Olimpiādes

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2018./2019. m.g.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2018./2019. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 19.10.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 22.11.–I kārta
10.01.–II kārta
Angļu valoda (klātienē) 10.-12. 5 30.10.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 07.12.–I kārta
08.02.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 15.11.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 26.01.–I kārta
22.02.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. 8 29.11.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 23.–25.01.
JANVĀRIS
Filozofijas olimpiāde (klātienē) 11.–12. Visi, kas vēlas 09.01.2019. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde Rīkojums 13.02.
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
3 – 9.kl.
4 – 10.-12.kl.
11.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 25.03. – 9.kl.
19.02. – 10.-12.kl.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 8 14.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 22.03.
Informātikas olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 15.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 27.–28.02.
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. 8 18.01.2019.  10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 04.-05.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 11.–12. 8 28.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 01.03.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Visi, kas vēlas 30.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 05.03.
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.–12. 12 01.02.2019. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.–07.03.
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 05.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 26.–28.03.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. 9 20.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 10.–11.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. 12
15.02.2019. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 26.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.