Latgales plānošanas reģiona projekta “UAP Latgale” ietvaros realizētā interešu programma “Es – uzņēmējs!”

2023./2024.m.g. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 12 izglītības iestādes, tajā skaitā 6 pirmsskolas (PII Auseklītis, PII Māriņa, PII Namiņš, PII Rūķītis, PII Varavīksne, PII Vinnijs Pūks) un 6 skolas (Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3.pamatskola, Rēzeknes 5.pamatskola), sāka īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā “Es – uzņēmējs!”. Šajā posmā tika realizēti 32 pulciņi 16 pedagogu vadībā  – 12 pulciņi pirmsskolā un 5.-9.klašu vidū, 6 pulciņi vecumposmā 1.-4.klase un 2 pulciņš vidusskolas posmā, iesaistot kopā 499 izglītojamos (229 pirmsskolas vecuma bērni un 270 – skolēni).
Izglītojamie iemācījās atšķirt vēlmes no vajadzībām, iepazina naudas vēsturi, ieguva izpratni par resursiem, attīstīja finanšu pratību, apguva dažādas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā.
Paldies Latgales plānošanas reģionam par iespēju pedagogiem iepazīt un izmantot savā darbā izstrādāto interešu programmu, kas sniedz iespēju sākt meklēt un atraisīt sevī uzņēmēja garu.