Jauniešu organizācijas

Neformālo izglītību īsteno jaunatnes nevalstiskās organizācijas, neformālās/interešu grupas, audzēkņu pašpārvaldes. Pilsētā patlaban aktīvi darbojas vairāk nekā 20 jaunatnes organizācijas, īstenojot jauniešu iniciatīvas.

Rēzeknes pilsētas jaunatnes neformālās izglītības iestādes,
jaunatnes organizācijas, interešu grupas

Organizācijas nosaukums Adrese Kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts
Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome Atbrīvošanas aleja 91 Dace Svilāne, dace.svilane@inbox.lv
SO Jauniešu klubs “Latgales Dabas draugi” 18. novembra ielā 33 Neonila Ivanova, 646 22656, 26162990,dabas_draugi@inbox.lv
Rēzeknes 8. skautu vienība
Rēzeknes 42. gaidu vienībaRēzeknes 43. gaidu vienība
Biedrība “Latvijas mazpulki”
N. Rancāna ielā 51a Mihails Ņilovs 64624356, icentrs@navigators.lv
Tatjana Gemma, 64624356, mailto:icentrs@navigators.lv
Ināra Daugule, 64624356, icentrs@navigators.lv
Dzintra Gribuste, 64624356, icentrs@navigators.lv
SO „JaunIS” – Jaunatnes intelektuāla sabiedrība Atbrīvošanas aleja 165-1 Edgars Vasiļenko, 28224751, edison_vas@inbox.lv
Latvijas Kristīgā studentu brālība, Rēzeknes Augstskolas grupa Atbrīvošanas aleja 115 – 371 Laura Timša, 26120986, laurahihi@inbox.lv
Jauniešu grupa “Spīdi” (“Prieka vēsts” ) a/k 86, Rēzekne Liene Skudra, Liene.skudra@inbox.lv
Radošās jaunatnes klubi:
„Pakavs”, avīzes „Rēzeknes Vēstis” jauniešu izdevums latviešu valodā “Podkova”, avīzes “Rezeknenskije vesti” jauniešu izdevums krievu valodā
Baznīcas ielā 28 Līga Seiksta-Deksne, 64622851, rv_pakavs@inbox.lv vairv@rezekne.apollo.lvGaļina Maslobojeva, 64622064, rv@rezekne.apollo.lv
NVO “Pasaule mūsu mājās” Atbrīvošanas aleja 174 Natālija Covvo, 29433012, pasauleathome@hotmail.com
Latvijas Sarkanais krusts, Rēzeknes komiteja, jauniešu nodaļa 18.novembra 41 Gunta Krukovska, 64625292, g.krukovska@inbox.lv
Jauniešu klubs STILL N.Rancāna 51a Žanna Aniščenko, 26601151, Zanita17@inbox.lv
P/O Tautas partijas jaunatnes organizācija Rēzeknes nodaļa Kaspars Krišāns, 26356727, kkrisans@inbox.lv
P/O Jaunā laika jaunatnes organizācija Rēzeknes nodaļa Mārtiņs Opolais, 26524949, martinso@one.lv
P/O „JSS” Rēzeknes klubs Jānis Jaundžeikars, 28632833,  janusheks2@inbox.lv
Vispārizglītojošo un profesionālo skolu audzēkņu pašpārvaldes/līdzpārvaldes Skolu adreses Audzēkņu pašpārvaldes/līdzpārvaldes vadītājs
Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome, fakultāšu studējošo pašpārvaldes Atbrīvošanas aleja 115 Inese Biukšāne – Studējošo Padomes vadītājamailto:vadītājastudpadome@ru.lv
Jauniešu atvērtais centrs “JACis” Kr. Valdemāra ielā 21, Rēzekne Linda Vanaga, Vija Grišina  646 33097,jauniesu_centrs@rezekne.lv
Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs” Atbrīvošanas alejā 166, Rēzekne Marina Smirnova, Ineta Jasmane , 646 33441,draugucentrs@inbox.lv