinning.net
www.likumi.lv
www.sargi-sevi.lv

Kur zvanīt? Kur vērsties pēc palīdzības?

“Bērnu uzticības tālrunis” http://www.bernutalrunis.lv/lv/
Valsts policija. Uzticības tālruņi http://www.vp.gov.lv/?sadala=152
Centrs pret vardarbību “Dardedze” http://www.centrsdardedze.lv/index.php?page=15