Informātika

Informātika

Nosaukums URL adrese  Piezīmes
IT education in Latvian schools http://informatika.liis.lv/ Vortāls veltīts datorapmācībai skolā. Mācību materiāli, izglītības standarti, noderīgi resursi. Diskusijas un komentāri.
Datoru vēsture http://www.liis.lv/sktehves/index.htm
Datorzinību pamati http://www.liis.lv/mspamati/
Ieskats datoru pasaulē http://www.liis.lv/ieskatdp/home.htm
Vispasaules tīmeklis (World Wide Web)- apmācības http://ai1.mii.lu.lv/KF/start.htm
IT risinājumi skolotājem http://local.auce.lv/informatika/informatika.html Auces vidusskolā uzkrātie materiāli par informātiku (testi, uzdevumi, stundu plāni utt.)
Konspekti lietišķajā informātikā http://www.lapas.dau.lv/ole/teorija.html Konspektos aplūkoti daži teorētiskie jautājumi no skolas informātikas kursā. Šie testi tika piedāvāti skolēniem centralizētā ieskaitē informātikā 2002.,  2003., 2004, 2005.. gados.
 Palīgs mācībās http://www.daugrc.edu.lv/paligs_macibas.htm  Daugavpils Valsts ģimnāzija. Testi online
Mācību palīgmateriāli http://www.spsk.jelgava.lv/lat_virtspid_informatika.htm
Neklātienes programmēšanas skola http://www.liis.lv/nps/ Materiāli par programmēšanas valodu Pascal
Datorapmācība Rīgas http://www.riga.lv… Tālmācība