Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC noteikto un organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu valstspilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes un norises laiks 2023./2023.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Rezultāti Valsts posma norises datums
NOVEMBRIS
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 07.11.2023. 10:00 Rīkojums 14.12.2023.-I kārta
09.02.2024.–II kārta
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 7.-9. Skat. 2. pielikumu 08.11.2023. 10:00 Rīkojums 14.12.2023.-I kārta
09.02.2024.–II kārta
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 4.-6. Skat. 2. pielikumu 09.11.2023. 10:00 Rīkojums 14.12.2023.-I kārta
09.02.2024.–II kārta
Politika un tiesības (tiešsaitē) 10.-12. Visi, kas vēlas 15.11.2023. 10:00 Rīkojums 30.01.2024.
Krievu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 23.11.2023. 10:00 Rīkojums 09.01.2024.
Krievu valodas olimpiāde (klātienē) 8.-9. Visi, kas vēlas 23.11.2023. 10:00 Rīkojums 10.01.2024.
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 30.11.2023. 10:00 Rīkojums 24.–26.01.2024.
DECEMBRIS
Filozofijas olimpiāde (tiešsaitē) 11.-12. Visi, kas vēlas 01.12.2023. 10:00 Rīkojums 20.02.2024.
Vācu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Visi, kas vēlas 04.12.2023. 10:00 Rīkojums 12.01.2024.–I kārta
16.02.2024.–II kārta
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
Skat. 2. pielikumu 08.12.2023. 10:00 Rīkojums
Rīkojums
9.kl. – 14.02.2024.
10.-12.kl. – 13.02.2024.
JANVĀRIS
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 11.01.2024. 10:00 Rīkojums 05.-07.03.2024.
Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 15.01.2024. 10:00 Rīkojums 28.02.-01.03.2024.
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. Skat. 2. pielikumu 19.01.2024. 10:00 Rīkojums 21.-22.03.2024.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 22.01.2024. 10:00 Rīkojums 22.02.2024.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 11.-12. Skat. 2. pielikumu 31.01.2024. 10:00 Rīkojums 26.03.2024.
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 02.02.2024.  9:00 Rīkojums 27.03.2024.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 5.-6. Skat. 2. pielikumu 05.02.2024. 10:00 Rīkojums 15.04.2024.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 06.02.2024. 10:00 Rīkojums 11.–12.04.2024.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 8.-9. Skat. 2. pielikumu  08.02.2024. 10:00 Rīkojums 09.04.2024.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
MARTS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8.     9:00   Rīkojums
APRĪLIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8.-9. Visi, kas vēlas   10:00    

Organizēšanas kārtības 2. pielikums.

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.