Izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība

2016.gada 23.augustā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā uz reģionālo konferenci “Izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība” tiek aicināti Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Viļānu novada izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadības komandas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un pedagogi. Uzsākot 2016./2017.m.g., pedagogus sveiks un uzrunās Rēzeknes pilsētas domes
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja amatu

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja amatu (Raiņa iela 17, Rēzekne)             Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts
Lasīt tālāk…

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu: “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). I grupas  nodarbību datumi: 08.09.2016., 09.09.2016., 15.09.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30) II grupas  nodarbību datumi: 22.09.2016., 23.09.2016., 29.09.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30) Pieteikumus
Lasīt tālāk…

Akcija „Rozes – manai pilsētai Rēzeknei”

rozes

Maija nogalē, pēdējās mācību dienās,  15 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu  4. klašu skolēni  un viņu audzinātājas  uzsāka akciju „Rozes-manai pilsētai Rēzeknei”. Rozes tika iestādītas Raiņa parkā. Šogad rozēm puķu dobes centrā  tika izvēlēta baltā krāsa. Cerams, ka nākamajā, aiznākamajā  mācību gadā nākamie 4. klašu beidzēji šo tradīciju turpinās un pilsēta kļūs krāšņāka. Pastaigājoties pa pilsētu
Lasīt tālāk…

Ceļā uz nākošajiem Dziesmu svētkiem!

     Tradīcijas nevar uzdāvināt ,iesaiņotas skaistā papīrā un pārsietas ar spilgtu lentu. Tās ir nododamas no paaudzes paaudzē- izdziedot, izdejojot un izdzīvojot. Tāpat  ir ar skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kas notiek ik pēc pieciem gadiem. Tie ir nozīmīga kopējā Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa sastāvdaļa.  Piecu gadu laikā interešu kultūrizglītības programmās iegūtās
Lasīt tālāk…

Latvju bērni danci veda!

LOGO-page-001

Katru gadu starp lielajiem Deju svētkiem  notiek deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Festivāla mērķis ir   veicināt un popularizēt Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, rosināt radošus deju kolektīvu vadītājus veidot deju oriģinālprogrammas, apzināt deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti, veicināt festivāla norises vietu kultūrvides attīstību. 2016.gada 28. maijā festivāls notiks Ludzā.  Tajā
Lasīt tālāk…

Konkurss valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai interešu izglītības programmām 2016./2017. m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2016./2017.mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.kabinetā līdz 01.07.2016. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).

Rēzeknē viesojās Daugavpils sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji

26.04.2016. Rēzeknes pilsētā viesojās Daugavpils pilsētas sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji.  Viesi apmeklēja 5 Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes,  vēroja atklātās stundas un iepazinās  ar mūsu sākumskolas skolotāju labās prakses piemēriem gan mācību procesa, gan ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Savā pieredzē dalījās un atklātās stundas rādīja  Rēzeknes sākumskolas skolotājas Ruta Silicka, Sandra Juste un Silvija Neško,   Rēzeknes
Lasīt tālāk…

Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem

angli

2016.gada 22. aprīlī Rēzeknes Valsts1. ģimnāzijā norisinājās Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Par to, ka tādai olimpiādei ir jānotiek atkārtoti, Rēzeknes pilsētas Angļu valodas metodiskās apvienības skolotāji bija vienojušies jau 2015. gada oktobrī vienā no sanāksmēm. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde palīdzēja, koordinējot darbu un atbalstot materiāli. Olimpiādē piedalījās 142 izglītojamie
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmu

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu: “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus. Programmas īsa anotācija ar pedagoģisko vajadzību pamatojumu: Šis kurss ir
Lasīt tālāk…