Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, norises laiks, vieta un pieteikšanās 2017./2018. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde (klātienē) 7.-8. 6 19.10.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 22.11.–I kārta
10.01.–II kārta
Angļu valoda (klātienē) 10.-12. 5 30.10.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Rīkojums 07.12.–I kārta
08.02.–II kārta
NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 10.-12. Visi, kas vēlas 15.11.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 26.01.–I kārta
22.02.–II kārta
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.-12. 8 29.11.2018. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 23.–25.01.
JANVĀRIS
Filozofijas olimpiāde (klātienē) 11.–12. Visi, kas vēlas 09.01.2019. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 13.02.
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) 9.;
10.-12.
3 – 9.kl.
4 – 10.-12.kl.
11.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 25.03. – 9.kl.
19.02. – 10.-12.kl.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (klātienē) 8.-9. 8 14.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 22.03.
Informātikas olimpiāde (tiešsaitē) 8.–12. Visi, kas vēlas 15.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 27.–28.02.
 Fizikas olimpiāde (tiešsaitē)  9.–12. 8 18.01.2019.  10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 04.-05.04.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) 11.–12. 8 28.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 01.03.
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. Visi, kas vēlas 30.01.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 05.03.
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 9.–12. 12 01.02.2019. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 06.–07.03.
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) 9.–12. 8 05.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 26.–28.03.
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) 10.–12. 9 20.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 10.–11.04.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti
FEBRUĀRIS
Matemātikas olimpiāde (klātienē) 5.–8. 12
15.02.2019. 9:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Vācu valodas olimpiāde (klātienē) 8. Visi, kas vēlas 26.02.2019. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv 3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.

Pārskats par Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) organizētajās un atbalstītajās mācību priekšmetu olimpiādēs