Latvju bērni danci veda!

LOGO-page-001

Katru gadu starp lielajiem Deju svētkiem  notiek deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Festivāla mērķis ir   veicināt un popularizēt Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, rosināt radošus deju kolektīvu vadītājus veidot deju oriģinālprogrammas, apzināt deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti, veicināt festivāla norises vietu kultūrvides attīstību. 2016.gada 28. maijā festivāls notiks Ludzā.  Tajā
Lasīt tālāk…

Konkurss valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai interešu izglītības programmām 2016./2017. m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2016./2017.mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.kabinetā līdz 01.07.2016. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).

Rēzeknē viesojās Daugavpils sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji

26.04.2016. Rēzeknes pilsētā viesojās Daugavpils pilsētas sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji.  Viesi apmeklēja 5 Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes,  vēroja atklātās stundas un iepazinās  ar mūsu sākumskolas skolotāju labās prakses piemēriem gan mācību procesa, gan ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Savā pieredzē dalījās un atklātās stundas rādīja  Rēzeknes sākumskolas skolotājas Ruta Silicka, Sandra Juste un Silvija Neško,   Rēzeknes
Lasīt tālāk…

Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem

angli

2016.gada 22. aprīlī Rēzeknes Valsts1. ģimnāzijā norisinājās Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Par to, ka tādai olimpiādei ir jānotiek atkārtoti, Rēzeknes pilsētas Angļu valodas metodiskās apvienības skolotāji bija vienojušies jau 2015. gada oktobrī vienā no sanāksmēm. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde palīdzēja, koordinējot darbu un atbalstot materiāli. Olimpiādē piedalījās 142 izglītojamie
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmu

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu: “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus. Programmas īsa anotācija ar pedagoģisko vajadzību pamatojumu: Šis kurss ir
Lasīt tālāk…

“TAURIŅU BALSIS 2016”

Rēzeknes sākumskolas 2.- 4.klašu koris.

Pa dzīves raibajām notīm Mēs skanīgi ejam. Pa dzidro oktāvu kalniem – Augšā un lejā. 07.04.2016. notika Rēzeknēs pilsētas vispārizglītojošo skolu  2. – 4.klašu koru konkursa “TAURIŅU BALSIS 2016” 1.kārta. Savu muzikālo sniegumu demonstrēja  Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas,  Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Katoļu vidusskolas kori. Dziedātāji izpildīja gan tautas dziesmu apdares
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU VALODA”

Anglu

Rēzeknes sākumskolā 2016.gada 31. martā risinājās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU VALODA”. Skolēni tika rosināti attīstīt sadarbības prasmes un patstāvīgās izziņas prasmes kopīgi izmantojot angļu valodā gūtās zināšanas. Konkursa uzdevumus izstrādāja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas  Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu angļu valodas
Lasīt tālāk…

10.gadadiena atklātajai latviešu valodas un literatūras olimpiādei Daugavpilī

Šopavasar Daugavpils Valsts ģimnāzijā (18.03.) 10. reizi tika organizēta Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. un 10.klašu skolēniem. Ar Daugavpils Valsts ģimnāziju sadarbība ilgst jau vairākus gadus. No mūsu pilsētas skolām olimpiādē piedalījās 13 skolēni: 4 no Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, 4 no Rēzeknes 5.vidusskolas, 4 no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, 1 no Rēzeknes
Lasīt tālāk…

Dabaszinību skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Universitāti

DU9

2016.gada 11. martā Rēzeknes pilsētas skolu dabaszinību skolotāji viesojās Daugavpils Universitātē, kur mūs laipni sagaidīja Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) Biosistemātikas departamenta Koleopteroloģisko pētījumu centra dabaszinātņu laborants Mg. biol. Ainārs Pankjāns, kas skolotājus veda ekskursijā pa institūta telpām un sniedza plašu informāciju par institūta darbības virzieniem. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) tika atklāts
Lasīt tālāk…

Pieredze dramaturģijas mācīšanā

IMG_9544

Kad skolēniem pavasara brīvlaiks, skolotāji īsteno dažādas izglītojošas aktivitātes un iegūst jaunu pieredzi. 14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 4.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas un Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji Ilūkstē piedalījās Mākslas zinātņu doktores, teātra kritiķes un pētnieces Līgas Ulbertes seminārnodarbībā “Dramaturģijas mācīšanas specifika”. Gan teorētiski, gan praktiski tika skatīti lugas struktūras,
Lasīt tālāk…