Esi aktīvs!

No šī gada 7.-13. septembrim Latvijas tautas asociācija organizēja pirmo Eiropas nedēļu Latvijā un aicināja visus iesaistīties šajā pasākumā. Pasākuma mērķis bija iedvesmot eiropiešus regulāri būt aktīviem un sniegt tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

Eiropas Sporta nedēļas programmas ietvaros Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes gan izglītojamiem, gan skolotājiem. Dalībniekiem tika piedāvāta pasākumu programma pa dienām, kur skolotāji nodarbojās ar izglītojamiem, izmantojot speciālo vingrošanas kompleksu, rīkoja aktīvas pauzes savās darbavietās – saviem kolēģiem un flešmobu ar bērniem.

Šī gada 11.septembrī Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi, pasākuma “Fitnesa diena” ietvaros Rēzeknes Sporta stadionā aicināja Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestāžu audzēkņus uz kopējo sporta pasākumu. Bērni tika iepazīstināti ar dažādiem sporta veidiem, apskatījās piedāvātos paraugdemonstrējumus, piedalījās stafetēs. Katra komanda saņēma diplomus un saldumus.

Paldies Rēzeknes bērnudārzu “Namiņš”, “Katoļu”, “Pasaka”. “Varavīksne”, “Auseklītis”, “Zvaniņš”, “Māriņa”, ”Bitīte”, “Laimiņa”, “Rotaļa”, “Vinnijs Pūks” pedagogiem un bērniem, visiem, kas atbalstīja projektu “Eiropas sporta nedēļa”, un liels paldies Rēzeknes pilsētas sporta pārvaldes vadītāja vietniecei V.Svilānei – Dūdai par piedāvāto iespēju piedalīties projektā.