Jauniešu dome

Jauniešu domes darbības mērķi un uzdevumi.

 1. Jauniešu Domes mērķis ir pārstāvēt Rēzeknes jauniešus Rēzeknes pilsētas pašvaldībā un visā Latvijā.
 2. Jauniešu Domes uzdevums ir veikt jauniešu interešu un vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāt priekšlikumus, projektus šo jautājumu risināšanai, iesniedzot tos Rēzeknes domes jaunatnes lietu komisijā un Domē.
 3. Jauniešu Dome izsaka priekšlikumus un ierosinājumus Rēzeknes domes Jaunatnes lietu komisijai un Domei, kas saistīti ar jauniešu interešu un vajadzību īstenošanu pilsētā, plāno pasākumus jauniešiem.

Jauniešu Domē darbojas pārstāvji no Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldēm un Rēzeknes jaunatnes nevalstiskajām organizācijām.

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi realizētie projekti:

 • Jauniešu līdzdalības pasākumi-Jaunatnes demokrātijas nedēļas Rēzeknes pilsētas domē
 • Audzēkņu pašpārvalžu aktīvās atpūtas un sadarbības veicināšanas nometnes
 • Jauniešu akcijas pret atkarību izraisošajām vielām “Trauksmes zvans”, “Vēlos būt brīvs un vesels” un “Atkarību tirgus”
 • Netradicionālās sporta spēles “Bebru trase”
 • Jauniešu NVO tirdziņš “Būsim kopā roku rokā”
 • ES programmas „Jaunatne” apmaiņas projekts „Ekspedīcija uz ES austrumu tālāko robežu” sadarbībā ar Vācijas, Somijas, Slovākijas jaunatnes organizācijām
 • Ziemassvētku labdarības koncerts
 • Jauniešu plenārdiskusija „Nenodod savu sapni”
 • Audzēkņu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārs „Neskaties uz citiem! Sāc pirmais!”
 • Jautrības stafetes „Brīvais sports”