Visā Latvijā norisinās uzņēmējspēju izzināšanai veltītas Karjeras nedēļas aktivitātes

Pirmdien, 17. oktobrī, Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestādēs sākas ikgadējā Karjeras nedēļa. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni aicināti izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs.  Karjeras nedēļas pasākumus jau desmito gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem.
Šogad Karjeras nedēļas īstenošanā iesaistīsies vispārējās un profesionālās izglītības iestādes no vairāk nekā 40 Latvijas pilsētām un novadiem. Šis gads pasākuma vēsturē ir īpaši zīmīgs, jo aprit 10 gadi kopš pirmās VIAA organizētās Karjeras nedēļas.
“Ir vērtīgi atskatīties uz jau īstenotām Karjeras nedēļām – mūsu, partneru un skolu organizētie pasākumi jau desmit gadus sniedz iespēju skolēniem visā Latvijā izzināt visdažādākās profesijas, satikt iedvesmojošus profesiju pārstāvjus, kā arī izprast savas intereses, prasmes un vēlmes, veidojot savu karjeras ceļu. Šo gadu laikā ir notikuši teju 13 tūkstoši dažādi pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 700 tūkstoši Latvijas skolēnu. Taču visvairāk novērtējam Karjeras nedēļas ieguldījumu jauniešu pašizaugsmē”, uzsver VIAA direktore Dita Traidās.
Šogad Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis ir sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Arī Sadarbības un ekonomiskās attīstības organizācija (OECD) norāda uz nepieciešamību attīstīt tādas prasmes kā sadarbība, komunikācija, kritiskā un radošā domāšana, mācīšanās un citas, kas palīdzēs skolēniem un studentiem vislabāk sagatavoties darba tirgū izvirzītajām prasībām nākotnē.
Karjeras nedēļas laikā notiks vairāki VIAA organizēti pasākumi:

20. oktobrī plkst. 13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

20. oktobrī plkst. 19.00 tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Abas diskusijas būs vērojamas TavaiKarjerai Facebook kontā, kā arī portālos TVNET un TV4 sadaļā “Tiešraide”.

Īpašas aktivitātes sociālajos tīklos

Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem aicināti apmeklēt savā reģionā esošos uzņēmumus, lai atklātu to darbinieku nozīmīgākās uzņēmējspējas, kā arī piedalīties sociālo tīklu konkursos. Jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām. Plašāka informācija par konkursiem un to noteikumiem tiks publicēta TavaiKarjerai Facebook kontā.
Arī Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs notiks daudzveidīgi izzinoši pasākumi – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Visi materiāli ikvienam ir pieejami VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv.
Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Papildu informācija:
Lelde Bukovska
Karjeras nedēļas 2022
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28247515
e-pasts: lelde.bukovska@ka.lv

Alise Devjatajeva
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Vecākā informācijas speciāliste sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem
+371 67785462 (mob. +371 22008908)
alise.devjatajeva@viaa.gov.lv