Projekts “Dzīvot zaļi?!”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada 4. janvāra līdz 31. martam īsteno projektu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas jauniešiem sadarbībā ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lai kopā kliedētu mītus par zaļo dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību, popularizētu to jauniešu vidū.
4. janvāris plkst. 13.00 – 15.30 notiek projekta atklāšanas pasākums “Kāpēc dzīvot zaļi, ko tas nozīmē cilvēkiem un ekonomikai?”
13. janvārī attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc produkcija no bioloģiskajām saimniecībām ir tīrāka, veselībai drošāka un dabai draudzīgāka? Kā atšķirt bioloģisko pārtiku? Kā nepakļauties zaļmaldināšanai?
Bahšteins uzsvēra, ka ‘par bioloģiskiem un ekoloģiskiem drīkst saukt tikai tādus produktus, kam ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums – zaļā ekolapiņa. Visi pārējie marķējumi ir tikai papildinoši.’
27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un mājas lapas veidošanai, kas noderēs nākamajā projekta posmā, veidojot reklāmu kādai no bioloģiskajām saimniecībām, popularizējot to produkciju savu vienaudžu vidū.
Februārī jaunieši un pedagogi viesosies bioloģiskajās saimniecībās.
Martā skolu komandu pārim (latviešu un mazākumtautību skolas), jāsagatavo video vai banneri, vai infografiku, vai sociālo tīklu ierakstu sēriju u.c. vienai bioloģiskajai saimniecībai, lai popularizētu to jauniešu vidū.
Marta beigās vai aprīlī notiks noslēguma pasākums: projekta rezultātu prezentācijas, skolu komandu apbalvošana u.c.