PII Varavīksne

Adrese: Raiņa iela 17, Rēzekne, LV- 4600.
Tālrunis: 64622831
E-pasts: varaviksne@rezekne.lv
Iestādes mājas lapa: http://varaviksne.rezeknesip.lv/
Vadības komanda: vadītāja Nataļja Maksimova, metodiķe Inga Krūmiņa.
Mērķa grupa – bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Darba laiks – no plkst. 7.00 līdz 18.00.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” pašnovērtējuma ziņojums.

  • Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” atvēra savas durvis 1965. gadā!
  • Strādā 9 pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja  un sporta skolotāja.