“Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?”

29.aprīlī plkst.18:00  tiešsaistē tiks organizēts pasākums.:

Saruna ar 7.-12.klašu vecākiem “Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?”

Pasākumu organizēja Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Pasākuma mērķis palīdzēt vecākiem pasargāt bērnu no riskiem, kādiem pakļauti viņi interneta vidē

Lekcijas laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • īsumā, kas ir internets, kādiem nolūkiem to izmantoja;
  • riski un apdraudējumi internetā (bērniem nepiemērots, kaitīgs saturs; kibermobings; sextings; saziņa ar nepazīstamām personām, greizais spogulis, datorspēles, atkarība, grūmings, sharenting, u.t.t.);
  • kur meklēt palīdzību problēmsituāciju gadījumos, kā rīkoties;
  • padomi vecākiem un bērniem, lai interneta izmantošana būtu droša.

Programmas uzdevumi:

  • Veidot sākotnēju izpratni par internetu.
  • Veicināt komunikāciju internetā atbilstoši ētikas normām.
  • Sekmēt vecāku izpratni un atbildību par bērna un jaunieša darbībām internetā.
  • Apzināties interneta radītos komunikācijas riskus un sekmēt izpratni par drošību internetā.

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo iestāžu pedagogi karjeras konsultanti