Latviešu valoda un literatūra

Saites uz Internet resursiem

Nosaukums URL adrese Piezīmes
Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā http://www.ailab.lv/
Latviešu valodas valsts apguves programma http://www.lvavp.lv/ Latviešu valodas apguves valsts programma: pamatnostādnes, metodika, mācību programma, vārdnīcas, gramatika.
Latviešu zīmju valoda http://www.liis.lv/latval/zimval/ Vārdnīca, vingrinājumi
Datorvārdnīca http://dictionary.tilde.lv/
Āboltiņa-Auziņa Ilze, Drulle Aina, Podskočija Elīna http://www.liis.lv/latval/surdo/index.htm Mājas lapa “Latviešu valoda bērniem ar dzirdes traucējumiem”