PII Rūkītis

Adrese: Kooperatīva šķērsiela 4 , Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis/fakss 646-23228.
E-pasta adrese: rukitis@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Aija Vindeče, metodiķes Elena Koverina, Inese Herbsta

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” prezentācija.