Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca

Adrese: Atbrīvošanas aleja 92, LV-4601
Tālrunis: 66920000
E-pasta adrese: dienesta.viesnica@rezekne.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja: Ilga Kolosova

Sakarā ar Rēzeknes pilsētas domes realizētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” (Nr.8.1.2.0/17/I/031) ietvaros veiktās ēkas (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 92) pārbūvi par dienesta viesnīcu, ir izveidota Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes struktūrvienība  – Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca. Projekta ietvaros pārbūvētajā dienesta viesnīcā paredzēts vietu skaits 100 audzēkņiem, viesnīcu izmantos vairākas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības mācību iestādes: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, kā arī Rēzeknes 6. un 5. vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, kā arī Rēzeknes Bērnu jaunatnes sporta skola, sporta klubi. Tiek plānots, ka dienesta viesnīca darbu uzsāks 2021.gada martā.

Dienesta viesnīcas nolikums

Dienesta viesnīcas amatu saraksts