Rēzeknes pilsētas sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Maltas un Preiļu izglītības iestādēs

24.10.2017. Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 40 sākumskolas  skolotājas devās pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot Maltas vidusskolu un Preiļu privātskolu „Brīvā skola”. Ir sajūta, ka pabijām divās dažādās pasaulēs, no katras kaut ko paņēmām līdzi turpmākajam darbam.

Viesojoties  Maltas vidusskolā priecājāmies par to, kā zem viena jumta veiksmīgi un lietderīgi pastāv gan vidusskola, gan Multifunkcionālais centrs. Skola patīkami pārsteidza ar vizuālo tēlu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, estētisko noformējumu. Sajutām, ka skolas kolektīvs ir saliedēta, strādīga, radoša komanda, kurai ir svarīga bērnu izaugsme gan mācību, gan ārpusstundu nodarbību laikā.

Preiļu privātskolas ”Brīvā skola” apmeklējums katram lika aizdomāties  par to, cik svarīgi gan skolotājam, gan bērnam  apzināties, kas tu esi, ko gribi sasniegt, un, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, virzīties piepildīt savus sapņus. Uzzinājām skolas darbības filozofiju, iepazinām citādi domājošus cilvēkus.

Abās skolās sajutām kolēģu pozitīvo enerģiju, vēlmi strādāt, pilnveidoties, virzīties uz priekšu!

 

Rēzeknes pilsētas sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ingūna Zeiļa