Aprīļa mēnesis Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem – RADOŠUMA MĒNESIS.

2014./2015.m.g. Inovāciju iedzīvināšana izglītībā veicina ne tikai dažāda, iesaistoša un radoša mācību satura attīstību, bet arī mudina izkopt katra skolotāja individuālos talantus, pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu un savas darbības popularizēšanu. Radošuma mēnesis – tā ir  iespēja  interesantā veidā dalīties ar savu profesionālo darba pieredzi, idejām, inovācijām un pārdomām. – RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU PIEREDZES
Lasīt tālāk…

Radošo skolotāju metodisko izstrādņu skate – konkurss

DSC09806

Ikviens no mums šajā pasaulē ierodas, apveltīts ar izteiktu un neatkārtojamu individualitāti, unikālu dvēseli un savu misiju. Mums ir darbs, kas jāpaveic, aicinājums, kuram jāseko; savs “es”, kas jāatrod. Jau no paša dzimšanas brīža mēs esam tie, kas esam, un tas nosaka mūsu likteni. Mūsu uzdevums šajā dzīvē ir nevis veidot no sevis ideālu, bet
Lasīt tālāk…