Visā Latvijā norisinās uzņēmējspēju izzināšanai veltītas Karjeras nedēļas aktivitātes

Karjeras_nedela_2022-sakas

Pirmdien, 17. oktobrī, Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestādēs sākas ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni aicināti izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs.  Karjeras nedēļas pasākumus jau desmito gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļas īstenošanā iesaistīsies vispārējās un profesionālās izglītības iestādes
Lasīt tālāk…

Starp Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Atklāts projektu konkurss “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”” īstenošanu (NR. VP2022/3-26)

kulturas centrs

Projektu īstenos: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija – 3 izglītojamu grupas (7.-8., 9.-10.,11.-12.kl.) Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – 7.-12.klašu izglītojamie; Rēzeknes tehnikums – 1.,2.kursu audzēkņi. Projekta mērķis: Īstenot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprinot izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmējot izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairojot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, lai sniegtu atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai;
Lasīt tālāk…

Pagarinām pieteikšanās termiņu uz Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatu!

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Rēzeknes 6.pamatskolas (Kosmonautu iela 6, Rēzekne) direktora amatu. Pagarinām pieteikšanās termiņu līdz 26. augustam! Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas
Lasīt tālāk…

Atbalsta pasākumi izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai

SKC proj logo

2021./2022. mācību gadā  ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 8 Rēzeknes vispārējās izglītības iestādēs tika sagatavoti un īstenoti 356 individuālā atbalsta plāni (turpmāk- IAP): 1.semestrī- 158, 2.semestrī- 162, vasaras brīvlaikā pagarinātā mācību gada ietvaros- 36. 2021./2022.gada 1.semestrī projekts administrēja arī…

Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca

Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca piedāvā gultas vietas pilsētas viesiem vasaras periodā (jūnijs-augusts) kolektīvu vai darba grupu izmitināšanai. Viesnīcā ir 29 istabas ar 85 gultasvietām. Pieejams numurs ar 2 gultasvietām viesiem ar īpašām vajadzībām. Istabas ir nokomplektētas ar mēbelēm, gultas veļu, koplietošanas sanitāro mezglu ar duškabīni, ledusskapi, interneta pieslēgumu. Viesnīca ir pilnībā izremontēta un labiekārtota 3
Lasīt tālāk…

Atklāts konkurss uz Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai
Lasīt tālāk…

Atklāts konkurss uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu

Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumāun Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai
Lasīt tālāk…

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2022./2023. mācību gadam

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2022./2023.mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, aicinām iesniegt līdz 2022.gada 4.jūlijam: iesūtot pa pastu, adresāts – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
Lasīt tālāk…