Olimpiādes

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem 2016./2017.m.g.

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 21.10.2016. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola Rīkojums 24.11.–I kārta
19.01.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 23.11.2016. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 28.01.–I kārta
24.02.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. 8 25.11.2016. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 25.–27.01.
JANVĀRIS
Informātikas olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 17.01.2017. 10:00 Norises vieta tiks precizēta 28.02.–01.03.
Vēstures olimpiāde (klātienē) 9.; 12. 3 – 9. kl.;
3 – 12. kl.
13.01.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 10.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 11.–12. 8 16.01.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 03.03.
Filozofijas olimpiāde (klātienē) 11.–12. Visi, kas vēlas 24.01.2017. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 07.03.
Fizikas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 20.01.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.–07.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 8 30.01.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 27.03.
FEBRUĀRIS
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Visi, kas vēlas 01.02.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 02.03.
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.–12. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 03.02.2017. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 09.–10.03.
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 07.02.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 22.–24.03.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. 9 22.02.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 11.–12.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 17.02.2017. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 27.02.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.