Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC noteikto un organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu valstspilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes un norises laiks 2023./2023.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Rezultāti Valsts posma norises datums
NOVEMBRIS
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 01.11.2022. 10:00 Rezultāti 02.12.2022.–I kārta
10.01.2023.–II kārta
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 03.11.2022. 10:00 Rezultāti 15.12.2022.–I kārta
10.02.2023.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 30.11.2022. 10:00 Rezultāti 25.–27.01.2023.
DECEMBRIS
Filozofijas olimpiāde (tiešsaitē) 11.-12. Visi, kas vēlas 01.12.2022. 10:00 Rezultāti 20.02.2023.
Vācu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Visi, kas vēlas 05.12.2022. 10:00 13.01.2023.–I kārta
17.02.2023.–II kārta
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
Skat. 2. pielikumu 09.12.2022. 10:00 Rezultāti 9.kl. – 14.02.2023.
10.-12.kl. – 13.02.2023.
JANVĀRIS
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 12.01.2023. 10:00 07.-09.03.2023.
Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 16.01.2023. 10:00 Rezultāti 01.-03.03.2023.
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. Skat. 2. pielikumu 20.01.2023. 10:00 Rezultāti 23.03.2023.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 23.01.2023. 10:00 Rezultāti 23.02.2023.
FEBRUĀRIS
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē)  11.-12. Skat. 2. pielikumu 01.02.2023.  10:00 03.04.2023.
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 03.02.2023. 9:00 Rezultāti 06.04.2023.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 07.02.2023. 10:00 13.–14.04.2023.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 8.-9. Skat. 2. pielikumu  09.02.2023. 10:00 28.03.2023.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
MARTS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. Skat. 2. pielikumu 10.03.2023. 9:00
APRĪLIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8.-9. Visi, kas vēlas 12.04.2023. 10:00

Organizēšanas kārtības 2. pielikums.

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.