No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās vairāk nekā 1800 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu ar mērķi iepazīties ar IKT nozari.

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās vairāk nekā 1800 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēnu ar mērķi iepazīties ar IKT nozari.

Karjeras nedēļā tiešsaistē notika vairāki Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēti pasākumi. 7. – 9. klašu skolēni un jebkurš cits interesents mācībstundā varēja izmēģināt radošo programmēšanu, apgūstot Javascript programmēšanas valodas pamatus. Diskusijā vecākiem tika pārrunāts, kā tehnoloģiju izmantošana ģimenēs un viedierīču lietošanas noteikumi var ietekmēt bērna tālāko karjeru un interesi par tehnoloģijām. Diskusijā jauniešiem vairāki IKT nozares pārstāvji dalījās stāstos par to, kā viņi nonāca IKT nozarē un ko domā par darbu tajā.

Karjeras nedēļas izskaņā jaunieši ideju hakatonā meklēja un radīja jaunus risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību efektīvi palīdzēt jauniešiem karjeras izvēlē. Uzvaras laurus plūca Valmieras Viestura vidusskolas komanda “Discord kaķēni”, kuri ierosināja veidot jauniešiem saistošu un vērtīgu saturu TikTok vietnē. Dalītas otrās un trešās vietas ieguvēji bija  “Čiekuriņi” no Špoģu vidusskolas un “Barcumnieki” no Vecumnieku vidusskolas. “Čiekuriņu” ideja bija radīt interaktīvu spēli, caur kuru varētu iegūt informāciju par profesijām un karjeras izaugsmi. Spēle ļautu ielūkoties dažādu profesiju ikdienā un pildīt ar jomu saistītus uzdevumus. Vecumnieku vidusskolas komanda “Barcumnieki” radīja ideju mobilajai aplikācijai, kurā varētu veikt gan personības, gan interešu testu, lai uzzinātu sev atbilstošākās profesijas. Spēle būtu balstīta uz mērķu sasniegšanu.

Karjeras nedēļas laikā papildus VIAA organizētajiem pasākumiem Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs notika ap 25 arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Lielākā daļa pasākumu norisinājās tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notika klātienē, ievērojot epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Karjeras nedēļu VIAA īstenoja projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Paldies par sadarbību un palīdzību Karjeras nedēļas organizēšanā Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs gribās pateikt izglītības iestāžu administrācijām, skolotājiem,  vecākiem, Valsts robežsardzes koledžai un visiem, kas bija iesaistīti pasākumu norisē!

Pateicoties Rēzeknes pilsētas pedagogiem karjeras konsultantiem Karjeras nedēļa 2021 tiek saturīgi izplānota un īstenota, ņemot vērā skolēnu intereses un vēlmes!

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe T.Tokareva