PII Namiņš

Adrese: K. Valdemāra iela 3a, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss 646-24397
E-pasta adrese namins@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5  līdz 7 gadiem
Darba laiks – no plkst. 7.00 – līdz 18.00

www.naminsrezekne.lv

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” prezentācija.

Informācijai:

  • Nodibināta 1973.gadā 2 februārī
  • Mācību valoda – krievu
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas, kuras apmeklē ~ 127 bērni, tajā skaitā divas 5-6-gadīgo bērnu grupas
  • Strādā 9 skolotājas, mūzikas un latviešu valodu skolotājas, sporta skolotājas.
  • Tiek īstenota LR IZM licenzēta   mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21) .
  • Bērniem no 3 gadu vecumā organizēta latviešu valodas apmācība, individuāla pieeja katram bērnam un „ Es” apziņas attīstība.
  • Pamatvirzieni izglītības iestādes darbā – bērnu intelektuālā un fiziskā attīstība, bērnu radošo spēju attīstība, sadarbība ar vecākiem.
  • Iestādē ar 5-6.-gadīgiem bērniem strādā logopēds.
  • Iestādē ir baseins. Ar bērniem 2 reizes nedēļā darbojas sporta skolotāja. Bērni no 3 gadu vecuma apgūst peldēšanas pamata prasmi norūdās.
  • Pateicoties dalībai projektā “Labie darbi”, ierīkota bērnu rotaļu zona “Mazdārziņš ar attīstošajiem elementiem”

Tradīcijas un svētki. Valsts un gadskārtu svētku svinēšana; pirmsskolas izglītības iestādes dzimšanas dienas svinēšana kopā ar vecākiem; bērnu radošo darbu izstāžu organizēšana; bērnu dzimšanas dienu svinēšana, Sporta dienas, Teātra nedēļa, Atvērto durvju dienas, Tēvu diena, Sveču stāsti, Putras diena, Roku mazgāšanas diena. Pārgājienu organizēšana ārpus pirmsskolas iestādes teritorijas kopā ar vecākiem,  Vecvecāku pēcpusdiena, piedalīšanās pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu teātru festivāls „Bērnu spēles prieks” Rēzeknes teātrī „Joriks”, izlaidums, krievu tautības kultūras un tradīciju saglabāšanai veltīti pasākumi.

Interešu izglītība: angļu valodas pulciņš.

Mūsu jautrie brīži:

Pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”.
(Foto no izglītības iestādes arhīva)