Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC noteikto un organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu valstspilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes un norises laiks 2021./2022.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 15.10.2021. 10:00 Rīkojums 26.11.2021.–I kārta
07.01.2022.–II kārta
NOVEMBRIS
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 03.11.2021. 10:00 Rīkojums 01.12.2021.–I kārta
04.02.2022.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 25.11.2021. 10:00 Rīkojums 26.–28.01.2022.
DECEMBRIS
Krievu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 8.-12. 8.-9.kl.:6             10.-12.kl.:9 02.12.2021. 10:00 Rīkojums 10.02.2022.
Vācu valodas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Visi, kas vēlas 06.12.2021. 10:00 Rīkojums 11.01.2022.–I kārta
18.02.2022.–II kārta
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
Skat. 2. pielikumu 09.12.2021. 10:00 Rīkojums 9.kl. – 15.02.2022.
10.-12.kl. – 14.02.2022.
Filozofijas olimpiāde (tiešsaitē) 11.-12. Visi, kas vēlas 16.12.2021. 10:00 Rīkojums 02.02.2022.
JANVĀRIS
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 8.-9. Skat. 2. pielikumu  06.01.2022. 10:00 Rīkojums 22.03.2022.
Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 10.01.2022. 10:00 Rīkojums 23.-25.02.2022.
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. Skat. 2. pielikumu 14.01.2022. 10:00 Rīkojums 07.-08.04.2022.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē)  11.-12. Skat. 2. pielikumu 17.01.2022.  10:00 Rīkojums 07.03.2022.
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 21.01.2022. 9:00 Rīkojums 10.-11.03.2022.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 25.01.2022. 10:00 Rīkojums 01.03.2022.
FEBRUĀRIS
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. Skat. 2. pielikumu 01.02.2022. 10:00 Rīkojums 29.-31.03.2022.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.-12. Skat. 2. pielikumu 08.02.2022. 10:00 Rīkojums 13.–14.04.2022.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. Rīkojums
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8.-9. Rīkojums

Organizēšanas kārtības 2. pielikums.

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.