Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2020./2021. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 16.10.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 20.11.–I kārta
08.01.–II kārta
Angļu valoda (tiešsaitē) 10.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 28.10.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 04.12.–I kārta
05.02.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 12.11.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 09.01.–I kārta
19.02.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 26.11.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 20.–22.01.
DECEMBRIS
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
7 10.12.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 9.kl. – 16.02
10.-12.kl. – 15.02.
Filozofijas olimpiāde (tiešsaitē) 11.-12. Visi, kas vēlas 17.12.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 03.02.
JANVĀRIS
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 10  04.01.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 26.03.
Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 12.01.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 24.-26.02
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 15.01.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 29.-30.03.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē)  11.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 18.01.2021.  10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.03.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 26.01.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 09.03.
 Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 29.01.2021. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 11.-12.03.
FEBRUĀRIS
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 02.02.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.-08.04.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 09.02.2021. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 15.–16.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu
9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums

Organizēšanas kārtības 2. pielikums.

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020. m.g.