Tiks slēgta Rēzeknes 4. vidusskola

Rēzeknes  valstspilsētas pašvaldības domē 25.01.2024. tika pieņemts lēmums Nr.1096 “Par Rēzeknes 4.vidusskolas likvidēšanu”, kas paredz ar 2024.gada 31.jūliju likvidēt Rēzeknes 4.vidusskolu (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3113903386, juridiskā adrese: Viļānu iela 2, Rēzekne). Pēc Rēzeknes 4.vidusskolas likvidēšanas, Rēzeknes 2.vidusskola turpinās īstenot Rēzeknes 4.vidusskolas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (tālmācības un neklātienes forma). Rēzeknes 4.vidusskolas 7. – 9.klašu izglītojamiem tiks nodrošināta iespēja turpināt pamatizglītības programmu apguvi citās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs pēc izvēles.