Kā nokļūt līdz savai sirds profesijai?

IKVD_logo

Viens no svarīgākajiem cilvēka lēmumiem viņa mūžā ir karjeras izvēle. Atrast tādu nodarbošanos, kas palīdz nodrošināt sevi un savu ģimeni, taču tajā pašā laikā sagādā prieku un gandarījumu, ir visnotaļ grūti. Šajā mācību gadā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā turpinās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācija un tā ietvaros skolēni tiek iepazīstināti ar
Lasīt tālāk…

Karjeras izglītība – skolēnu spēju, interešu, mērķu un vērtību apzināšana.

IKVD_logo

Lai ieinteresētu un rosinātu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnus savlaicīgi un apzināti domāt par savas karjeras iespējām un izvēli, Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes turpina projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros interesantu un strukturētu darbu. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes internātpamatskolas –
Lasīt tālāk…

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

IKVD_logo

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Rēzeknes pilsētas dome  2017.gada 20.septembrī  parakstīja sadarbības līgumu  ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Rēzeknes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana nopietni  ierobežo izglītojamo izaugsmi un
Lasīt tālāk…

Rēzeknes izglītības iestādes ir uzsākušas īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

2017.gada 14.augustā Rēzeknes pilsētas dome parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  īstenošanu Rēzeknes pilsētā. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
Lasīt tālāk…

Rēzeknes pilsēta turpina īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Ar 2017.gada 15.martu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.vidusskolā) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uzsāka darbu pedagogi karjeras konsultanti (PKK), lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem. Pamatojoties uz 2017.gada 1.septembra sadarbības līguma grozījumiem Nr. 4.-8.3.3/31/1 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda
Lasīt tālāk…

Rēzeknē uzsāk projektu par karjeras atbalsta īstenošanu

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

2017. gada 15. martā Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra ir parakstījušas sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020.
Lasīt tālāk…