Kursi skolotājiem „Brīvi pieejamie izglītības resursi un to izmantošanas iespējas dažādu mācību priekšmetu mācīšanā”

Kursi skolotājiem „Brīvi pieejamie izglītības resursi un to izmantošanas iespējas dažādu mācību priekšmetu mācīšanā”