Vispārējā izglītība

Informācija par vispārējām izglītības iestādēm

Skolas nosaukums Adrese Tālr./Fakss Direktors E-pasts
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Dzirnavu iela 3a 64607372 J.Poplavskis rv1g@rezekne.lv
Rēzeknes 2. vidusskola Dārzu iela 17 64607980 I.Sergejevs rez2vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 3. pamatskola 18. novembra iela 33 64622656 K.Ustinova 3vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 4. vidusskola Viļānu iela 2 64621830/64623148 J.Gailis 4vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 5. pamatskola Rūpnīcas iela 11 64633413/64633413 V.Poikāne 5vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 6. pamatskola Kosmonautu iela 6 64633660 T.Tokareva 6vsk@rezekne.lv
Rēzeknes sākumskola Kaļķu iela 12 64623758/64623758 I.Stramkale sakumskola@rezekne.lv
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Lubānas iela 49 64636680/64636680 O.Burova poluvsk@rezekne.lv
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs F. Varslavāna iela 5 64622658/64622737 R.Zommere logopeduskola@rezekne.lv