Jauniešu atvērtais centrs “JACis”

Jauniešu atvērtais centrs „JACis” ir neformālās izglītības iestāde, kas nodrošina brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību pašvaldībā.

„JACis” piedāvā jauniešiem (no 13 līdz 25 gadiem):

Izmantot internetu;
Spēlēt biljardu un citas galda spēles;
Skatīties filmas (video, dvd), klausīties mūziku;
Dziedāt karaoke;
Tikties ar interesantiem cilvēkiem;
Lasīt grāmatas un presi;
Piedalīties konkursos, viktorīnās, turnīros un ekskursijās;
Gūt vajadzīgo informāciju par veselības, izglītības, bērnu tiesību, nodarbinātības u.c. jautājumiem.
Piedalīties starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos;
Realizēt jauniešu iniciatīvu projektus;
Doties Eiropas brīvprātīgajā darbā līdz pat 1 gadam uz ārzemēm, kā arī iepazīties ar brīvprātīgajiem, kas strādā „JACī” no citām valstīm;
Un pats galvenais – iegūt jaunus draugus!
Līdz šim realizēti vairāki vietēja un starptautiska mēroga projekti:

„Smaidošais balons” 2.06.2006, sadarbībā ar IVDA „Apeirons”, kas deva iespēju jauniešiem ar īpašām vajadzībām un bez no Rēzeknes, Gulbenes un Ogres sadraudzēties un apspriest idejas tālākai sadarbībai.
Jauniešu sociālās integrācijas seminārs Maltā „Viss par talantu” (24.07.2006– 28.07.2006)Šī semināra mērķis bija veicināt jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā, motivējot viņu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs un sekmēt pozitīvās gaisotnes veidošanos starp jauniešiem ar speciālajām vajadzībām un bez.
Jauniešu iniciatīvu projekts – Popielas konkurss. Pirmais konkurss notika 2006. gada 10. novembrī. Nu jau tā ir kļuvusi par tradīciju Rēzeknes pilsētā un 2011. gada novembrī notiks jau 6 popielas konkurss, kura laikā Rēzeknes pilsētas jaunieši varēs parādīt savu radošo izdomu un iniciatīvu jauniešiem draudzīgas vides veidošanā pilsētā.
Jauniešu iniciatīvu projekts „Tiksimies skeitborda laukumā” 1.07-20.08.2007. Projekta ietvaros Rēzeknes jaunieši devās uz Grīziņkalna skeitparku Rīgā, lai dalītos pieredzē ar Rīgas skeiteriem. 21. jūnijā jaunieši veiksmīgi noorganizēja pirmo Starptautisko skeitborda dienu Rēzeknē. Šī pasakuma ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties komandu stafetē, uzzināt vairāk par skeitborda vēsturi viktorīnā un iegūt jaunus, interesantus draugus! Aktīvākajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties arī SO „Avantis” rīkotajā pasākumā „Latvijas ekstrēmā tūre ’07” Daugavpilī. Projekta rezultātā radās video prezentācija.
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Veidosim lielāku apli!” 9.03.2008-16.03.2008. Šis bija pirmais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekta galvenā tēma bija starpkultūru dialogs, cieņa pret citām kultūrām. Projekta laikā jaunieši no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas mācījās katras valsts tradicionālās dejas, prezentēja savas organizācijas un valsti, piedalījās dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstot viens otru un laužot aizspriedumus.
Jauniešu iniciatīvu projekts “Sreet Jam” 05.06.2008. Šī projekta mērķis bija dot iespēju jauniešiem, kas nodarbojas ar Graffitī, Breiku, skeitbordu, BMX, In-line (skrituļslidošana) un Hip-Hop mūzikas radīšanu pašizpausties. Projektā piedalījās jaunieši no Rēzeknes, Daugavpils, Jēkabpils un Rīgas.
Starptautisks virtuālais projekts „Pilsēta, kurā es dzīvoju”, kura laikā jaunieši no Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Latvijas iepazīstināja ar savu pilsētu īpaši projektam izveidotā internetsaitā. Šis saits pieejams apskatei ikvienam interesentam: http://street2009.blogspot.com/
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Spróbuj inaczej”16.-24.oktobris, 2009 Polija, kura laikā jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas veidoja kopīgu teatrāli-muzikālu deju izrādi;
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Hip-Hop nations” 8-15. aprīlis, 2009 Itālija. Šī projekta laikā jaunieši no Latvijas, Beļģijas, Itālijas, Portugāles un Itālijas dalījās pieredzē hi-hop dejās un breakdance;
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Pasaule bez robežām”16-23. februāris, 2009 Polija. Šī projekta ietvaros jaunieši no Latvijas un Polijas izbaudīja ārpustelpu aktivitātes un mācījās slēpot un braukt ar sniega dēli, kā arī dalījās starpkultūru pieredzē prezentējot katrs savu valsti;
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Uz dejas viļņa” 16.-26. augusts, 2010 Polija. Projekta laikā jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas kopā mācījās dažādas dejas un dalījās starpkultūru pieredzē prezentējot katrs savu valsti.
Starptautiskais jaunatnes iniciatīvu projekts ”Media 4YOUth” kopā ar Igaunijas partnerorganizāciju Kohtla-Jarve Tammiku ģimnāziju, 22. novembris, 2010 – 1. jūlijs, 2011, Latvija, Igaunija. Projekta galvenā tēma bija mediji un to ietekme uz sabiedrību. Projekta laikā notika dažādas diskusijas, tikšanās ar mediju pārstāvjiem, video darbnīca, kuru laikā jaunieši izveidoja video par Rēzeknes un Kohtla-Jarve pilsētu (pozitīvais un negatīvais skatījums). Projekta laikā tika izveidots arī blogs, kur tika atspoguļota visa projekta gaita. Blogs: https://sites.google.com/site/mediaforyouth/
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Blue sound still sounds” 1.-11. jūlijs, 2011 Polija. Šis projekts tika veltīts Šopēna daiļradei un mākslinieciskām izpausmēm.
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „IMECE” 29. maijs – 6. jūnijs, 2010 Turcija. Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Rumānijas, Polijas un Turcijas. Projekta tēma bija – „IMECE”, kas ir sadarbības mehānisms starp cilvēkiem kopēja labuma iegūšanai. Piemēram, viens no Latvijas piemēriem ir Lielā talka un Dziesmu un deju svētki;
Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Challenge your Sense of Humanity Be homeless for a day!” 22.-30. septembris, 2011 Portugāle. Šī projekta laikā dažādas organizācijas un to dalībnieki no Beļģijas, Kipras, Horvātijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas dalīsies pieredzē par bezpajumtnieku jautājumiem katrā valstī, kā arī diskutēs par brīvprātīgā darba iespējām šajā jomā.
Jauniešu centra darbinieki un jaunieši ir piedalījušies arī vairākās apmācībās, tādējādi ienesot jaunas idejas centra darbībā.

