PII Māriņa

Juridiskā adrese: Metālistu iela 4, Rēzekne, LV 4604
Programmas īstenošanas adrese: Metālistu iela 2 (11 grupas), Metālistu iela 4 (6 grupas), Rēzekne, LV 4604
Tālrunis: Metālistu iela 2 – 646 33399, Metālistu iela 4 –  646 33881
e– pasta adrese: marina@rezekne.lv
Vadības komanda: vadītāja Anna Lāce, izglītības metodiķes:  Solvita Jukna un Inga Fadejeva
Mērķa grupa: bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
Darba laiks: no plkst. 7.00 līdz 18.00

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” pašnovērtējuma ziņojums.

Iekšējie noteikumi

Informācijai:

 • Izglītības iestāde darbību uzsākusi 1973. gadā.
 • Darbojas 17 dažāda vecuma grupas.
 • Tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
 • Izglītības satura apguve notiek rotaļnodarbību veidā.
 • Tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, bērnu vecumam atbilstošs dienas režīms.
  Ja bērnam ir alerģiska reakcija pret kādu no produktiem, tad šim bērnam iestāde piedāvā pozitīvu alternatīvu.
 • Par bērniem rūpējas 33 profesionālas un pieredzes bagātas skolotājas.
 • Iestādē ar 5-6.-gadīgiem bērniem strādā logopēds.

Iestādes galvenās prioritātes ir:

 • izglītības kvalitāte,
 • bērnu drošība,
 • individuāla pieeja katram bērnam,
 • rūpes par bērnu emocionālo labsajūtu, veselību un fizisko attīstību,
 • sakārtota mācību un rotaļu vide,
 • veiksmīga sadarbība ar vecākiem.
 • tradīcijas un svētki

Latviskās tradīcijas ( Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi), zinību diena, veselības dienas, sporta dienas, teātra dienas, mākslas dienas, valsts svētku svinēšana, mātes un ģimenes diena, vecvecāku pēcpusdienas, Adventes atzīmēšana. Notiek tematiskās izstādes, dažādas ekskursijas, bērnu un vecāku kopīgi pasākumi, svinam bērnu dzimšanas dienas.

Interešu izglītība: Bērniem ir iespējas apgūt angļu valodu, darboties vizuālās mākslas un deju pulciņos.