Pagarinām pieteikšanās termiņu uz Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatu!

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Rēzeknes 6.pamatskolas (Kosmonautu iela 6, Rēzekne) direktora amatu.

Pagarinām pieteikšanās termiņu līdz 26. augustam!

Prasības pretendentiem:

 1. neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. motivācijas vēstuli;
 4. Rēzeknes 6.pamatskolas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga no 1343 EUR.
Tālrunis informācijai: 64622123, 64622203.

Pretendentu pieteikumus (pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes 6.pamatskolas direktora amatu”  līdz  2022.gada 26.augustam aicinām iesniegt Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē, LV-4601:

 • iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde;
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes 202.telpā;
 • ievietot slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes pasta kastē (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes 6.pamatskolas direktora amatu”);
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

        Atklātā konkursa nolikums

        Pielikums Nr. 1

        Pielikums Nr. 2