Starptautiskās apmācības „The Art of Robotics in Youth Work” 28.oktobris – 1. novembris, 2010 Bulgārija. Šo apmācību laikā jauniešu centra komanda iepazinās ar robotiku kā metodi darbā ar jauniešiem un pēc šīm apmācībām „JACī” tika realizēts IZM atbalstīts projekts „Mans pirmais robots” (no 2011. gada 1. marta līdz 30. jūlijam). Šī projekta laikā tika iegādāti divi Lego Mindstorm komplekti un tika organizētas robotikas nodarbības centra jauniešiem. Projekta noslēgumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sacensībās parādot projekta laikā iegūtās zināšanas.
Starptautiskās apmācības „Кurs na jakość”, 25. februāris- 4. marts, 2011 Polija. Šo apmācību laikā vislielākā izmanība tika pievērsta dažādu metožu izmantošanai strādājot ar jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm, jauniešiem – likumpārkāpējiem, jauniešiem ar ierobežotām iespējām, jauniešiem ar speciālām vajadzībām.
„JACis” piedāvā jauniešiem gūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas brīvprātīgā darba projektos programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. „JACis” ir apstiprināts kā nosūtītāj un uzņēmējorganizācija un šobrīd notikuši jau 2 projekti un vēl 2 pašlaik notiek:

No 1.jūnija līdz 28. novembrim,2006 „JACī” darbojās brīvprātīgais Saygin Kutlu no Turcijas.
No 16. februāra līdz 15. jūlijam, 2011 centrā darbojās brīvprātīgā Anne-Kathrin Faehnel no Vācijas.
No 2. maija, 2011 līdz 30. aprīlim, 2012 centrā darbojas brīvprātīgā Morgane Goupil no Francijas. Viņas blogs: https://sites.google.com/site/morganeinlatvia/
No 1. oktobra, 2011 līdz 1. augustam, 2012 centrā darbosies brīvprātīgā Nataliia Tsekhmestruk no Ukrainas.
Nāc un piedalies! Mēs esam atvērti katru darba dienu no 14:00-20:00.

Mūsu adrese: Kr. Valdemāra iela 21, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Mūsu telefoni: Tel./fax 00371 64633097, mob. 00371 26455077
Mūsu e-pasts: jacislv@gmail.com

Mājaslapas adrese: http://www.jacis.lv/