Māriņa PII

Adrese: Metālistu iela 4, Rēzekne, LV 4600
Tālrunis/fakss: 646 33881
E – pasta adrese: marina@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Anna Lāce, metodiķe Sigita Lagzdiņa
Mērķa grupa: bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
Darba laiks no plkst. 7.00 līdz 17.30

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” prezentācija.

Izglītības iestāde darbību uzsākusi 1973. gadā.
Darbojas 6 dažāda vecuma grupas.
Izglītības satura apguve notiek rotaļnodarbību veidā latviešu valodā.
Tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, bērnu vecumam atbilstošs dienas režīms.
Ja bērnam ir alerģiska reakcija pret kādu no produktiem, tad šim bērnam iestāde piedāvā pozitīvu alternatīvu.
Par bērniem rūpējas 11 profesionālas un pieredzes bagātas skolotājas.
Tiek īstenota vispārējā pirmsskolas izglītības programma.

Iestādes galvenās prioritātes ir:

izglītības kvalitāte,
bērnu drošība,
individuāla pieeja katram bērnam,
rūpes par bērnu emocionālo labsajūtu, veselību un fizisko attīstību,
sakārtota mācību un rotaļu vide,
veiksmīga sadarbība ar vecākiem.
Tradīcijas un svētki

Latviskās tradīcijas ( Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi), zinību diena, veselības dienas, sporta dienas, teātra dienas, mākslas dienas, valsts svētku svinēšana, mātes un ģimenes diena, vecvecāku pēcpusdienas, Adventes atzīmēšana. Notiek tematiskās izstādes, dažādas ekskursijas, bērnu un vecāku kopīgi pasākumi, svinam bērnu dzimšanas dienas.

Interešu izglītība

Bērniem ir iespējas apgūt angļu valodu, darboties vizuālās mākslas un deju pulciņos.