Vispārējā izglītība

Informācija par vispārējām izglītības iestādēm

Skolas nosaukums Adrese Tālr./Fakss Direktors E-pasts
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Dzirnavu iela 3a 64607372 / 64622638 J.Poplavskis rv1g@rezekne.lv
Rēzeknes 2. vidusskola Dārzu iela 17/21 64622643 I.Sergejevs rez2vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 3. vidusskola 18. novembra iela 33 64622656 K.Ustinova 3vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 4. vidusskola Viļānu iela 2 64621830 J.Gailis 4vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 5. vidusskola Rūpnīcas iela 11 64633413 V.Poikāne 5vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 6. pamatskola Kosmonautu iela 6 64633660 / 64607073 R.Meiere 6vsk@rezekne.lv
Rēzeknes sākumskola Kaļķu iela 12 64623758 I.Stramkale sakumskola@rezekne.lv
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Lubānas iela 49 64636680 O.Burova poluvsk@rezekne.lv
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs F. Varslavāna iela 5 64622658 / 64622737 R.Zommere logopeduskola@rezekne.lv

Statistiskā informācija:

Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca

Adrese: Atbrīvošanas aleja 92, LV-4601
Tālrunis: 66920000
E-pasta adrese: dienesta.viesnica@rezekne.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja: Ilga Kolosova

Sakarā ar Rēzeknes pilsētas domes realizētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” (Nr.8.1.2.0/17/I/031) ietvaros veiktās ēkas (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 92) pārbūvi par dienesta viesnīcu, ir izveidota Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes struktūrvienība  – Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca. Projekta ietvaros pārbūvētajā dienesta viesnīcā paredzēts vietu skaits 100 audzēkņiem, viesnīcu izmantos vairākas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības mācību iestādes: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, kā arī Rēzeknes 6. un 5. vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, kā arī Rēzeknes Bērnu jaunatnes sporta skola, sporta klubi. Tiek plānots, ka dienesta viesnīca darbu uzsāks 2021.gada martā.

Dienesta viesnīcas nolikums

Dienesta viesnīcas amatu saraksts