PII Namiņš

Adrese: K. Valdemāra iela 3A, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis/fakss 646-24397
E-pasta adrese namins@rezekne.lv, E-ADRESE
Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko, veselības speciāliste Jeļena Sobakina, saimniecības vadītāja Dana Bernāne.
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5  līdz 7 gadiem
Darba laiks – no plkst. 7.00 – līdz 18.00
Mājas lapa: www.naminsrezekne.lv
Iestādes virtuālā ekskursija: https://youtu.be/t2EbFTk01HQ