Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem 2017./2018.m.g.

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2017./2018. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 20.10.2017. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola Rīkojums 24.11.–I kārta
18.01.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 22.11.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 27.01.–I kārta
23.02.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. 8 30.11.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 24.–26.01.
DECEMBRIS
Angļu valoda 10.-12. 5 01.12.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 09.02.–I kārta
22.03.–II kārta
Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8.-9. A gr.-4,  B gr.-4 07.12.2017. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums
JANVĀRIS
Informātikas olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 16.01.2018. 10:00 Norises vieta tiks precizēta 01.03.–02.03.
Vēstures olimpiāde (klātienē) 9. 3 12.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 26.03.
Vēstures olimpiāde (klātienē) 12. 3 12.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 20.02.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 11.–12. 8 29.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 09.03.
Filozofijas olimpiāde (klātienē) 11.–12. Visi, kas vēlas 23.01.2018. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 06.03.
Fizikas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 19.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 05.–06.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 8 15.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 19.03.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Visi, kas vēlas 31.01.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 07.03.
FEBRUĀRIS
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādetekstils Tekstils – 5, koks un metāls – 5 01.02.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 04.04.
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.–12. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 02.02.2018. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 08.–09.03.
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 06.02.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 27.–29.03.
 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.  A gr.-3,  B gr.-3 08.02.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 10.03.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. 9 21.02.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 12.–13.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 16.02.2018. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 26.02.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.