Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs”

Adrese: Atbrīvošanas aleja 166, Rēzekne, LV-4600.
Tālrunis 27878606, fakss 64633441
E-pasta adrese draugucentrs@inbox.lv
Vadības komanda: Jaunatnes darbinieces – metodiķes- D. Pirožkina, E. Kalašnikova, dežurante- J.Silova
Mērķauditorija – jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes iniciatīvu centrs:

Ir neformālās izglītības iestāde, kuras mērķis radīt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu un realizēt jauniešu projektus, gūt viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju. Tā ir vieta, kur Rēzeknes jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku draugu lokā un centra speciālistu uzraudzībā realizēt savas idejas. Draugu centrs ir pulcēšanās vieta jauniešiem, kur viņi attīsta savas dzīves prasmes, var pozitīvi un veiksmīgi sevi apliecināt, kas, savukārt, mazina jauniešu noziedzīgas darbības draudus.

Informācijai:

Centrs atvērts 2008. gada 4. decembrī.
Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs” ir neformālās izglītības iestāde.
Dienā centru apmeklē aptuveni 50 jaunieši.
Tajā jaunieši var saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un piedalīties neformālās izglītības pasākumos.
Centra piedāvātās aktivitātes jauniešiem ir bezmaksas.
Aktivitātes. Centrā jauniešiem ir iespēja:

organizēt tematiskos pasākumus (radošās darbnīcas, diskusijas un seminārus par aktuālām tēmām, svinēt svētkus);
tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem;
skatīties video, klausīties mūziku, dziedāt karaoke;
spēlēt biljardu;
spēlēt dažādas galda un prāta spēles;
izmantot datorus un internetu;
gūt vajadzīgo informāciju par veselības, izglītības, bērnu tiesību, nodarbinātības u.c. jautājumiem.
aktīvi piedalīties starptautisko un vietējo jauniešu projektu rakstīšanā un īstenošanā;
lasīt jauniešu žurnālus, grāmatas, presi;
dzert tēju draugu lokā.
“ Draugu centrs” realizēja mazo iniciatīvu projektu “ Draugu cīņas” un “ Evolution of dance.” Turpmāk plāno dažādus pasākumus un jauniešu iniciatīvu projektus. Mēs gaidām jaunus radošus cilvēkus- nāc pie Draugiem!