Labdarības akcija “Atver savu sirdi”

Decembra mēnesis PII “Bitītē” ieskanējās ar aicinājumu  “No sirds uz sirdi”. Ziemassvētki ir brīdis, kurā mums ir vēlme kaut nedaudz pierimt ikdienas skrējienā un izjust svētku burvību, klusumu, baltumu un labestību.
Ikgadēji iestādē ir iedzīvinājusies tradīcija palīdzēt, kādam, kam tas … Lasīt vairāk

Lasīšanas izaicinājums.

Iemācīties lasīt ir kā iedegt uguni, katra izrunātā zilbe ir viena dzirkstele.

                                                                                               /Viktors Igo/

Jau otro gadu Rēzeknes vispārizglītojošo skolu otro un trešo klašu skolēni pieņēma lasīšanas izaicinājumu un visi kā viens lasīja grāmatas mēneša garumā.
Lasīšanas izaicinājumu pieņēma un … Lasīt vairāk

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES GADAGRĀMATA 2022

Ik gadu cilvēki, iestādes, organizācijas, kā arī citas valsts un pašvaldību struktūras veic sava darba pašnovērtējumu, izvirza sev tālākos attīstības mērķus un uzdevumus kādu noteiktu vīziju sasniegšanai. Arī izglītības nozare mūsu pilsētā nav izņēmums.

Atjaunotais Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku … Lasīt vairāk

Visā Latvijā norisinās uzņēmējspēju izzināšanai veltītas Karjeras nedēļas aktivitātes

Pirmdien, 17. oktobrī, Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestādēs sākas ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni aicināti izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs.  Karjeras nedēļas pasākumus jau desmito gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra Lasīt vairāk

Starp Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Atklāts projektu konkurss “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”” īstenošanu (NR. VP2022/3-26)

Projektu īstenos:

  • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija – 3 izglītojamu grupas (7.-8., 9.-10.,11.-12.kl.)
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – 7.-12.klašu izglītojamie;
  • Rēzeknes tehnikums – 1.,2.kursu audzēkņi.

Projekta mērķis:

  1. Īstenot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprinot izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmējot izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību
Lasīt vairāk

Pagarinām pieteikšanās termiņu uz Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatu!

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Rēzeknes 6.pamatskolas (Kosmonautu iela 6, Rēzekne) direktora amatu.

Pagarinām pieteikšanās termiņu līdz 26. augustam!

Prasības pretendentiem:

  1. neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  2. izglītība
Lasīt vairāk