Karjeras nedēļā Rēzeknes pilsētā piedalījās 845 jaunieši.

karjeras

Šogad Rēzeknē vairāk nekā 845 jaunieši piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm, un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm,
Lasīt tālāk…

Rēzeknes skolu bērni un pusaudži vizinās “Profesiju karuselī”

No šī gada 4.-8. jūnijam Rēzeknes sākumskolā norisinājās karjeras pasākumu cikls “Profesiju karuselis”, kas tika organizēts projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un tajā piedalījās bērni un pusaudži sākot no pirmās līdz pat septītajai klasei. Nedēļas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem un piedaloties viņu
Lasīt tālāk…

Atbalsta pasākumi izglītojamiem

IKVD_logo

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Aizvadīts pirmais mācību gads kopš Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Tā ietvaros 2017./2018. mācību gadā Rēzeknes 4.vidusskolā un Rēzeknes sākumskolā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 39 skolēniem no 5. līdz 12.klasei.
Lasīt tālāk…

IKVD_logo

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 2017.gada 8.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta finansējuma saņēmējs
Lasīt tālāk…

Kā nokļūt līdz savai sirds profesijai?

IKVD_logo

Viens no svarīgākajiem cilvēka lēmumiem viņa mūžā ir karjeras izvēle. Atrast tādu nodarbošanos, kas palīdz nodrošināt sevi un savu ģimeni, taču tajā pašā laikā sagādā prieku un gandarījumu, ir visnotaļ grūti. Šajā mācību gadā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā turpinās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācija un tā ietvaros skolēni tiek iepazīstināti ar
Lasīt tālāk…

Karjeras izglītība – skolēnu spēju, interešu, mērķu un vērtību apzināšana.

IKVD_logo

Lai ieinteresētu un rosinātu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus savlaicīgi un apzināti domāt par savas karjeras iespējām un izvēli, Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpina projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros interesantu un strukturētu darbu. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes internātpamatskolas –
Lasīt tālāk…

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

IKVD_logo

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Rēzeknes pilsētas dome  2017.gada 20.septembrī  parakstīja sadarbības līgumu  ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Rēzeknes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana nopietni  ierobežo izglītojamo izaugsmi un
Lasīt tālāk…

Rēzeknes izglītības iestādes ir uzsākušas īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

2017.gada 14.augustā Rēzeknes pilsētas dome parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  īstenošanu Rēzeknes pilsētā. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsēta turpina īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Ar 2017.gada 15.martu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.vidusskolā) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uzsāka darbu pedagogi karjeras konsultanti (PKK), lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem. Pamatojoties uz 2017.gada 1.septembra sadarbības līguma grozījumiem Nr. 4.-8.3.3/31/1 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda
Lasīt tālāk…