Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

boxvisual

Ir iespēja pieteikt savus darbiniekus bezmaksas datorkursos “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). 21.09.2017., 22.05.2017., 28.09.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 15.00) Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv . Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī
Lasīt tālāk…

Domāšana, radošums un kompetenču pieeja izglītībā

2017.gada 22.augustā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā uz reģionālo konferenci “Domāšana, radošums un kompetenču pieeja izglītībā” tiek aicināti Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Viļānu novada izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadības komandas, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un pedagogi. Konferences darba programmā ir iekļautas šobrīd izglītības jomā aktuālas tēmas 
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes 3.vidusskolas direktora amatu

(18.novembra iela 33, Rēzekne, izglītības iestāde ar mazākumtautību mācību valodu) Prasības pretendentiem: neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai
Lasīt tālāk…

Konkurss valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai interešu izglītības programmām 2017./2018. m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2017./2018. mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē 202. kabinetā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”.

27. aprīlī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” notika svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”. Viens no pirmsskolas izglītības programmas  mērķiem ir veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas   valsti. Mēs savā iestādē veicinām katra bērna latviskās identitātes veidošanos, dzimtās valodas pastiprināto apguvi un popularizēšanu, latgaliešu literāri-muzikālās programmas apguvi. Tieši šādi pasākumi palīdz veidot izpratni par piederību savai valstij, savai
Lasīt tālāk…

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

boxvisual

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem: “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas). Nodarbību datumi: 11.05.2017., 12.05.2017., 18.05.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 14.15) Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv . Programmas mērķis: Sniegt
Lasīt tālāk…

Skolēni pilnveido vācu valodas prasmes skatoties filmas!

Nu jau trešo gadu visiem skolēniem, kas apgūst vācu valodu ir iespēja apmeklēt filmas vācu valodā koncertzāles „Gors” kinozālē, tādējādi apvienojot izklaidi ar mācību vielas veiksmīgu apguvi. Katru reizi filma, ko piedāvā Gētes institūts, ir krasi atšķirīga un spēj raisīt pārdomas un emocijas ikvienam skatītājam. Lai gan dažreiz skolēniem grūtības sagādā valodas barjera, tomēr filmas
Lasīt tālāk…

Pateicība no LIKTA un VARAM par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017 organizēšanā

GOW2017-LT-compact-rgb_SMALL

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs saņēma pateicību no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrijas ( VARAM )  par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017 organizēšanā. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  un Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrija ( VARAM ) pateicas par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017
Lasīt tālāk…

LAD aicina skolēnus izstrādāt programmu “Augļi skolai” un “Skolas piens” logo un devīzi

header-bg-l

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina visus Latvijas skolēnus, kuri ir vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedalīties konkursā un izstrādāt vienotu logo un vienotu devīzi programmām “Augļi skolai” un “Skolas piens”. Izstrādātais logo un devīze tiks ievietoti mājaslapā www.piensaugliskolai.lv un turpmāk izmantoti, lai popularizētu skolu programmas gan Latvijā, gan citās valstīs. Konkursa galvenā
Lasīt tālāk…