Ģeogrāfija

Saites uz Internet resursiem

Nosaukums URL adrese Piezīmes
Dabas retumu krātuve http://www.dabasretumi.lv/ Latvijas dabas pieminekļi
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas http://gis.lv/
Globe. Atmosfēras pētījumi. – Ailte Dzintra, Platace Ieva, 2001. http://www.liis.lv/globe/atmosfera/
Globe. Hidrosfēras pētījumi. – Ailte Dzintra, Platace Ieva, 2001. http://www.liis.lv/globe/hydrosfera/
Latvijas daba http://latvijas.daba.lv/ Latvijas daba: augi un sēnes, dzīvnieki, biotopi, aizsardzība, ainavas, vārdnīca
Latvijas karte http://www.ikarte.lv/ Kartes darbam un atpūtai
MultiMap (online) http://www.multimap.com/ Kartes
Mācību datorprogramma LATVIJAS PILSĒTAS eksperimentālā versija http://www.liis.lv/latvpils/
Vides projekti http://www.videsprojekti.lv/
Viss par ģeoloģiju (krievu valodā) http://geo.web.ru/ Mācību un zinātniskie materiāli (lekciju kursi, mācību materiāli, kursa darbi, raksti u.c.); sadaļas pa ģeoloģijas apakštēmām, utt.
Metodiskie palīglīdzekļi ģeogrāfijā. (krievu valodā) http://geo.metodist.ru/

Metodiskās izstrādnes ģeografijā

No 06.11.2008.-13.11.2008. notika kursi “IT izmantošana ģeogrāfijas stundās”.
(A-9014320119, saskaņota ar IZM – 21.02.2008. ; saskaņojuma Nr. – 1268. Programmas apjoms – 20 st.)

Skolotāju izstrādātie mācību materiāli