Varavīksne PII

Adrese: Raiņa iela 17, Rēzekne, LV- 4600.
Tālrunis: 64622831
E-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Nataļja Maksimova, metodiķe Inga Krūmiņa.
Mērķa grupa – bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 18.00.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” pašnovērtējuma ziņojums.

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” prezentācija.

Prezentācija “Es sāku ar sevi Tīrai Latvijai”.

  • Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” atvēra savas durvis 1965. gadā!
  • Mācību valodas: latviešu, krievu.
  • 2017./2018. mācību gadā to apmeklēja 138 bērni. Darbojās 6 grupās: 3 ar latviešu un 3 ar krievu mācību valodu (krievu, 5-6 g.v. bērnu grupās, mācību process organizēts bilingvāli – viena grupas skolotāja ir latviešu valodas nesēja, kura runā ar bērniem latviešu valodā, kā arī bilingvālas ir sporta, mūzikas un matemātikas nodarbības un, protams, 5 reizes nedēļā notiek latviešu valodas nodarbības, dalot bērnus apakšgrupās). Strādā 9 pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja  un sporta skolotāja.
  • Tiek īstenotas 2 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma.