Varavīksne PII

Adrese: Raiņa iela 17, Rēzekne, LV- 4600.
Tālrunis: 64622831
E-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Nataļja Maksimova, metodiķe Inga Krūmiņa.
Mērķa grupa – bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 18.00.`

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” prezentācija.

  • Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” atvēra savas durvis 1965. gadā!
  • Mācību valodas: latviešu, krievu.
  • 2015./2016. mācību gadā to apmeklēja 132 bērni. Darbojās 6 grupās: 3 ar latviešu un 3 ar krievu mācību valodu (krievu, 5-6 g.v. bērnu grupās, mācību process organizēts bilingvāli – viena grupas skolotāja ir latviešu valodas nesēja, kura runā ar bērniem latviešu valodā, kā arī bilingvālas ir sporta, mūzikas un matemātikas nodarbības un, protams, 5 reizes nedēļā notiek latviešu valodas nodarbības, dalot bērnus apakšgrupās). Strādā 9 pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja  un sporta skolotāja.
  • Tiek īstenotas 2 izglītības programmas: vispārēja pirmsskolas izglītības un vispārēja mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma.
  • Iestādes galvenie darbības virzieni: bērnu veselības un fiziskas aktivitātes veicināšana, dzīvības un veselības aizsardzība, ievērojot visus drošības noteikumus, ekoloģiskā audzināšana, bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei.

PII realizē Vides izglītības fondu Ekoskolu programmu. 2012. gadā iestādei tika piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums, bet 2013. gadā par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanu iestādē un tās apkārtnē mēs saņēmām galveno balvu – Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolu sertifikātu!