Svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”.

27. aprīlī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” notika svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”. Viens no pirmsskolas izglītības programmas  mērķiem ir veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas   valsti. Mēs savā iestādē veicinām katra bērna latviskās identitātes veidošanos, dzimtās valodas pastiprināto apguvi un popularizēšanu, latgaliešu literāri-muzikālās programmas apguvi. Tieši šādi pasākumi palīdz veidot izpratni par piederību savai valstij, savai
Lasīt tālāk…

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

boxvisual

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem: “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). Nodarbību datumi: 11.05.2017., 12.05.2017., 18.05.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 14.15) Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv . Programmas mērķis: Sniegt
Lasīt tālāk…

Skolēni pilnveido vācu valodas prasmes skatoties filmas!

Nu jau trešo gadu visiem skolēniem, kas apgūst vācu valodu ir iespēja apmeklēt filmas vācu valodā koncertzāles „Gors” kinozālē, tādējādi apvienojot izklaidi ar mācību vielas veiksmīgu apguvi. Katru reizi filma, ko piedāvā Gētes institūts, ir krasi atšķirīga un spēj raisīt pārdomas un emocijas ikvienam skatītājam. Lai gan dažreiz skolēniem grūtības sagādā valodas barjera, tomēr filmas
Lasīt tālāk…

Pateicība no LIKTA un VARAM par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017 organizēšanā

GOW2017-LT-compact-rgb_SMALL

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs saņēma pateicību no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrijas ( VARAM )  par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017 organizēšanā. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  un Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrija ( VARAM ) pateicas par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017
Lasīt tālāk…

LAD aicina skolēnus izstrādāt programmu “Augļi skolai” un “Skolas piens” logo un devīzi

header-bg-l

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina visus Latvijas skolēnus, kuri ir vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedalīties konkursā un izstrādāt vienotu logo un vienotu devīzi programmām “Augļi skolai” un “Skolas piens”. Izstrādātais logo un devīze tiks ievietoti mājaslapā www.piensaugliskolai.lv un turpmāk izmantoti, lai popularizētu skolu programmas gan Latvijā, gan citās valstīs. Konkursa galvenā
Lasīt tālāk…

KONKURSS “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU RAKSTNIEKU BĒRNU LITERATŪRAS PASAULE”

Anglju

Rēzeknes sākumskolā 2017.gada 30. martā risinājās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU RAKSTNIEKU BĒRNU LITERATŪRAS PASAULE” Skolēni tika rosināti attīstīt sadarbības prasmes un patstāvīgās izziņas prasmes kopīgi izmantojot angļu valodā gūtās zināšanas. Konkursa uzdevumus izstrādāja Rēzeknes sākumskolas  angļu valodas skolotājas Gaļina Skačkova un Iveta Gailuma sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas  Izglītības pārvaldi un
Lasīt tālāk…

Lietišķās informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis”

cof

Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 6. vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalījās Daugavpils Universitātes rīkotā lietišķās informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis”. Olimpiādes mērķis – skolēnu teorētisko zināšanu paplašināšana un praktisko iemaņu nostiprināšana lietišķajā informātikā. Olimpiādes uzdevumi: Mūsdienu informācijas tehnoloģiju popularizēšana izglītības iestādēs. Skolēnu motivācijas un erudīcijas veicināšana un attīstība lietišķās informātikas jomā. Mūsu skolēni
Lasīt tālāk…

11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde Daugavpilī

IMG_20170313_144738

2017.gada 13.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.un 10.klašu skolēniem. Olimpiādi organizēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas I.Kondratjeva un I.Žukovska ar mērķi rosināt skolēnu interesi par latviešu valodu un literatūru un attīstīt skolēnu radošās spējas. 7.klašu olimpiādes tēma –  „Vērtības”. Skolēni strādāja ar tekstu no
Lasīt tālāk…

Latvija gatavojas E-prasmju nedēļai

GOW2017-LST-rgb-LARGE

Latvija gatavojas E-prasmju nedēļai Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un nacionālajiem partneriem 2017.gadā no 27. marta līdz 2.aprīlim rīko gadskārtējo E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros un notiek jau 8 reizi. 2017. gada E-prasmju
Lasīt tālāk…

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

boxvisual

Ir iespēja pieteikt savus darbiniekus datorkursos “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). 06.04.2017., 07.04.2017., 13.04.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 14.15) Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv . Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes
Lasīt tālāk…