Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem un metodiķiem

2024.gada 23.janvārī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē notika seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem un metodiķiem, kur Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” izglītības metodiķe Ilze Zagorska dalījās pieredzē par piedalīšanos starptautiskajā eTwinning seminārā Tallinā “Our Children- Future Novatours”, kas notika 2023. gada 7. – 9. decembrī.

Kopumā seminārā Igaunijā piedalījās vairāk nekā 50 pirmsskolas izglītības pedagogi no Čehijas, Kipras, Francijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Igaunijas. Semināra gaitā tika izstrādāti 17 starptautiskie  eTwinning projekti, kurus pedagogi īstenos tuvākajā laikā. Projekta izveide un sadarbība starp pedagogiem noteikti radīs iespējas inovatīvai un starptautiskai mācību pieredzei.

Starptautiskā semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Igaunijas izglītības sistēmu, novadot virtuālu ekskursiju Tallinas pirmsskolas izglītības iestādē “Lasteaed Pääsusilm”, izvirzot iestādes stiprās puses, pieredzi darbā ar dažādiem digitālajiem rīkiem.

 Turpinājumā tika stāstīts par digitālo rīku izmantošanas darbnīcām, kur tuvāk iepazīstināja ar Ozo Bot robota darbības principiem un Codey Rocky  robota darbību. Pedagogi tika iepazīstināti ar Igaunijas projektu “ProgeTiger”- tas ir  igauņu veids, kā radīt interesi par tehnoloģijām. 2012. gadā Igaunija uzsāka programmu ProgeTiger, lai radītu interesi par tehnoloģijām un uzlabotu skolotāju un audzēkņu tehnoloģisko pratību un digitālās prasmes. Šim nolūkam ir organizēti dažādi kursi un apmācības, tostarp programmēšana, robotika un 3D tehnoloģijas, kas izrādījušās ļoti populāras. Programmas mērķis ir sniegt bērniem un jauniešiem prasmes, kas nepieciešamas un noderīgas nākotnē. Robotika, programmēšana un STEAM priekšmeti tam ir ļoti piemēroti. Pateicoties dažādo digitālo rīku izmantošanai, bērni mācās daudz vairāk nekā programmēšanu vai robotiku: viņi mācās risināt problēmas, būt radošiem, sadarboties un kritiski domāt.

Semināra turpinājumā Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” pirmsskolas skolotāja Inita Gudrika dalījās ar labo praksi par dalību eTwinning projektā “Pašu radītā pasaku grāmata” un Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” izglītības metodiķe Inga Fadejeva dalījās ar savas iestādes labās prakses piemēru par eTwinning projektu “No olas līdz cālim”. Semināra dalībnieki secināja, ka mācību procesā iekļaujot projektu metodi, tīklojoties un sadarbojoties ar dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjiem Latvijā un ārpus tās robežām, ieguvēji ir ne tikai izglītojamie, bet arī pedagogi.