Metodiskā darba organizēšanas kārtība

Metodiskā darba organizēšanas prioritātes 2019./2020.mācību gadā

  1. Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā.
  2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.
  3. Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.
  4. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un valstiskās identitātes apziņu.