Iedvesmoties 2025.gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Dziedāt, dejot, muzicēt, uzturēt vēlmi un interesi kopt latviešu tautas tradīcijas, kopā izsapņot un atklāt savu varējumu, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Rēzeknes valstspilsētas pieci izglītības iestāžu 5. – 12.klašu kori, 2 zēnu kori, 2 jauktie kori savu sniegumu atklāja koru repertuāra pārbaudē – konkursa 1.kārtā (pilsētas posms). Kori gatavi savu varējumu, repertuāra apguvi un muzikalitāti atklāt jau nākamajā konkursa kārtā (2.kārtā, Latgales novads), kas notiks pavisam drīz, 19.aprīlī Rēzeknes sākumskolā. Paldies Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu koru koordinatorei, Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītājai Svetlanai Bilinskai un visiem izglītības iestāžu koru vadītājiem par skolu koru mākslas uzturēšanu, bērnu un jauniešu dziedātprasmes veicināšanu, paldies – S.Bilinskai, J. Veļičko, A. Cīrule – Leidumai, I.Ivanovai, I.Kepulei, Ē.Čudaram, J.Mežinskim, J.Burovai, S.Pavlovskai.

Pūtēju orķestru programmas apguvi 1.martā atklāja divi  Rēzeknes valstpilsētas 5. un 6.pamatskolas pūtēju orķestri, vadītāji J.Pavlovskis, D.Smirnovs, paldies par jaudu un ieguldīto darbu! Lai skan un iedvesma gan skolu jauniešiem, gan kolektīvu vadītājiem!

11.aprīlī Andrupenē izskanēja Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”. Viens no kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas veicinātājiem ir folkloras kopu devums mums, latviešu tautai, paldies par latvietību, kolektīvu muzikalitāti kolektīvu vadītājiem (S.Starei, L.Brencei, A.Klovānei, A.Maļķevičam)  darbu folkloras jomas daudzējādos pasākumos.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” izskanēja 13.februārī ar 12 kolektīvu sniegumu, katrs ar savu raksturu un veidolu mūs priecēja ar  augstiem sasniegumiem Latgales novada kārtā, paldies kolektīvu vadītājiem V.Poikānei, T.Krickai, J.Pavlovskim, D.Smirnovam, S.Slavikai, I.Urtāne-Baranovskai, I. Gusānam.

 Tautas deju kolektīvi intensīvi gatavojas lielkoncerta  “Es atvēru Laimas dārzu” repertuāra pārbaudei – skatei 25.aprīlī Rēzeknes Kultūras namā. Paldies Rēzeknes valstspilsētas izglītības un kultūras iestāžu tautas deju koordinatorei Inesei Indriksonei un 18 kolektīvu  vadītājiem par latviešu kultūras tradīciju saglabāšanu, nesavtību un raitā dejas soļa mācīšanu jaunākajai paaudzei, paldies deju kolektīvu vadītājām – I. Indriksonei, D.Gurgānei, G.Sidorovai, R.Deksnei, S.Justei, M.Vaičulei, I.Peļņai, I. Krievānei, V.Āboliņai A.Katkevičai – Šļakotai. Sparīgu un skaistu dejas soli vēlam atklāt ikvienam dejotājam!

Lai prieks, gandarījums, lepnums par savu, savu, citu kolektīvu varējumu, sniegumu un latviešu tautas tradīcijām, ko tikai kopā varam uzturēt un kopt!

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rēzeknes valstspilsētas Svētku koordinatore