Metodiskā darbnīca Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinību 7. klašu skolotājiem

Sadarbojoties trim jomām (Valodu (latviešu), Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (literatūra) un Sociālā un pilsoniskā joma), 19.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā tika rīkota Metodiskā darbnīca  Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinību 7. klašu skolotājiem. Ar savu pieredzi dalījās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 5.pamatskolas un Rēzeknes 6.pamatskolas pedagogi.

Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāja A.Peipiņa un J.Šķestere sniedza ieskatu, kā 7.klasē var mācīt  folkloru saistībā ar līderību (latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības).

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja I.Lagzdiņa un I.Garjāne dalījās ar savu pieredzi kritiskās domāšanas pieejas izmantošanā, iepazīstināja ar lasīšanas mācīšanas metodēm un paņēmieniem.

E.Pāža prezentēja snieguma līmeņu aprakstu vēstures stundās izstrādātam radošajam darbam ,,Ceļvedis antīkajā pasaulē” un iepazīstināja ar skolēnu veiktā darba rezultātu.

Rēzeknes 6. pamatskolas skolotāja O.Šahurova un V.Laizāne aktualizēja tēmu ,,Kā risināt konfliktus?” (sociālās zinības un latviešu valoda).

Rēzeknes 5.pamatskolas skolotāja I.Buldure dalījās pieredzē, kas gūta, sadarbojoties ar sociālo zinību skolotāju M.Sarkani un mācot literatūru. Viņu piedāvātā tēma: ,,Identitātes veidošanās un ģimenes loma personības tapšanā J.Klīdzēja romānā ,,Cilvēka bērns” ‘’.

Paldies par sagatavoto materiālu, diskusijām  un atbalstu!

 

 

Valodu (latviešu) jomas koordinatore I.Prikule