Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumu cikla „Radošuma mēnesis” norises kārtība

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumu cikla „Radošuma mēnesis” norises kārtība