Starp Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir parakstīts līgums par projekta “Atklāts projektu konkurss “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”” īstenošanu (NR. VP2022/3-26)

Projektu īstenos:

 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija – 3 izglītojamu grupas (7.-8., 9.-10.,11.-12.kl.)
 • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – 7.-12.klašu izglītojamie;
 • Rēzeknes tehnikums – 1.,2.kursu audzēkņi.

Projekta mērķis:

 1. Īstenot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprinot izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmējot izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairojot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, lai sniegtu atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai;
 2. Iepazīstināt skolotājus ar līdzpārvaldes darbu, mērķiem un perspektīvām, lai varētu sadarboties savā starpā skolēns – skolotājs, izveidojot kopības sajūtu, kas veicinās labbūtību skolās;
 3. Paaugstināt jauniešu pašpārvaldes prestižu un audzēkņu līdzdalības līmeni, veicinot pašpārvaldes dalībnieku motivāciju, piederības apziņu un saliedētību;
 4. Pilnveidot komunikācijas un sadarbības  prasmes;

Attīstīt sadarbošanās, plānošanas un organizatoriskās prasmes.

Galvenās aktivitātes:

 • Tiks organizēti tematiskie pasākumi ar veselīga uztura speciālistu, kas sniegs konsultāciju par vērtīgu uzturu un kā pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi;
 • Saliedēšanās spēles, kuras vadīs speciālists un līdzpārvaldes jaunieši veidos kopības sajūtu starp skolēniem un skolotājiem. Jaunieši, iepazīstinot skolotājus ar līdzpārvaldes darbu, mērķiem un perspektīvām, cerēs uz lielāku skolotāju līdzdalību un atbalstu.
 • Organizētajā jauniešu forumā tiks aicināts iesaistīties ikviens jaunietis, kurš vēlēsies diskutēt, izteikt viedokli, priekšlikumu dzīves uzlabošanai. Tiks radīta platforma sadarbībai starp izglītības iestāžu kolektīva visām iesaistītajām pusēm.

Rezultāti un plānotā ietekme:

Organizējot dažādus tematiskos, saliedēšanas pasākumus un forumus:

 • Tiks atrisināts komunikācijas trūkums starp skolēniem un skolotājiem, kā arī tiks apzinātas  dažādas vērtības un pienākumi.
 • Jauniešiem radīsies interese, sapratne par līdzpārvaldes nozīmi skolas dzīvē, kas palīdzēs viņiem iziet no savas komforta zonas, uzlabojot, skolas mikroklimatu;
 • Ar speciālistu palīdzību jaunieši veidos kopības sajūtu starp skolēniem un skolotājiem rodot  kopīgus risinājumus un mazinot konfliktus;
 • Caur pozitīvām emocijām pilnveidos sevi;

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības  Izglītības pārvaldes metodiķe, projekta koordinatore Tatjana Tokareva