Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2019./2020. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 18.10.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 21.11.–I kārta
09.01.–II kārta
Angļu valoda (klātienē) 10.-12. 5 29.10.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.12.–I kārta
07.02.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 14.11.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 11.01.–I kārta
21.02.–II kārta
Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde (klātienē) 9. -12. 12 26.11.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 04.03.
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 28.11.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 22.–24.01.
DECEMBRIS
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
7 13.12.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 9.kl. – 19.02
10.-12.kl. – 18.02.
JANVĀRIS
Filozofijas olimpiāde (klātienē) 11.–12. Visi, kas vēlas 08.01.2020. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 11.02.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 8  13.01.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 27.03.
Informātikas olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 14.01.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 26.-28.02
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 17.01.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 31.03.-01.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē)  11.–12.  8 27.01.2020.  10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 06.03.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Visi, kas vēlas 29.01.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 10.03.
 Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.–12. 12 31.01.2020. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 12.-13.03.
FEBRUĀRIS
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 04.02.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 07.-09.04.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Skat. organizēšanas kārtības 2. pielikumu 13.02.2020. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 15.–16.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. 12
14.02.2020. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020. m.g.